Showing 1,001-1,100 of 43,605 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1001มหานิกาย271011307วัดโป่งเสี้ยวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1002มหานิกาย271010102วัดถาวรวรารามบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
1003มหานิกาย271010101วัดเทวสังฆารามบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
1004มหานิกาย271010201วัดไชยชุมพลชนะสงครามบ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
1005ธรรมยุต671010301วัดธุดงคนิมิตปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1006ธรรมยุต671010302วัดป่ากุลสุวรรณ์ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีบ้านหัวนา หมู่ ๕
1007มหานิกาย271010304วัดหัวนาปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 หัวนา
1008มหานิกาย271010305วัดอุดมมงคลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1009มหานิกาย271010301วัดเขาตองเมืองลับแลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 เขาตอง
1010มหานิกาย271010303วัดเขาล้านธรรมารามปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีหัวนา
1011มหานิกาย271010302วัดเขาเม็งอมรเมศร์ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี13 เขาเม็ง
1012มหานิกาย271010706วัดพุใหญ่เจริญธรรมลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 หนองแก
1013มหานิกาย271010701วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
1014มหานิกาย271010702วัดทุ่งลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1015มหานิกาย271010704วัดราษฎร์บำรุงวรารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1016มหานิกาย271010705วัดวังกุ่มลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 วังกุ่ม
1017ธรรมยุต671010701วัดสุทธิกาญจนารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 ท่าหวี
1018มหานิกาย271010703วัดเย็นสนิทธรรมารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1019ธรรมยุต671010801วัดป่าสุมโนวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 ท่าโป่ง
1020มหานิกาย271010808วัดหนองสามพรานวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 หนองสามพราน
1021มหานิกาย271010803วัดท่ามะนาววังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
1022มหานิกาย271010804วัดธรรมประวัติปรียารามวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 พุกระพี้
1023มหานิกาย271010805วัดวังจานวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี8 วังจาน
1024มหานิกาย271010806วัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1025มหานิกาย271010807วัดหนองประชุมวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6
1026มหานิกาย271010801วัดเขาคีรีวงค์วังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี11 ท่าทุ่ม
1027มหานิกาย271010802วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์วังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 ท่าโป่ง
1028มหานิกาย271011601วัดนากาญจน์วังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1029มหานิกาย271011602วัดวังตะเคียนวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1030มหานิกาย271011603วัดวังเย็นวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1031มหานิกาย271010601วัดถ้ำประทุนหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5 หุบตาพิน
1032มหานิกาย271010602วัดถ้ำพุทธาวาสหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1033มหานิกาย271010603วัดพุประดู่หนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1034มหานิกาย271010604วัดพุเลียบหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1035มหานิกาย271010605วัดศรีอุปลารามหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1036มหานิกาย671011003วัดเขาช่องเสด็จหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1 หนองหญ้า
1037มหานิกาย271011002วัดถ้ำคีรีธรรมหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 พุนกกระจอก
1038มหานิกาย271011004วัดถ้ำพุหว้าหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 หนองหญ้า
1039มหานิกาย271011005วัดถ้ำสัตบรรคูหาหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 หนองหญ้า
1040มหานิกาย271011001วัดถ้ำเขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 เขาปูน
1041มหานิกาย271011003วัดถ้ำเจริญธรรมหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี8 นางแอ้ง
1042มหานิกาย271011006วัดทุ่งนาคราชหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 ทุ่งนาคราช
1043มหานิกาย271011007วัดพรหมกิตติยารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1044มหานิกาย671011002วัดเมตตาธรรมโพธิญาณหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1045มหานิกาย271011008วัดโพธิสัตว์บรรพตหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1 หนองหญ้า
1046ธรรมยุต671011001วัดไทยวิวัฒนารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1047มหานิกาย271011103วัดถ้ำมังกรทองเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1048มหานิกาย271011104วัดถ้ำมุนีนาถเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1049มหานิกาย271011105วัดพุทธกาญจนมุนีเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 วังปลาหมู
