Showing 51-100 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149035โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10888-
52วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155001วัดราษฎร์บำรุงบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร40315414
53วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร11322612
54วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157050โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร234--
55คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165010โรงเรียนวัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4562311
56วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157038โรงเรียนวัดตะล่อมคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร4212-
57วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155002โรงเรียนบ้านนายเหรียญบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร2161616
58วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157035โรงเรียนวัดคลองภูมิช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร49--
59วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157034โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร151--
60วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166015โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร13281-
61วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166007โรงเรียนวัดกกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร12411158
62วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166008โรงเรียนวัดนาคนิมิตรจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร111163-
63วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166009โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร480202-
64วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166010โรงเรียนวัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร5928-
65วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166011โรงเรียนวัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร13257-
66วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166012โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร1825-
67วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166013โรงเรียนสุพิชญาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6653-
68วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166014โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษาจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร9320-
69วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166005เรือนจำพิเศษธนบุรีบางบอน-ยกเลิกบางบอนกรุงเทพมหานคร55--
70วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166016โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1572548
71วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166017โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร90262
72วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166018โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)บางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร1581562
73วัดราชโอรสารามนักธรรมชั้นตรี1166024วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร38--
74คณะเขตบางกอกใหญ่ธรรมศึกษา167001โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร2998454
75คณะเขตบางกอกใหญ่ธรรมศึกษา167002โรงเรียนวัดท่าพระวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร174424
76วัดราชสิทธารามธรรมศึกษา168001วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร24312721
77คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165019วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1214230
78คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165007โรงเรียนวัดเลาบางบอน-ยกเลิกบางบอนกรุงเทพมหานคร197186-
79คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165009โรงเรียนวัดสะแกงามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร7792941
80คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165011โรงเรียนวัดบางกระดี่แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร35115511
81คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165012โรงเรียนราชมนตรีท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร323--
82คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165013โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4343141
83คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165014โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร47111145
84คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165015โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร8347-
85คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165018โรงเรียนวัดประชาบำรุงท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร8788-
86วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157019โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร6652696
87คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165020โรงเรียนวัดหัวกระบือท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร219108-
88คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165021โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร278--
89คณะเขตบางขุนเทียนนักธรรมชั้นตรี1165032วัดเลาท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร90--
90วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166001โรงเรียนวัดราชโอรสบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1188932412
91วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166002โรงเรียนบางมดวิทยาบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร39610-
92วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166003โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร23821011
93วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166004โรงเรียนวัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร135624
94คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151015โรงเรียนอรรถญาสาธิตคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร6792-
95คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153004โรงเรียนวัดบางสะแกในตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร13364-
96คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153003โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร24899-
97คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153002โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษาตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร4021-
98คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153001โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร5742-
99คณะเขตหนองจอกนักธรรมชั้นตรี1152030วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร54--
100คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152008โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร2635323