Showing 51-100 of 6,683 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258078โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยาบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี---
52คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258095โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี---
53คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258100โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"หวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี---
54คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258012โรงเรียนเทพมงคลรังษีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
55คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258093โรงเรียนบ้านท่ามะกาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี---
56คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258084โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี---
57คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258008โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
58คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258091โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี---
59คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258016โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
60คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258098โรงเรียนอนุชนศึกษาตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี---
61คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258082โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี---
62คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี6158001วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
63คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
64คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258064โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
65คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258109โรงเรียนประชาสงเคราะห์ดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี---
66คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258054โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี---
67คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258026โรงเรียนศรีอุปลารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
68คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258043โรงเรียนบ้านแก่งหลวงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
69คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258052โรงเรียนไทยวัฒนารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
70คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258079โรงเรียนวัดหนองพังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
71คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258104โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)ท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี---
72คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258060โรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
73คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258020โรงเรียนบ้านหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
74คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258059โรงเรียนวัดท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
75คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258045โรงเรียนบ้านดงยางวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
76คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258025โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
77คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258001เรือนจำกาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
78คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258015โรงเรียนวิสุทธรังษีท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
79คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
80คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258002โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล ฯปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
81คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258031โรงเรียนวัดลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
82คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258027โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
83คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258013โรงเรียนเทศบาล ๑บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
84คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258073โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
85คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258062โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
86คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258063โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
87คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258103โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี---
88คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258050โรงเรียนบ้านถ้ำเขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
89คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258046โรงเรียนบ้านวังปลาหมูหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
90คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258047โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
91คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258044โรงเรียนบ้านวังลานหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
92คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258041โรงเรียนบ้านถ้ำมังกรทองเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
93คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258099โรงเรียนวัดสำนักคร้อตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี---
94คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258106โรงเรียนวัดกระต่ายเต้นท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี---
95คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258077โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี---
96คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258023โรงเรียนบ้านจันอุยลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
97คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258007โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
98คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258096โรงเรียนบ้านรางกระต่ายตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี---
99คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258076โรงเรียนตลาดสำรองพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
100คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี---