Showing 1,101-1,200 of 43,604 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1101มหานิกาย216011802วัดข่อยใต้บ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี10 ข่อย
1102มหานิกาย352130202วัดขอหัวช้างบ้านขอเมืองปานลำปาง4
1103มหานิกาย352130201วัดขอใต้บ้านขอเมืองปานลำปาง4
1104มหานิกาย350011401วัดขะจาวฟ้าฮ่ามเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่2
1105มหานิกาย435040302วัดขะยอมสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร4
1106มหานิกาย445061202วัดขะยอมนานวลพนมไพรร้อยเอ็ด8
1107มหานิกาย435040303วัดขะยอม (ดอนขะยอม)สงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร4
1108มหานิกาย433040603วัดขะยูงน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ขะยูง
1109มหานิกาย433100802วัดขะยูงขะยูงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ1
1110ธรรมยุต633120601วัดขะยูงปราสาทห้วยทับทันศรีสะเกษ4 ขะยูง
1111มหานิกาย350020402วัดขะแมดข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่2
1112มหานิกาย445110401วัดขัดเค้าพัฒนาหินกองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด6 ขัดเค้า
1113มหานิกาย445052402วัดขัดเค้าใต้หนองพอกธวัชบุรีร้อยเอ็ด1 ขัดเค้า
1114มหานิกาย593110301วัดขันอ่างทองศรีนครินทร์พัทลุง3
1115มหานิกาย431230101วัดขันติการามเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์2
1116มหานิกาย445100201วัดขันตินิวาสนางามเสลภูมิร้อยเอ็ด2
1117ธรรมยุต641180501วัดขันติยานุสรณ์หนองแวงน้ำโสมอุดรธานี3 นาเก็น
1118ธรรมยุต650060501วัดขันติวนารามแม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่3
1119ธรรมยุต697060301วัดขันติวนารามบึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ11 โนนสว่างเหนือ
1120มหานิกาย271110101วัดขันติเมตตาด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี2 หนองผู้เฒ่า
1121มหานิกาย439020701วัดขันธบูรพารามเก่ากลอยนากลางหนองบัวลำภู8 โนนสะอาด
1122ธรรมยุต641030201วัดขันธปราณีหนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี8 หนองแวงฮี
1123มหานิกาย440020301วัดขันธสีมาโนนฆ้องบ้านฝางขอนแก่น4 หินฮาว
1124ธรรมยุต641030601วัดขันธเสมารามหนองบัวบานหนองวัวซออุดรธานี1 หนองบัวบาน
1125มหานิกาย593110101วัดขันประชาสรรค์ชุมพลศรีนครินทร์พัทลุง4 ขัน
1126มหานิกาย352070201วัดขันหอมวังเหนือวังเหนือลำปาง4
1127มหานิกาย586041201วัดขันเงินวังตะกอหลังสวนชุมพรเขตเทศบาล
1128มหานิกาย350150301วัดขันแก้วหารแก้วหางดงเชียงใหม่2
1129มหานิกาย497050501วัดขันแก้วสุทธารามสมสนุกปากคาดบึงกาฬ8
1130มหานิกาย435010802วัดขั้นไดใหญ่ขั้นไดใหญ่เมืองยโสธรยโสธร1
1131ธรรมยุต647080301วัดขัวก่ายขัวก่ายวานรนิวาสสกลนคร1 ขัวก่าย
1132มหานิกาย447050501วัดขัวขอนแคนต้นผึ้งพังโคนสกลนคร5 ขัวขอนแคน
1133มหานิกาย350141001วัดขัวมุงแม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่4
1134มหานิกาย350190501วัดขัวมุงขัวมุงสารภีเชียงใหม่5
1135มหานิกาย449051201วัดขัวสะพานภูคำบกคำชะอีมุกดาหาร1 บาก
1136มหานิกาย350141101วัดขัวสูงเมืองเล็นสันทรายเชียงใหม่1
1137มหานิกาย449040304วัดขัวสูงกกตูมดงหลวงมุกดาหาร5 ขัวสูง
1138ธรรมยุต647080801วัดขัวสูงศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร5 ขัวสูง
1139มหานิกาย357010301วัดขัวแคร่บ้านดู่เมืองเชียงรายเชียงราย1
1140มหานิกาย434152002วัดขัวไม้แก่นหนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี2 ขัวไม้แก่น
1141มหานิกาย432150307วัดขาคีมพัฒนารามตรวจศรีณรงค์สุรินทร์10 ขาคีม
1142มหานิกาย431011701วัดขาชันโลงลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์2
1143มหานิกาย435060901วัดขาทรายพระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร4
1144ธรรมยุต642140101วัดขานชูมหนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
1145มหานิกาย430110101วัดขามขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา1
1146มหานิกาย430170202วัดขามขุนร่มประสุขชุมพวงนครราชสีมา6
1147มหานิกาย430100403วัดขามชั่งโคบิงโนนสูงนครราชสีมา2 ขามชั่งโค
1148มหานิกาย367040401วัดขามชุมบ้านเนินหล่มเก่าเพชรบูรณ์3 พร้าว
1149ธรรมยุต642140102วัดขามชุมหนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
1150ธรรมยุต642140103วัดขามชุม (ขานชูม)หนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
1151มหานิกาย367040601วัดขามตากนาแซงหล่มเก่าเพชรบูรณ์1 นาแค
