Showing 1,001-1,100 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1001มหานิกาย352011001วัดกู่เกวียนบ้านเสด็จเมืองลำปางลำปาง3
1002มหานิกาย350010101วัดกู่เต้าศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
1003มหานิกาย357080601วัดกู่เต้าโยนกเชียงแสนเชียงราย3 กู่เต้า
1004มหานิกาย352060701วัดกู่เต้าวนารามวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง4
1005มหานิกาย351010903วัดกู่เรืองเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 2
1006มหานิกาย351010902วัดกู่เรื่องเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน2
1007มหานิกาย351010901วัดกู่เรือง (กู่เรื่อง)เหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน2
1008มหานิกาย350190101วัดกู่เสือยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่1
1009มหานิกาย351010703วัดกู่เหล็กต้นธงเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 10
1010มหานิกาย357050201วัดกู่แก้วแม่อ้อพานเชียงราย10
1011มหานิกาย441080101วัดกู่แก้วไชยวานไชยวานอุดรธานี8 เพียปู่
1012ธรรมยุต644040601วัดกู่แก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม20 ขามเรียง
1013มหานิกาย357020301วัดกู่แก้วพัฒนารามผางามเวียงชัยเชียงราย10
1014มหานิกาย441240102วัดกู่แก้วรัตนารามบ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี7 กู่แก้ว
1015มหานิกาย447121301วัดกู่แก้วรัตนารามพันนาสว่างแดนดินสกลนคร1 พันนา
1016มหานิกาย350190601วัดกู่แดงหนองแฝกสารภีเชียงใหม่6
1017มหานิกาย444100801วัดกู่ใต้กู่สันตรัตน์นาดูนมหาสารคาม2 กู่
1018มหานิกาย584070501วัดขจรบำรุงวังท่าชนะสุราษฎร์ธานีม.3
1019ธรรมยุต694011001วัดขจรประชารามรูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี1 รูสะมิแล
1020มหานิกาย583010201วัดขจรรังสรรค์ตลาดเหนือเมืองภูเก็ตภูเก็ต1 บ้านตลาดเหนือ
1021มหานิกาย110330301วัดขจรศิริพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุชกม.4-5)
1022มหานิกาย110340101วัดขจรศิริสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอยอ่อนนุช 45
1023มหานิกาย430210703วัดขนงพระกลางขนงพระปากช่องนครราชสีมา5
1024มหานิกาย430210705วัดขนงพระเหนือขนงพระปากช่องนครราชสีมา1
1025มหานิกาย430210704วัดขนงพระใต้ขนงพระปากช่องนครราชสีมา2
1026มหานิกาย433100302วัดขนวนก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ3
1027มหานิกาย434072301วัดขนวนโนนสมบูรณ์เดชอุดมอุบลราชธานี6 ขนวน
1028มหานิกาย214012002วัดขนอนบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านขนอน
1029มหานิกาย214140801วัดขนอนหนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา6 บ้านขนอน
1030มหานิกาย270071202วัดขนอนสร้อยฟ้าโพธารามราชบุรี4
1031มหานิกาย214060402วัดขนอนเหนือบ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา11 บ้านกรด
1032มหานิกาย214060401วัดขนอนใต้บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา11 บ้านกรด
1033มหานิกาย580110301วัดขนานทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช4
1034มหานิกาย580121801วัดขนาบนากขนาบนากปากพนังนครศรีธรรมราช1
1035มหานิกาย430100402วัดขนายดีบิงโนนสูงนครราชสีมา10 ขนายดี
1036มหานิกาย433040602วัดขนาวนารามน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7
1037มหานิกาย433040601วัดขนาเก่าน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ขนาเก่า
1038มหานิกาย222050401วัดขนุนวังแซ้มมะขามจันทบุรี6
1039มหานิกาย366010801วัดขนุนเมืองเก่าเมืองพิจิตรพิจิตร4 ขนุน
1040มหานิกาย433050501วัดขนุนโสนขุขันธ์ศรีสะเกษ8 ขนุน
1041มหานิกาย590150501วัดขนุนวัดขนุนสิงหนครสงขลา1
1042มหานิกาย362040901วัดขนุนงามวังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร4 ขนุนงาม
1043มหานิกาย362051601วัดขนุนพันไร่คลองสมบูรณ์คลองขลุงกำแพงเพชร6 สัมฤทธิ์
1044มหานิกาย440170201วัดขนุนโพธิ์สวนหม่อนมัญจาคีรีขอนแก่น5
1045มหานิกาย432040301วัดขมิ้นกระหาดจอมพระสุรินทร์7
1046มหานิกาย433011801วัดขมิ้นทุ่มเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ10
1047มหานิกาย434140201วัดขมิ้นเหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี7 ขมิ้น
1048มหานิกาย580140401วัดขรัวช่วยเสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช5
1049มหานิกาย272011601วัดขรัวตาหนูศาลาขาวเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี4 บึงกระเทียม
1050มหานิกาย276061701วัดขลุบถ้ำรงค์บ้านลาดเพชรบุรี1
