Showing 51-100 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258069โรงเรียนอนุบาลท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี2825-
52คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258112โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี51815
53คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258104โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)ท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี6375-
54คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258120โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี91925126
55คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258060โรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี20332-
56คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258078โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยาบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี3023-
57คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258044โรงเรียนบ้านวังลานหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี92236
58คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258031โรงเรียนวัดลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี262134-
59คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258077โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี2022-
60คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258083โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี1828-
61คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258123โรงเรียนบ้านบ้องตี้บ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี303944
62คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258091โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี194114-
63คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258110โรงเรียนวัดดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี1738-
64คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258129โรงเรียนบ้านหนองเจริญลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี17--
65คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258086โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี269-
66คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258127โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี51--
67คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258111โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี10296-
68คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258140โรงเรียนบ้านห้วยเสือชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี15613748
69คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258064โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี2228-
70คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258081โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี1210-
71คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258073โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี9643-
72คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258114โรงเรียนวัดดอนชะเอมดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี561011
73คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258020โรงเรียนบ้านหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2337-
74คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258079โรงเรียนวัดหนองพังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี555417
75คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี51-
76คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258001เรือนจำกาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี138--
77คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258133โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี10214366
78คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258041โรงเรียนบ้านถ้ำมังกรทองเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี15--
79คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258054โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี6435945
80คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258070โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี118--
81คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258059โรงเรียนวัดท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี364-
82คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258068โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี557478-
83คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258139โรงเรียนคุรุสภาห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี4619-
84คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258080โรงเรียนบ้านหนองเป็ดพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี182915
85คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258026โรงเรียนศรีอุปลารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี13756-
86คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258065โรงเรียนวัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี1216-
87คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258074โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี3652-
88คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258047โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี285198-
89คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258085โรงเรียนวัดอินทรารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี8052-
90คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258027โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี10743-
91คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258025โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4342887
92คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258062โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี454-
93คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258045โรงเรียนบ้านดงยางวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี65-
94คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258082โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี8344-
95คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258050โรงเรียนบ้านถ้ำเขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี18--
96คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี174-
97คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258137โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี16257-
98คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258089โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี633532
99คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258113โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)แสนตอท่ามะกากาญจนบุรี7537-
100คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258142โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๑)หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี155198