Showing 51-100 of 7,360 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637002มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดดงลานเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
52คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664012มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชนาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช---
53วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101015มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม---
54วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157023มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
55วัดยานนาวาธรรมศึกษา136048มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
56คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446007มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินาฝายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ---
57คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256013มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
58คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664009มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
59วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113007มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
60คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567003มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรัษฎาเมืองภูเก็ตภูเก็ต---
61คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440133มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษโพธิ์เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
62คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325020มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่---
63วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157013มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
64คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149014มหาวิทยาลัยสยามบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
65คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432058มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครเชียงเครือเมืองสกลนครสกลนคร---
66วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121007มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร---
67คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา619003มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากระแหงเมืองตากตาก---
68คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644044มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
69วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157006มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
70คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451047มูลนิธิโพธิวัณณาลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา---
71คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา318021วัดกกต้องฟากท่าฟากท่าอุตรดิตถ์---
72คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256064วัดกงลาดห้วยด้วนดอนตูมนครปฐม3413-
73คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139005วัดกระจายนอกกระจายป่าติ้วยโสธร26--
74คณะจังหวัดพิษณุโลกนักธรรมชั้นตรี3116003วัดกระบังมังคลารามหอกลองพรหมพิรามพิษณุโลก115--
75คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205041วัดกระแชงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา---
76คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144027วัดกระโตนประทายประทายนครราชสีมา80--
77คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438225วัดกระโสบกระโสบเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
78คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา609002วัดกฤษณเวฬุพุทธารามทองเอนอินทร์บุรีสิงห์บุรี11--
79คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437085วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด---
80คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145005วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์140--
81คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-287168
82คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
83คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
84คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์293--
85คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437067วัดกลางเชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด---
86คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437032วัดกลางหัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
87คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445028วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์---
88คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
89คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440052วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
90คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
91คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
92คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี6108001วัดกลางบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี---
93คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608005วัดกลางบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี---
94คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237003วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด-5152
95คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140006วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
96คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก4247002วัดกลางในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
97คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด111--
98คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245002วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์-156102
99คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437095วัดกลางขี้เหล็กขี้เหล็กอาจสามารถร้อยเอ็ด---
100คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256067วัดกลางคูเวียงสัมปทวนนครชัยศรีนครปฐม---