Showing 451-500 of 7,360 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก3225015วัดท่าตอนท่าตอนแม่อายเชียงใหม่---
452คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312029วัดท่าตะโกท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์---
453คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112007วัดท่าตะโกท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์71--
454คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434030วัดท่าน้ำพองน้ำพองน้ำพองขอนแก่น---
455คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434008วัดท่าบึงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
456คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา318018วัดท่าปลาท่าปลาท่าปลาอุตรดิตถ์---
457คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326030วัดทาป่าสักทาปลาดุกแม่ทาลำพูน---
458คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434010วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น2441920
459คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312016วัดท่าพระเจริญพรตบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์---
460คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608011วัดท่ามะนาวท่ามะนาวชัยบาดาลลพบุรี---
461คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นโท-เอก6218001วัดท้ายตลาดท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
462คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นโท-เอก3218001วัดท้ายตลาดท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
463คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164014วัดท่ายางท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช97--
464คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564084วัดท่ายางท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช---
465คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565002วัดท่ายางกลางท่ายางเมืองชุมพรชุมพร29181
466คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260016วัดท้ายเมืองพงสวายเมืองราชบุรีราชบุรี30--
467คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326045วัดทาร้องเรือทาสบเส้าแม่ทาลำพูน4341-
468คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434045วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น---
469คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134031วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น28--
470คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173003วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง---
471คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573007วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง---
472คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438126วัดท่าลาดท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี---
473คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129012วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย---
474คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429015วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย---
475คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326031วัดทาสบเส้าทาสบเส้าแม่ทาลำพูน---
476คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326053วัดทาสวนหลวงทาขุมเงินแม่ทาลำพูน---
477คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128002วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี32--
478คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428002วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี---
479คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451017วัดท่าสะอ้านท่าสะอ้านบางปะกงฉะเชิงเทรา---
480คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151005วัดท่าสะอ้านบางวัวบางปะกงฉะเชิงเทรา64--
481คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437046วัดท่าสะแบงมะบ้าทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด---
482คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164008วัดท่าสูงท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช74--
483คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564109วัดท่าสูงท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช---
484คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326060วัดทาหมื่นข้าวทากาศแม่ทาลำพูน---
485คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208073วัดท่าหลวงท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี---
486คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นโท-เอก3214001วัดท่าหลวงในเมืองเมืองพิจิตรพิจิตร-16168
487คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314002วัดท่าหลวงในเมืองเมืองพิจิตรพิจิตร60544
488คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451011วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา---
489คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151004วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา126--
490คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251003วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา---
491คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นตรี3117002วัดท่าเกษมเมืองบางยมสวรรคโลกสุโขทัย143--
492คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317009วัดท่าเกษมเมืองบางยมสวรรคโลกสุโขทัย---
493คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317011วัดท่าเกษม (กศน.)เมืองบางยมสวรรคโลกสุโขทัย---
494คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นโท-เอก5267001วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต-4127
495คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นตรี5167001วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต60--
496คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567020วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต148-
497คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258346วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี---
498คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี56--
499คณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมศึกษา259030วัดท่าเสาท่าเสากระทุ่มแบนสมุทรสาคร---
500คณะจังหวัดอ่างทองธรรมศึกษา206018วัดท่าโขลงกิตติยารามบ่อแร่โพธิ์ทองอ่างทอง---