Showing 901-1,000 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย271080101วัดเจดีย์สามองค์หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี9
902มหานิกาย271080103วัดเวียคะดี้หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี5
903มหานิกาย271080106วัดใหม่พัฒนาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี7
904มหานิกาย271080301วัดทิไร่ป้าไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี5
905มหานิกาย271080302วัดบ้านจะแกไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี6
906มหานิกาย271080303วัดเสน่ห์พ่องไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี1
907ธรรมยุต671120302วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี4 บ้านม่วงเฒ่า
908ธรรมยุต671120301วัดถ้ำเนรมิตสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี3 ห้วยแม่ระหว่าง
909มหานิกาย271120303วัดม่วงเฒ่าสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี4 ม่วงเฒ่า
910มหานิกาย271120304วัดสมเด็จเจริญสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี1 หนองผักแว่น
911มหานิกาย271120305วัดห้วยแม่ระวางสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 ห้วยแม่ระวาง
912มหานิกาย271120301วัดเขาขามสามัคคีธรรมสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 เขาขาม
913มหานิกาย271120302วัดเขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 เขาหินตั้ง
914มหานิกาย271120104วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1 หัวเขามุสิ
915มหานิกาย271120105วัดทุ่งโป่งบูชาธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี6 ทุ่งโป่ง
916มหานิกาย271120106วัดนันทวันมิตรเจริญหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี5 โป่งช้าง
917มหานิกาย271120107วัดน้ำทรัพย์สมบูรณ์หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี14 น้ำทรัพย์
918ธรรมยุต671120101วัดป่าเขาน้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2 หนองไม้เอื้อย
919มหานิกาย271120110วัดราษฎร์เจริญธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี6 กระพร้อย
920มหานิกาย271120111วัดสันติวนารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
921มหานิกาย271120112วัดสันติวนาราม (โป่งช้าง)หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
922มหานิกาย271120113วัดหนองขอนหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี3 หนองขอน
923มหานิกาย271120114วัดหนองจอกหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1 หนองจอก
924มหานิกาย271120115วัดหนองตาเดชหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี14 หนองตาเดช
925มหานิกาย271120116วัดหนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1
926มหานิกาย271120117วัดหนองปลาไหลหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี4 หนองปลาไหล
927มหานิกาย271120119วัดหนองสาหร่ายหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี4 หนองสาหร่าย
928มหานิกาย271120120วัดหนองหูช้างหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี12 หนองหูช้าง
929มหานิกาย271120121วัดหนองใหญ่เจริญพรหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี11 หนองใหญ่
930มหานิกาย271120118วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2 หนองปรือ
931มหานิกาย271120122วัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี14 หนองตาเดช
932มหานิกาย271120123วัดห้วยใหญ่หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
933มหานิกาย271120101วัดเขามุสิการามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี10 เขามุสิ
934มหานิกาย271120102วัดเขารังวนารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี3 เขารัง
935มหานิกาย271120103วัดเขาโสธารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี9 หนองมะค่า
936มหานิกาย271120109วัดเพชรสมบูรณ์หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี7 วังยาง
937มหานิกาย271120108วัดโป่งช้างหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
938มหานิกาย271120203วัดหนองขอนเทพพนมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี8 หนองขอนเทพพนม
939มหานิกาย271120202วัดหนองแกประชาสรรค์หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี7 หนองแกประชาสรรค์
940มหานิกาย271120204วัดหนองไผ่ล้อมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี7 หนองไผ่ล้อม
941มหานิกาย271120205วัดห้วยหวายหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี3 ห้วยหวาย
942มหานิกาย271120201วัดเทพมงคลหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี12 เทพมงคล
943มหานิกาย271130303วัดทิพย์สุคนธารามดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี13 ดอนแสลบ
944มหานิกาย271130304วัดบ้านกรับดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1
945มหานิกาย271130305วัดบ้านพนมนางดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี2
946มหานิกาย271130306วัดวังข้าวใหม่ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี16 วังข้าวใหม่
947มหานิกาย271130307วัดสระกระเบื้องดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1 ดอนแสลบ
948มหานิกาย271130308วัดสันติคีรีดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี6
949มหานิกาย271130309วัดหนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี8 หนองนางเลิ้ง
