Showing 151-200 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258268โรงเรียนวัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี2536-
152คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258147โรงเรียนบ้านพุพรหมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี1331-
153คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258095โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี39492
154คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258154โรงเรียนบ้านหนองหมูหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี1116-
155คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258272โรงเรียนวัดหนองปลิงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี25346
156คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258185โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี754915
157คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258174โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์พนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี14092144
158คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258127โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี51--
159คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258114โรงเรียนวัดดอนชะเอมดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี561011
160คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258120โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี91925126
161คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258023โรงเรียนบ้านจันอุยลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี176-
162คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258041โรงเรียนบ้านถ้ำมังกรทองเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี15--
163คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258046โรงเรียนบ้านวังปลาหมูหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี38-
164คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258091โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี194114-
165คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258017โรงเรียนบ้านท่ามะขามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1021-
166คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258002โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล ฯปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี405283
167คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258263โรงเรียนบ้านเขาแหลมสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี524830
168คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258221โรงเรียนบ้านหนองโสนหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี3250-
169คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258092โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี35831717
170คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258170โรงเรียนเกียรติวัธนเวคินหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี1111-
171คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258197โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี504511
172คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258064โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี2228-
173คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258001เรือนจำกาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี138--
174คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258050โรงเรียนบ้านถ้ำเขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี18--
175คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258054โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี6435945
176คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี174-
177คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี51-
178คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี1635-
179คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258189โรงเรียนวัดโป่งกูปพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี1125-
180คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258195โรงเรียนบ้านพุบอนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี1126-
181คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258235โรงเรียนบ้านดงเสลาด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี972814
182คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258200โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี455816
183คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258255โรงเรียนบ้านเขามุสิหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี265-
184คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258013โรงเรียนเทศบาล ๑บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี273134-
185คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258068โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี557478-
186คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258025โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4342887
187คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258194โรงเรียนบ้านหนองแสลบเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี336339
188คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258089โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี633532
189คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258015โรงเรียนวิสุทธรังษีท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี9141066-
190คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258085โรงเรียนวัดอินทรารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี8052-
191คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258016โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี295362-
192คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258021โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี31--
193คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258082โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี8344-
194คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258060โรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี20332-
195คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258026โรงเรียนศรีอุปลารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี13756-
196คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258012โรงเรียนเทพมงคลรังษีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1008--
197คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258043โรงเรียนบ้านแก่งหลวงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี445414
198คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258129โรงเรียนบ้านหนองเจริญลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี17--
199คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258140โรงเรียนบ้านห้วยเสือชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี15613748
200คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258184โรงเรียนตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕รางหวายพนมทวนกาญจนบุรี179--