1051มหานิกาย352130401วัดข่วงกอมแจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง6
1052มหานิกาย354060401วัดข่วงธรรมวนารามเตาปูนสองแพร่5 ข่วงชมพู
1053มหานิกาย352020201วัดข่วงม่วงนาสักแม่เมาะลำปาง1
1054มหานิกาย350120401วัดข่วงมื่นมะขามหลวงสันป่าตองเชียงใหม่8 ข่วงมื่น
1055มหานิกาย350010701วัดข่วงสิงห์ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่3
1056มหานิกาย350020401วัดข่วงเปาข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่4
1057มหานิกาย352010803วัดข่วงเปาปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง11
1058มหานิกาย350020601วัดข่วงเปาใต้บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่6
1059มหานิกาย365030501วัดขวดน้ำมันบ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก2 ขวดน้ำมัน
1060มหานิกาย596100102วัดขวัญประชาสุไหงโก-ลกสุไหงโก-ลกนราธิวาสตันหยงมะลิ
1061มหานิกาย434020401วัดขวัญมงคลวารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี7 จันทัย
1062มหานิกาย424011701วัดขวัญสะอาดคลองอุดมชลจรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา8 ปลายประเวศ
1063มหานิกาย212010801วัดขวัญเมืองบางกร่างเมืองนนทบุรีนนทบุรี8 บ้านบางข่า
1064ธรรมยุต645101701วัดขวัญเมืองขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด7 ดงประเสริฐ
1065ธรรมยุต646070101วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์2 ขวัญเมือง
1066มหานิกาย444060108วัดขวัญเมืองบรบือธรรมบรบือบรบือมหาสารคามวัดขวัญเมืองบรบือธรรม
1067มหานิกาย357130402วัดขวากเหนือท่าข้ามเวียงแก่นเชียงราย5
1068มหานิกาย357130401วัดขวากใต้ท่าข้ามเวียงแก่นเชียงราย4
1069มหานิกาย272011602วัดขวางศาลาขาวเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี4 ศาลาขาว
1070มหานิกาย272040102วัดขวางโคกครามบางปลาม้าสุพรรณบุรี1
1071มหานิกาย364040201วัดขวางบ้านกร่างกงไกรลาศสุโขทัย3 ใหม่หนองเงิน
1072มหานิกาย366061301วัดขวางวัดขวางโพทะเลพิจิตร3 วัดขวาง
1073มหานิกาย353070502วัดขวางชัยภูมิคอรุมพิชัยอุตรดิตถ์1 ปากคลอง
1074มหานิกาย272021201วัดขวางเวฬุวันป่าสะแกเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี5 ทุ่งก้านเหลือง
1075มหานิกาย432091201วัดขวาวใหญ่ขวาวใหญ่ศีขรภูมิสุรินทร์1
1076มหานิกาย215040101วัดขวิดอ่างแก้วโพธิ์ทองอ่างทอง2 อ่างแก้ว
1077มหานิกาย443050401วัดข้องไก่ชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย5
1078มหานิกาย448051001วัดขอนกองนาหนาดธาตุพนมนครพนม1
1079มหานิกาย427070401วัดขอนขว้างสามัคคีเขาสามสิบเขาฉกรรจ์สระแก้ว2 ขอนขว้าง
1080มหานิกาย219030302วัดขอนชะโงกคชสิทธิ์หนองแคสระบุรี11
1081มหานิกาย357040201วัดขอนซุงงิ้วเทิงเชียงราย4
1082มหานิกาย364071302วัดขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลกสุโขทัย4 ขอนซุง
1083มหานิกาย360080501วัดขอนดู่วังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์10 ขอนดู่
1084มหานิกาย367070801วัดขอนยางขวางวังท่าดีหนองไผ่เพชรบูรณ์1
1085มหานิกาย219020302วัดขอนหอมตาลเดี่ยวแก่งคอยสระบุรี7 บ้านขอนขว้าง
1086มหานิกาย580070701วัดขอนหาดขอนหาดชะอวดนครศรีธรรมราช1
1087มหานิกาย446110202วัดขอนแก่นกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1088มหานิกาย449020501วัดขอนแก่นนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหาร2 ขอนแก่น
1089มหานิกาย445010403วัดขอนแก่นเหนือขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด3
1090มหานิกาย445010402วัดขอนแก่นใต้ขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด13 ขอนแก่น
1091มหานิกาย445010401วัดขอนแก่นใต้ (แคนใต้)ขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด13 ขอนแก่น
1092มหานิกาย433070701วัดขอนแต้สำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษ6
1093มหานิกาย432100201วัดขอนแตกขอนแตกสังขะสุรินทร์1
1094มหานิกาย364040901วัดข่อมตาลท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย4 ข่อมตาล
1095มหานิกาย215040701วัดข่อยโพธิ์รังนกโพธิ์ทองอ่างทอง1 บ้านข่อย
1096มหานิกาย276010203วัดข่อยคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
1097มหานิกาย216011801วัดข่อยกลางบ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี8 ข่อย
1098มหานิกาย217010501วัดข่อยสังฆารามหัวไผ่เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี13 วัดข่อย
1099มหานิกาย353020501วัดข่อยสูงข่อยสูงตรอนอุตรดิตถ์1 ข่อยสูง
1100มหานิกาย216011803วัดข่อยเหนือบ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี6 ข่อยเหนือ