950มหานิกาย271130310วัดหนองปลิงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี10
951มหานิกาย271130301วัดเขาดินสอดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี12 เขาดินสอ
952มหานิกาย271130302วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี5
953มหานิกาย271130201วัดนาใหม่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี5 นาใหม่
954มหานิกาย271130202วัดบ่อทองวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี9 บ่อทอง
955มหานิกาย271130203วัดวังไผ่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี2
956มหานิกาย271130401วัดบ่อเงินสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี11 บ่อกระเหรี่ยง
957มหานิกาย271130402วัดพรหมนิมิตสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี4 หนองบัวหิ่ง
958มหานิกาย271130403วัดศรีบัวทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี7
959มหานิกาย271130404วัดสระจันทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี5 สระจันทอง
960มหานิกาย271130405วัดสระลงเรือสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี1
961มหานิกาย271130406วัดสุดประเสริฐสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี4 หนองพญางู
962มหานิกาย271130407วัดห้วยยางสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี3 ห้วยยาง
963มหานิกาย271130408วัดห้วยลึกสามัคคีธรรมสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี6 ห้วยลึก
964มหานิกาย271130104วัดซ้องสาธุการห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี13 ซ่อง
965มหานิกาย271130105วัดทัพพระยาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี8 ทัพพระยา
966มหานิกาย271130107วัดพงษ์ไพบูลย์ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี11 ทุ่งมังกะหร่า
967มหานิกาย271130108วัดพยอมงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี12 พยอมงาม
968มหานิกาย271130110วัดสวนมะม่วงห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี18 โกรกแสลบ
969มหานิกาย271130111วัดห้วยกระเจาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี2
970มหานิกาย271130101วัดเขากรวดห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี5
971มหานิกาย271130102วัดเขาศาลาพัฒนารามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี7 เขาศาลา
972มหานิกาย271130103วัดเขาศาลาศรีธรรมารามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี7 เขาศาลานอก
973มหานิกาย271130106วัดไผ่งามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี9 ไผ่งาม
974มหานิกาย271130109วัดไพรงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี15 ไพรงาม
975มหานิกาย271010904วัดช่องกระทิงช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 ช่องกระทิง
976มหานิกาย271010905วัดทับศิลาช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 ทับศิลา
977มหานิกาย271010908วัดหมอเฒ่าช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
978มหานิกาย271010907วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
979มหานิกาย271010901วัดเกาะแก้วช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
980มหานิกาย271010903วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
981มหานิกาย271010902วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ (โป่งปัด)ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
982มหานิกาย271010906วัดโป่งปัดช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
983ธรรมยุต671010402วัดบ้านยางท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
984มหานิกาย271010401วัดราษฎร์ประชุมชนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
985ธรรมยุต671010403วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
986มหานิกาย271010402วัดหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
987มหานิกาย271010403วัดเจริญบุญไพศาลท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 หนองแฟบ
988มหานิกาย271011301วัดตะเคียนงามลักคณานุกูลบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี10 ตะเคียนงาม
989มหานิกาย271011302วัดท่าโป๊ะบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 บ้านเก่า
990มหานิกาย271011303วัดทุ่งศาลาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 ทุ่งศาลา
991มหานิกาย271011305วัดบ้านห้วยน้ำขาวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2 บ้านห้วยน้ำขาว
992มหานิกาย271011304วัดบ้านเก่าบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
993มหานิกาย271011306วัดประตูด่านบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 ประตูด่าน
994มหานิกาย271011308วัดพุน้อยบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 พุน้อย
995มหานิกาย271011309วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรีบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
996มหานิกาย271011310วัดลำทรายบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 ลำทราย
997มหานิกาย271011311วัดลำทหารบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
998มหานิกาย271011312วัดสามพระยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 สามพระยา
999มหานิกาย271011313วัดหนองบ้านเก่าบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 บ้านหนองเก่า
1000มหานิกาย271011307วัดโป่งเสี้ยวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5