Showing 201-250 of 7,360 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144012วัดคีรีวันต์ปากช่องปากช่องนครราชสีมา270--
202คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566110วัดคีรีไพรสณฑ์พนมพนมสุราษฎร์ธานี---
203คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634003วัดคุ้มจัดสรรค์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
204คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204021วัดคู่สร้างในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ---
205คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105011วัดคู้สลอดวุฒิโสภณคู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา41--
206คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205043วัดคู้สลอดวุฒิโสภณคู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา---
207คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นโท-เอก5273001วัดคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง---
208คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นโท-เอก6273001วัดจรณารามหานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง-137
209คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี6173001วัดจรณารามหานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง32--
210คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นโท-เอก3220002วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง---
211คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120008วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง42--
212คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147013วัดจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์61--
213คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429004วัดจอมมณีมีชัยเมืองหนองคายหนองคาย---
214คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431034วัดจอมมณีท่าช้างคล้องผาขาวเลย---
215คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447132วัดจอมสุทธาวาสเมืองทีเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
216คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431001วัดจอมแจ้งนาดินดำเมืองเลยเลย---
217คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434017วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น---
218คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134009วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น---
219คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564086วัดจันดีหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราช---
220คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202014วัดจันทร์บางกรวยบางกรวยนนทบุรี---
221คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576011วัดจันทร์ธาดาประชารามตาเนาะแมเราะเบตงยะลา82416
222คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564049วัดจันทร์ธาตุทารามท้องเนียนขนอมนครศรีธรรมราช---
223คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134021วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น57--
224คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434034วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
225คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234004วัดจันทร์ประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
226คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437087วัดจันทร์ศิริมังคลารามเมืองไพรเสลภูมิร้อยเอ็ด---
227คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี6129001วัดจันทรสามัคคีมีชัยเมืองหนองคายหนองคาย30--
228วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131006วัดจันทรสโมสรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร5470-
229คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440103วัดจันทรังษีหนองหว้าเบญจลักษ์ศรีสะเกษ---
230คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443023วัดจันทรังษีลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ---
231คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129016วัดจันทรังษีวรารามนาดีเฝ้าไร่หนองคาย---
232คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429020วัดจันทรังษีวรารามนาดีเฝ้าไร่หนองคาย---
233คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154004วัดจันทร์แสงศรีปัถวีมะขามจันทบุรี114--
234คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313034วัดจันทารามวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร2829-
235คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171003วัดจันทารามน้ำจืดกระบุรีระนอง28--
236คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี6172002วัดจากระโนดระโนดสงขลา23--
237คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321034วัดจำคาวตองดอยงามพานเชียงราย---
238คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445022วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์---
239คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์-153146
240คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์151--
241คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564081วัดจิกพนมชะอวดชะอวดนครศรีธรรมราช---
242คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252024วัดจุฑาทิศธรรมสภารามศรีราชาศรีราชาชลบุรี653329
243คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434046วัดจุมพลก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น---
244คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125008วัดฉิมพลีวุฒารามมืดกาดอยเต่าเชียงใหม่---
245คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก3225024วัดฉิมพลีวุฒารามมืดกาดอยเต่าเชียงใหม่---
246คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145019วัดชนะตารามชำนิชำนิบุรีรัมย์48--
247คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574001วัดชนาธิปเฉลิมพิมานเมืองสตูลสตูล2757238
248คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161005วัดชลธรารามท่าคอยท่ายางเพชรบุรี---
249คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202043วัดชลประทานรังสฤษดิ์บางตลาดปากเกร็ดนนทบุรี---
250คณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมศึกษา262023วัดช่องลมวรรณารามวัดประดู่อัมพวาสมุทรสงคราม---