Showing 51-100 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260026โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรับใหญ่บ้านโป่งราชบุรี72350981
52คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164022วัดนพรัตนารามกรุงชิงนบพิตำนครศรีธรรมราช16--
53คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566082วัดอุดมศรัทธารามกรูดพุนพินสุราษฎร์ธานี78666
54คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566120โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี423312
55คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444075โรงเรียนกฤษณาวิทยากฤษณาสีคิ้วนครราชสีมา12612416
56คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440174โรงเรียนบ้านป่าใต้กฤษณาขุขันธ์ศรีสะเกษ209952
57คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440083โรงเรียนบ้านบุยาวกล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ125327
58คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445008โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกลันทาเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์114190-
59คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637018โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด248123-
60คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637003วัดมิ่งเมืองกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด10936
61คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237004วัดเหนือกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด-10781
62คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438053โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กลางเดชอุดมอุบลราชธานี14021
63คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก6237001วัดมิ่งเมืองกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด-10468
64คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137017วัดเหนือเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด82--
65คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444052วัดมิตรภาพวนารามกลางดงปากช่องนครราชสีมา244149-
66คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644023โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยากลางดงปากช่องนครราชสีมา74514
67คณะจังหวัดน่านนักธรรมชั้นโท-เอก3224003วัดบุญยืนกลางเวียงเวียงสาน่าน-7736
68คณะจังหวัดน่านธรรมศึกษา324003วัดบุญยืนกลางเวียงเวียงสาน่าน6268-
69คณะจังหวัดน่านนักธรรมชั้นตรี3124003วัดบุญยืนกลางเวียงเวียงสาน่าน27--
70คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129008วัดศาสนกิจบริหารกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย27--
71คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446021วัดบัวบานกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ77--
72คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326057วัดก้อยืนก้อลี้ลำพูน7481
73คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นตรี2153003วัดชากขุนวิเศษกองดินแกลงระยอง252--
74คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253030โรงเรียนวัดสุขไพรวันกองดินแกลงระยอง14932-
75คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438160วัดไทรงามกองโพนนาตาลอุบลราชธานี11020433
76คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138008วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี46--
77คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438031วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี202214
78คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567015โรงเรียนกะทู้วิทยากะทู้กะทู้ภูเก็ต863362101
79คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567017โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต4341269
80คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567026โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)กะทู้กะทู้ภูเก็ต13957-
81คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564051วัดศรีมารามกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช23523076
82คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164016วัดศรีมารามกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช18--
83คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105001วัดพนัญเชิงกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา138--
84คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205001วัดพนัญเชิงกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา40714015
85คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177001วัดเขานาคากะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส23--
86คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171004วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง12--
87คณะจังหวัดระนองธรรมศึกษา571005โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์ระนอง2701-
88คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566017โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี9732
89คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นโท-เอก6270001วัดควนกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา-812
90คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี6170001วัดควนกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา17--
91คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447063วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์111622619
92คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147007วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์203--
93คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647015โรงเรียนบ้านตาเสาะกังแอนปราสาทสุรินทร์13411-
94คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315081โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์182--
95คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315173โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์10316-
96คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315129โรงเรียนวัดซับบอนวิทยากันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์116108-
97คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315080โรงเรียนบ้านลำตะคร้อกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์4869-
98คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315084ศพอ.วัดรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์509827
99คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447071โรงเรียนไทรแก้ววิทยากันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์6810325
100คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568023โรงเรียนกันตังพิทยากรกันตังกันตังตรัง2619632