Showing 151-200 of 7,360 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก3225022วัดกู่ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่-2632
152คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326051วัดกู่เรืองเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน---
153คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105016วัดขนอนใต้บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา45--
154คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205084วัดขนอนใต้บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
155คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์97--
156คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437012วัดขอนแก่นเหนือขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
157คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437086วัดขันตินิวาสนางามเสลภูมิร้อยเอ็ด---
158คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445032วัดขาชันโลงลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
159คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438155วัดขี้เหล็กขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี---
160คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445029วัดขุนก้องนางรองนางรองบุรีรัมย์12817-
161คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา261002วัดคงคารามคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี---
162คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164002วัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช78--
163คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170005วัดคมนียเขตคึกคักตะกั่วป่าพังงา19--
164คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203067วัดคลองชันคูคตลำลูกกาปทุมธานี---
165คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นตรี2155002วัดคลองนนทรีเกาะช้างเกาะช้างตราด---
166คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449009วัดคลองน้ำเขียวท่าแยกเมืองสระแก้วสระแก้ว---
167คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่25--
168คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นตรี2155004วัดคลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด38--
169คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448073วัดคลองมะไฟแก่งดินสอนาดีปราจีนบุรี---
170คณะจังหวัดชลบุรีนักธรรมชั้นตรี2152005วัดคลองมือไทรธาตุทองบ่อทองชลบุรี94--
171คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว---
172คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317008วัดคลองเขนงเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงสุโขทัย---
173คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นโท-เอก3217001วัดคลองเขนงเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงสุโขทัย---
174คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นตรี3117003วัดคลองเขนงเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงสุโขทัย---
175คณะเขตคลองเตย-วัฒนานักธรรมชั้นตรี1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
176คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
177คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา318003วัดคลองโพธิ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
178คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209014วัดคลองโพธิ์ศรีทองเอนอินทร์บุรีสิงห์บุรี320--
179คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040วัดคล้ายภู่ทองท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร---
180คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี6170001วัดควนกะไหลโคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา14--
181คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นโท-เอก6270001วัดควนกะไหลโคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา-97
182คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา670002วัดควนกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา---
183คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นโท-เอก5274001วัดควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
184คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566020วัดควนท่าแร่ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี---
185คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175003วัดควนนอกควนปะนาเระปัตตานี10--
186คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566071วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์สินปุนพระแสงสุราษฎร์ธานี---
187คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164007วัดควนยูงนาแวฉวางนครศรีธรรมราช47--
188คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นโท-เอก5269001วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่---
189คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166005วัดควนสามัคคีพ่วงพรมครเคียนซาสุราษฎร์ธานี33--
190คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566116วัดควนสุบรรณควนสุบรรณบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี---
191คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172011วัดควนเนียงรัตภูมิควนเนียงสงขลา59--
192คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576006วัดคอกช้างแม่หวาดธารโตยะลา---
193คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445218วัดคันธารมย์กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์9--
194คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา632006วัดคามวาสีตาลโกนสว่างแดนดินสกลนคร212-
195คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132005วัดคามวาสีตาลโกนสว่างแดนดินสกลนคร37--
196คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438132วัดคำขวางคำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี---
197คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438049วัดคำครั่งคำครั่งเดชอุดมอุบลราชธานี---
198คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138044วัดคำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี50--
199คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142004วัดคำแสนสุขนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร38--
200คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244009วัดคีรีวันต์ปากช่องปากช่องนครราชสีมา---