Showing 51-100 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113007มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร222563
52วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113011โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ (มัธยมศึกษาตอนต้น)ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร597500250
53วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113013โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1315375-
54คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114001โรงเรียนวัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร10448-
55คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114002โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร13747-
56วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115001วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร4097726
57วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115002คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร209--
58วัดมหาธาตุธรรมศึกษา116001วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร677641
59วัดมหาธาตุธรรมศึกษา116002โรงเรียนวัดไตรสามัคคีบางเมืองใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ212573
60วัดมหาธาตุธรรมศึกษา116003โรงเรียนวัดสวนส้มสำโรงใต้พระประแดงสมุทรปราการ31114-
61วัดมหาธาตุธรรมศึกษา116006โรงเรียนสุขฤทัยท่าแร้งบางเขนกรุงเทพมหานคร5649213
62วัดโพธินิมิตรธรรมศึกษา117001โรงเรียนวัดโพธินิมิตรบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร5914-
63คณะเขตประเวศธรรมศึกษา118001โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)หนองบอนประเวศกรุงเทพมหานคร861422
64วัดชัยชนะสงครามธรรมศึกษา119001โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร9133-
65คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120001โรงเรียนวัดนวลจันทร์นวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร211591
66คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120002โรงเรียนวัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร419113-
67คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120003โรงเรียนคลองกุ่มคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร179666
68คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120004โรงเรียนชินวรคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร7768-
69คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120005โรงเรียนโสมาภาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร951723
70คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120006โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร985869-
71คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120007โรงเรียนพิชัยพัฒนาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1221501
72คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120008โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครนวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร58526-
73คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120011โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร1932382
74คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120012โรงเรียนแช่มเสริมนวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร103--
75คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120013โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร1257527
76วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121001วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร339244-
77วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121004โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร2461062
78วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121005ศูนย์ธรรมศึกษาวัดพระเชตุพนพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร2185317
79วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121006วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร26497-
80วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121007มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร10418-
81วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121008วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร813261-
82วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121009มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร1341-
83วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121010วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร259--
84วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121011วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรีวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร144--
85วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121012วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร148--
86วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121013โรงเรียนเผดิมศึกษาปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร105106-
87วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121014วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีราษฎร์นิยมไทรน้อยนนทบุรี545--
88วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121015มหาวิทยาลัยสยามบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร5973417
89วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121016วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร346--
90วัดสุทัศนเทพวรารามธรรมศึกษา122001โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร351173
91วัดสามพระยาธรรมศึกษา123001โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร107383
92วัดสามพระยาธรรมศึกษา123002โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร10455-
93วัดสามพระยาธรรมศึกษา123003วัดสามพระยา (สกร.)วัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร26513
94วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124001วัดพระพิเรนทร์ป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร77802
95วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124002โรงเรียนวัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร115244
96วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124004โรงเรียนสวนลุมพินีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร89551
97วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124005โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร9311912
98วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124006โรงเรียนวัดสระบัวรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร62311
99วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124007โรงเรียนปลูกจิตลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร12270-
100วัดสระเกศธรรมศึกษา125001โรงเรียนวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร514824