1152มหานิกาย433012201วัดขามทองน้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ8
1153มหานิกาย430190101วัดขามทะเลสอขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา1
1154มหานิกาย430061101วัดขามน้อยคลองเมืองจักราชนครราชสีมา4 หนองขามน้อย
1155มหานิกาย434310201วัดขามน้อยโพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี8 ขามน้อย
1156ธรรมยุต632100101วัดขามน้อยสังขะสังขะสุรินทร์2 ขามน้อย
1157มหานิกาย430300301วัดขามป้อมบัวลายบัวลายนครราชสีมา3
1158มหานิกาย433031201วัดขามป้อมหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
1159มหานิกาย434040202วัดขามป้อมสร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี5 ขามป้อม
1160มหานิกาย434220901วัดขามป้อมขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี1 ขามป้อม
1161มหานิกาย444090201วัดขามป้อมขามป้อมวาปีปทุมมหาสารคาม1
1162มหานิกาย445030801วัดขามป้อมขี้เหล็กปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด6 โพนสูง
1163มหานิกาย350110102วัดขามสุ่มเวียงพร้าวเชียงใหม่2 ขามสุ่ม
1164มหานิกาย350110501วัดขามสุ่มป่าสันทรายพร้าวเชียงใหม่6
1165มหานิกาย433070804วัดขามหนองครองดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษม. ๔
1166มหานิกาย430060401วัดขามหนองปืดสีสุกจักราชนครราชสีมา12 ขามหนองปืด
1167มหานิกาย430101103วัดขามเฒ่าขามเฒ่าโนนสูงนครราชสีมา3 ขามเฒ่า
1168มหานิกาย447010302วัดขามเฒ่างิ้วด่อนเมืองสกลนครสกลนคร5 ดอนหมู
1169มหานิกาย430120302วัดขามเตี้ยห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา4
1170มหานิกาย448100302วัดขามเตี้ยใหญ่นาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม2 ขามเตี้ยใหญ่
1171มหานิกาย436040701วัดขามเทศสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ5
1172มหานิกาย434010802วัดขามเทิงขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี1 ขามใหญ่
1173มหานิกาย367030401วัดขามเรียงฝายนาแซงหล่มสักเพชรบูรณ์2
1174มหานิกาย367030801วัดขามเรียงท่าอิบุญหล่มสักเพชรบูรณ์5
1175มหานิกาย444081701วัดขามเรียนหนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม5
1176มหานิกาย447110102วัดขามเรียนอากาศอากาศอำนวยสกลนครหมู่ที่ ๑๒
1177มหานิกาย430050401วัดขามเวียนช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา3
1178มหานิกาย436040502วัดขามเวียนกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ10
1179มหานิกาย352120101วัดขามแดงห้างฉัตรห้างฉัตรลำปาง6
1180มหานิกาย430100404วัดขามโนนสันติบิงโนนสูงนครราชสีมา9 ขามโนนสันติ
1181มหานิกาย430151001วัดขามใต้ดงใหญ่พิมายนครราชสีมา6
1182มหานิกาย433120302วัดขามใหญ่กล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ4 ขามใหญ่
1183มหานิกาย434010803วัดขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี6 ดอนแค
1184มหานิกาย427060501วัดขาวสะอาดท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว9 ขาวสะอาด
1185มหานิกาย446030101วัดข้าวหลามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2
1186มหานิกาย271090601วัดข้าวเบารางหวายพนมทวนกาญจนบุรี3 ลาดหมู
1187มหานิกาย350140101วัดข้าวแท่นน้อยสันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่3
1188มหานิกาย350140102วัดข้าวแท่นหลวงสันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่3
1189มหานิกาย434012001วัดข่าโคมปะอาวเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี9 ข่าโคม
1190มหานิกาย445040201วัดข่าใหญ่อุดมพรหนองผือจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด10 ข่าใหญ่
1191มหานิกาย425070701วัดขิงกระชายบุฝ้ายประจันตคามปราจีนบุรี13
1192มหานิกาย444030601วัดขิงแคงแก้งแกโกสุมพิสัยมหาสารคาม5 ขิงแคง
1193มหานิกาย444070403วัดขิงแคงเขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม10 ขิงแคง
1194มหานิกาย351011201วัดขี้เหล็กบ้านกลางเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 3
1195มหานิกาย430100502วัดขี้เหล็กดอนชมพูโนนสูงนครราชสีมา5 ดอนรี
1196มหานิกาย430131501วัดขี้เหล็กทุ่งสว่างประทายนครราชสีมา3
1197มหานิกาย431110901วัดขี้เหล็กดอนมนต์สตึกบุรีรัมย์3
1198มหานิกาย433101201วัดขี้เหล็กรังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ3
1199มหานิกาย433150201วัดขี้เหล็กละเอาะน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ2
1200มหานิกาย434290201วัดขี้เหล็กนาดีนาเยียอุบลราชธานี7 ขี้เหล็ก