Showing 301-350 of 7,360 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดเพชรบูรณ์นักธรรมชั้นตรี3115007วัดซับสมอทอดบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์57--
302คณะจังหวัดเพชรบูรณ์นักธรรมชั้นโท-เอก3215005วัดซับสมอทอดซับสมอทอดบึงสามพันเพชรบูรณ์-6633
303คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146016วัดซับสายออท่ากูบซับใหญ่ชัยภูมิ49--
304คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640014วัดซำตาโตงพรานขุนหาญศรีสะเกษ---
305คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138028วัดซำสะกวยน้อยขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี50--
306คณะจังหวัดชลบุรีนักธรรมชั้นตรี6152001วัดญาณสังวรารามห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรี89--
307คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437026วัดดงครั่งน้อยดงครั่งน้อยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด4241-
308คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121016วัดดงชัยทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย15--
309คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145017วัดดงบังดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์42--
310คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112006วัดดงพลับตาคลีตาคลีนครสวรรค์98--
311คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นโท-เอก3223002วัดดงลานบ้านปินลองแพร่---
312คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123004วัดดงลานบ้านปินลองแพร่29--
313คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323022วัดดงลานบ้านปินลองแพร่---
314คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135010วัดดงเมืองน้อยดงเมืองยางสีสุราชมหาสารคาม29--
315คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137019วัดดงเย็นมหาวิหารหนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด---
316คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140015วัดดวนใหญ่ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ---
317คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440093วัดดวนใหญ่ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ---
318คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147004วัดดอกจานรัตนารามทับใหญ่รัตนบุรีสุรินทร์125--
319คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170003วัดดอนโคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา28--
320คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา570004วัดดอนโคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา---
321คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566018วัดดอนกะถินท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี---
322คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258108วัดดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี---
323คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128010วัดดอนคำทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี---
324คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437098วัดดอนชัยหนองพอกธวัชบุรีร้อยเอ็ด---
325คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438129วัดดอนชาดบุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี---
326คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144029วัดดอนตะหนินโคกกระเบื้องบ้านเหลื่อมนครราชสีมา---
327คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260022วัดดอนตูมบ้านโป่งบ้านโป่งราชบุรี---
328คณะจังหวัดชัยนาทนักธรรมชั้นตรี6110001วัดดอนตูมกมลาวาสหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท---
329คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565015วัดดอนทรายแก้วนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร---
330คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดดอนทองวรารามโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์---
331คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436009วัดดอนทองวรารามโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์---
332คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133005วัดดอนธาตุนรงค์โนนสังโนนสังหนองบัวลำภู38--
333คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157006วัดดอนบุบผารามบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี67--
334คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636004วัดดอนประชาอุทิศหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
335คณะจังหวัดน่านนักธรรมชั้นตรี3124014วัดดอนมงคลดู่พงษ์สันติสุขน่าน10--
336คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163004วัดดอนมะกอกช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์48--
337คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263010วัดดอนมะกอกช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์---
338คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319031วัดดอนมูลพระธาตุผาแดงแม่สอดตาก---
339คณะจังหวัดตากนักธรรมชั้นตรี3119006วัดดอนมูลแม่ระมาดแม่ระมาดตาก---
340คณะจังหวัดตากนักธรรมชั้นโท-เอก3219006วัดดอนมูลแม่ระมาดแม่ระมาดตาก---
341คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321087วัดดอนมูลหนองแรดเทิงเชียงราย---
342คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565001วัดดอนรวบบางหมากเมืองชุมพรชุมพร---
343คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นโท-เอก6272001วัดดอนรักบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา---
344คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี6172001วัดดอนรักบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา161--
345คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137005วัดดอนวิเวกพระธาตุเชียงขวัญร้อยเอ็ด70--
346คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437125วัดดอนสนามชัยดงลานเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
347คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166007วัดดอนสักดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี23--
348คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444160วัดดอนหวายโตนดโนนสูงนครราชสีมา---
349คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137006วัดดอนเกลือบึงงามทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด25--
350คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6257001วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---