Showing 251-300 of 6,683 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258209โรงเรียนบ้านบะลังกาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
252คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258002โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล ฯปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
253คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258197โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
254คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258200โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
255คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
256คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258202โรงเรียนบ้านหนองตาก้ายหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
257คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258205โรงเรียนบ้านหนองประดู่หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
258คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258207โรงเรียนบ้านหนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
259คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258208โรงเรียนบ้านหนองกะหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
260คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258257โรงเรียนบ้านหนองขอนหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
261คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258211โรงเรียนบ้านหนองมะสังข์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
262คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258213โรงเรียนประชาพัฒนาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
263คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258214โรงเรียนบ้านเขาวงพระจันทร์หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
264คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258215โรงเรียนบ้านชุมนุมพระหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
265คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258218โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
266คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258001เรือนจำกาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
267คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258225โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
268คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158012วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
269คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258279โรงเรียนบ้านซ่องห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี---
270คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258280โรงเรียนบ้านไพรงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี---
271คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258281โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี---
272คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258282โรงเรียนบ้านทัพพระยาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี---
273คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258283โรงเรียนบ้านวังไผ่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี---
274คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258286โรงเรียนบ้านไร่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี---
275คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258288โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี---
276คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158013วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี---
277คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258278โรงเรียนบ้านเขากรวดห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี---
278คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
279คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158010วัดพ่อขุนเณรท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
280คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
281คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158008วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี---
282คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี---
283คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158006วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี---
284คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี---
285คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258003โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
286คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258277วัดพรหมนิมิตสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี---
287คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258276โรงเรียนบ้านไผ่สีสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี---
288คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258275โรงเรียนบ้านห้วยยางสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี---
289คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258273โรงเรียนบ้านพนมนางดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
290คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258272โรงเรียนวัดหนองปลิงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
291คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258271โรงเรียนวัดดอนแสลบดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
292คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258270โรงเรียนบ้านตลุงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
293คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258269โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
294คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258268โรงเรียนวัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
295คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258265โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕สมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
296คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258264โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
297คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258263โรงเรียนบ้านเขาแหลมสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
298คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258262โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
299คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258261โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี---
300คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258260โรงเรียนบ้านพยอมงามหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี---