Showing 51-100 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438225วัดกระโสบกระโสบเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี54838
52คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา609002วัดกฤษณเวฬุพุทธารามทองเอนอินทร์บุรีสิงห์บุรี2719810
53คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237003วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด-111128
54คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245002วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์-157103
55คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์105927
56คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์9741268
57คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608005วัดกลางบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี46184
58คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด118--
59คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-316192
60คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440052วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ7842782
61คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี6108001วัดกลางบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี47--
62คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์104--
63คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145005วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์138--
64คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437085วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด812109548
65คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์304--
66คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ-360163
67คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก4247002วัดกลางในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์--382
68คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445028วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์6566-
69คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-9678
70คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140006วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ186--
71คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437067วัดกลางเชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด242--
72คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437032วัดกลางหัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด116179-
73คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437095วัดกลางขี้เหล็กขี้เหล็กอาจสามารถร้อยเอ็ด141999
74คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256067วัดกลางคูเวียงสัมปทวนนครชัยศรีนครปฐม5452-
75คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447101วัดกลางชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์5023-
76คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147012วัดกลางชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์169--
77คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209013วัดกลางธนรินทร์บ้านแป้งพรหมบุรีสิงห์บุรี3241612
78คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256068วัดกลางบางแก้วนครชัยศรีนครชัยศรีนครปฐม34359-
79คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144006วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา97--
80คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244002วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา-6550
81คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์850--
82คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์24--
83คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260056วัดกลางวังเย็นวังเย็นบางแพราชบุรี471011
84คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135005วัดกลางเชียงยืนเชียงยืนเชียงยืนมหาสารคาม54--
85คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม-7654
86คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม52--
87คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125017วัดกองลมเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่94--
88คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก3225012วัดกองลมเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่-4113
89คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326057วัดก้อยืนก้อลี้ลำพูน7481
90คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี2108003วัดกัทลีพนารามบ้านกล้วยบ้านหมี่ลพบุรี65--
91คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140003วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ140--
92คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129002วัดกัปปาสิกวันหาดคำเมืองหนองคายหนองคาย23--
93คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429005วัดกัปปาสิกวันหาดคำเมืองหนองคายหนองคาย73-
94คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์21--
95คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140004วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ114--
96คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440030วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ289100-
97คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี199--
98วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184001วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร4637-
99วัดกาญจนสิงหาสน์นักธรรมชั้นตรี1184021วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร78--
100คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172005วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา29--