Showing 401-450 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113002วัดอมฤตลานดอกไม้ตกโกสัมพีนครกำแพงเพชร58--
402คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313065โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร458617-
403คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313081วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีป่าพุทราขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร24570-
404คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313075โรงเรียนลานกระบือวิทยาลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร264379-
405คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313073วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร2747-
406คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313072วัดลานทองวังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร11357-
407คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313071โรงเรียนบ้านท่าไม้ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร7756-
408คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313070โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมวังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร34232734
409คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313069โรงเรียนบ้านบึงพิไกรคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร146154-
410คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313068โรงเรียนพิไกรวิทยาคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร15417830
411คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613006โรงเรียนบ้านสุขสำราญคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร66--
412คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313066โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร9071-
413คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313010วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร21512258
414คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313019โรงเรียนเพ็ชระศึกษานครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร102164-
415คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313018โรงเรียนหนองกองพิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร21326318
416คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313017โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมนาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร15327428
417คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313016โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8211713
418คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313015โรงเรียนสหวิทยาคมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร284433
419คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313014โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร24535
420คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313013โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1019928
421คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313012โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยานิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร231192-
422คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313011โรงเรียนชากังราววิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร31221831
423คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313020โรงเรียนบ้านทรงธรรมทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8314836
424คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313009โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร15519562
425คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313008โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร681016
426คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313001เรือนจำกลางกำแพงเพชรหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร14812020
427คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313007วัดบ่อสามแสนหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร6810619
428คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313006โรงเรียนวัชรวิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8126
429คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร399540128
430คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313004โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร63110-
431คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313003โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร289--
432คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313039วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร127461
433คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313048โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร811262
434คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313047โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร678516
435คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313046โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร13293-
436คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร3032475
437คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313044โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร12415121
438คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร17618733
439คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313042โรงเรียนวังแขมวิทยาคมวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร52219128
440คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313041โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร45632730
441คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040วัดคล้ายภู่ทองท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร4160-
442คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร2631272
443คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313038โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร391106
444คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนบ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร928914
445คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613003โรงเรียนคลองลานวิทยาคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร484426-
446คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313022โรงเรียนบ้านลานหินลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร69294
447คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313025โรงเรียนโกสัมพีวิทยาโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร1783247
448คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313024วัดเกาะรากเสียดนอกเพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร11768-
449คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313023โรงเรียนประชาสันติภาพสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร12857-
450คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313021โรงเรียนคณฑีพิทยาคมเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร595231