1050มหานิกาย271011102วัดเขาแหลมเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
1051มหานิกาย271011101วัดแก่งหลวงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1052มหานิกาย271010502วัดถ้ำขุนไกรแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5 หนองจอก
1053มหานิกาย271010503วัดท่าน้ำตื้นแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1054มหานิกาย271010504วัดท่าพะเนียดกุญชรแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1055มหานิกาย271010501วัดเขาเทพนิมิตแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1056มหานิกาย271010505วัดเนินพระงามแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 หนองสองตอน
1057มหานิกาย271100602วัดชัฏดงพลับทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี8 ชัฏดงพลับ
1058มหานิกาย271100603วัดทุ่งกระบ่ำทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี4
1059มหานิกาย271100604วัดน้ำลาดทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี3
1060มหานิกาย271100605วัดราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองแกช้างตาย
1061มหานิกาย271100606วัดสี่กั๊กราษฎร์บำรุงทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี6
1062มหานิกาย271100607วัดหนองฝ้ายเล็กทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองฝ้ายเล็ก
1063มหานิกาย271100608วัดหนองหวายทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี1
1064มหานิกาย271100609วัดหนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี2
1065มหานิกาย271100601วัดเฉลิมชัยมงคลสามัคคีทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี7 หนองปลิง
1066มหานิกาย271100502วัดหนองขบหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองขบ
1067มหานิกาย271100504วัดหนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี4
1068มหานิกาย271100505วัดหนองนกแก้วหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี1
1069มหานิกาย271100506วัดหนองพลองหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี7 หนองพลอง
1070มหานิกาย271100503วัดหนองเค็ดหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี2
1071มหานิกาย271100501วัดเขาแยงหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี1
1072มหานิกาย271100313วัดใหม่ช่องลมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองปรือ
1073มหานิกาย271100302วัดช่องกลิ้งหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี6
1074มหานิกาย271100303วัดตลุงเหนือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี3
1075มหานิกาย271100304วัดน้ำโจนกาญจนารามหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี1
1076มหานิกาย271100308วัดหนองงูเหลือมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี3
1077มหานิกาย271100309วัดหนองตาก้ายหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี1 หนองตาก้าย
1078มหานิกาย271100310วัดหนองประดู่หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี2
1079มหานิกาย271100311วัดหนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี5
1080มหานิกาย271100306วัดหนองแกแดงหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี8 หนองแกแดง
1081มหานิกาย271100307วัดหนองไก่เหลืองหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี7
1082มหานิกาย271100301วัดเขาพ่อปู่ราษฎร์บำรุงหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4 หนองสำโรง
1083มหานิกาย271100305วัดโป่งไหมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4
1084มหานิกาย271100312วัดใหม่คีรีวงษ์หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4 หน้าเขา
1085มหานิกาย271100414วัดหนองนกออกหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี13 หนองนกออก
1086มหานิกาย271100401วัดตรอกสะเดาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี5 ตรอกสะเดา
1087มหานิกาย271100402วัดประดู่เหลี่ยมหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4 ประดู่เหลี่ยม
1088มหานิกาย271100403วัดผาแดงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี3 ผาแดง
1089มหานิกาย271100404วัดพรหมณีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี6
1090มหานิกาย271100406วัดมะลังกาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี8 มะลังกา
1091มหานิกาย271100407วัดวังไพรศิลาทองหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4 ศิลาทอง
1092มหานิกาย271100408วัดหนองกะหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี2 หนองกะหนาก
1093มหานิกาย271100409วัดหนองปลิงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี1
1094มหานิกาย271100410วัดหนองมะสังหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองมะสัง
1095มหานิกาย271100411วัดหนองใหญ่หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4
1096มหานิกาย271100405วัดโพธิ์เอนหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี9
1097มหานิกาย271100412วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี7 น้ำทรัพย์
1098มหานิกาย271100413วัดใหม่รุ่งเรืองธรรมหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี5
1099มหานิกาย271100703วัดหนองฝ้ายหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี
1100มหานิกาย271100702วัดชุมนุมพระหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี8 ชุมนุมพระ