Showing 301-350 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258263โรงเรียนบ้านเขาแหลมสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
302คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258264โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
303คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258265โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕สมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
304คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258235โรงเรียนบ้านดงเสลาด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
305คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258207โรงเรียนบ้านหนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
306คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258209โรงเรียนบ้านบะลังกาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
307คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258211โรงเรียนบ้านหนองมะสังข์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
308คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258213โรงเรียนประชาพัฒนาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
309คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258214โรงเรียนบ้านเขาวงพระจันทร์หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
310คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258215โรงเรียนบ้านชุมนุมพระหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
311คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258218โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
312คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258221โรงเรียนบ้านหนองโสนหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
313คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258225โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
314คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258226โรงเรียนบ้านหนองเค็ดหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี---
315คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258227โรงเรียนบ้านหนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี---
316คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258229โรงเรียนบ้านหนองนกแก้วหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี---
317คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258230โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
318คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258233โรงเรียนบ้านปากนาสวนนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
319คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258234โรงเรียนบ้านนาสวนนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
320คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258236โรงเรียนบ้านสามหลังเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
321คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์---
322คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
323คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
324คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636015วัดปทุมรังษีภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
325คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636017วัดป่าบ้านคำใหญ่คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์---
326คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636019วัดป่าพัฒนารามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
327คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636020โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
328คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636014วัดหนองสวงหนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
329คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
330คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์---
331คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436002วัดวิเศษไชยารามบึงวิชัยเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
332คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
333คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
334คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
335คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดดอนทองวรารามโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์---
336คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
337คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์---
338คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์---
339คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
340คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
341คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์---
342คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์---
343คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์---
344คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์---
345คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
346คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดหนองยางเหนือเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์---
347คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์---
348คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดนาตาลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์---
349คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองหินหนองหินหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
350คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์---