Showing 351-400 of 7,360 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157002วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี63--
352คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก2257002วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---
353คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่นักธรรมชั้นโท-เอก1247013วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
354คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่นักธรรมชั้นตรี1147040วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร---
355คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326042วัดดอนแก้วบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน---
356คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319023วัดดอนแก้วแม่สอดแม่สอดตาก---
357คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437034วัดดอนแคนป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
358คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203041วัดดอนใหญ่ลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานี---
359คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321046วัดดอนไชยศรีดอนไชยเทิงเชียงราย---
360คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325060วัดดอยสัพพัญญูดอนเปาแม่วางเชียงใหม่3718-
361คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125015วัดดอยสัพพัญญูดอนเปาแม่วางเชียงใหม่---
362คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก3225018วัดดอยสัพพัญญูดอนเปาแม่วางเชียงใหม่---
363คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321019วัดดอยฮางในดอยฮางเมืองเชียงรายเชียงราย---
364คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165002วัดด่านประชากรหลังสวนหลังสวนชุมพร30--
365คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นตรี2104001วัดด่านสำโรงสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ114--
366คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438004วัดด้ามพร้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
367วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181003วัดดาวดึงษารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
368คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260077วัดดาวลอยปากท่อปากท่อราชบุรี---
369คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321073วัดดินดำท่าก๊อแม่สรวยเชียงราย---
370คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164012วัดดิษฐวรารามท่าเสม็ดชะอวดนครศรีธรรมราช71--
371คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438123วัดดุมใหญ่ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี---
372คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437093วัดดูกอึ่งดูกอึ่งหนองฮีร้อยเอ็ด---
373คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438037วัดดู่น้อยศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี---
374คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566085วัดตรณารามท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี---
375คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434004วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
376คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653001วัดตรีรัตนารามเชิงเนินเมืองระยองระยอง---
377คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445006วัดตลาดชัยสองห้องเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
378คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321089วัดตองครึ่งเชียงของเชียงราย---
379คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144003วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา---
380คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444112วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา84475-
381คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244006วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา---
382คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144026วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา60--
383คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154002วัดตะปอนใหญ่ตะปอนขลุงจันทบุรี143--
384คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314020วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร74367861
385คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นโท-เอก3214002วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร-12945
386คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
387คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140022วัดตะเคียนรามตะเคียนรามภูสิงห์ศรีสะเกษ---
388คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105007วัดตะโกดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา49--
389คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256062วัดตะโกสูงสามง่ามดอนตูมนครปฐม---
390คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573010วัดตะโหมดตะโหมดตะโหมดพัทลุง---
391คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173006วัดตะโหมดตะโหมดตะโหมดพัทลุง---
392คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177004วัดตันหยงมัสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส13--
393คณะจังหวัดนราธิวาสธรรมศึกษา577005วัดตันหยงมัสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส---
394คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312024วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์---
395คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นโท-เอก3212002วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์-136110
396คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112005วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์54--
397คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566067วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี---
398คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166012วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี17--
399คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575002วัดตานีนรสโมสรอาเนาะรูเมืองปัตตานีปัตตานี---
400คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444105วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา3157-