Showing 1,201-1,300 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201มหานิกาย434330302วัดขี้เหล็กขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี2 ขี้เหล็ก
1202มหานิกาย436150302วัดขี้เหล็กกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ5
1203มหานิกาย444060501วัดขี้เหล็กหนองม่วงบรบือมหาสารคาม3
1204มหานิกาย444070202วัดขี้เหล็กสำโรงนาเชือกมหาสารคาม11
1205มหานิกาย445030802วัดขี้เหล็กขี้เหล็กปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด1 ขี้เหล็ก
1206มหานิกาย445050602วัดขี้เหล็กอุ่มเม้าธวัชบุรีร้อยเอ็ด3
1207มหานิกาย444070201วัดขี้เหล็ก (บ้านขี้เหล็ก)สำโรงนาเชือกมหาสารคาม11
1208มหานิกาย434011901วัดขี้เหล็กนอกขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี8 ขี้เหล็ก
1209มหานิกาย435040101วัดขี้เหล็กน้อยลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร11
1210มหานิกาย434011902วัดขี้เหล็กในขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี8 ขี้เหล็ก
1211มหานิกาย435040102วัดขี้เหล็กใหญ่ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร4
1212มหานิกาย355070201วัดขึ่งเจริญขึ่งเวียงสาน่าน3
1213มหานิกาย586011301วัดขุนกระทิงขุนกระทิงเมืองชุมพรชุมพร4
1214มหานิกาย431040102วัดขุนก้องนางรองนางรองบุรีรัมย์5
1215มหานิกาย350150501วัดขุนคงขุนคงหางดงเชียงใหม่5 บ้านขุนคง
1216มหานิกาย214041301วัดขุนจ่าธรรมารามห่อหมกบางไทรพระนครศรีอยุธยา4
1217มหานิกาย271070704วัดขุนจิตราธรรมาวาสสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
1218มหานิกาย364010801วัดขุนช้างตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยสุโขทัย2 ขุนช้าง
1219มหานิกาย222080202วัดขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี3
1220มหานิกาย276010601วัดขุนตราบ้านกุ่มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี2
1221มหานิกาย590030801วัดขุนตัดหวายขุนตัดหวายจะนะสงขลา3
1222มหานิกาย364061301วัดขุนตาลดราวต้นจันทร์ศรีสำโรงสุโขทัย6 ท่ามักกะสัง
1223มหานิกาย356010601วัดขุนต๊ำบ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา9 ต๊ำใน
1224มหานิกาย214140601วัดขุนทรายอุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา10 บ้านทุ่งชายเคือง
1225มหานิกาย590031001วัดขุนทองจะโหนงจะนะสงขลา4
1226มหานิกาย214141002วัดขุนทิพย์ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา12 บ้านขุนทิฑย์
1227มหานิกาย216010302วัดขุนนวนกกโกเมืองลพบุรีลพบุรี1 ขุนนวน
1228มหานิกาย364030701วัดขุนนาวังนาเชิงคีรีคีรีมาศสุโขทัย4
1229มหานิกาย353011601วัดขุนฝางขุนฝางเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์5 ขุนฝาง
1230มหานิกาย214010901วัดขุนพรหมสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านขุนพรหม
1231มหานิกาย444010902วัดขุนพรหมดำริท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม3
1232มหานิกาย444010903วัดขุนพรหมดำริ (อุปราช)ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม3
1233มหานิกาย430140401วัดขุนละครสำโรงปักธงชัยนครราชสีมา2
1234มหานิกาย357110701วัดขุนลาวแม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้าเชียงราย7
1235มหานิกาย217030201วัดขุนสงฆ์บางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี11
1236มหานิกาย211050301วัดขุนสมุทราวาสแหลมฟ้าผ่าพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ9 บ้านขุนสมุทร
1237มหานิกาย218050102วัดขุนสรรค์สามัคคีแพรกศรีราชาสรรคบุรีชัยนาท1 เที่ยงแท้
1238มหานิกาย592011801วัดขุนสิทธิ์บ้านโพธิ์เมืองตรังตรัง2 ต้นเหรียง
1239มหานิกาย593060601วัดขุนหลวงนิมิตหารเทาปากพะยูนพัทลุง5
1240มหานิกาย432020801วัดขุนหารกระเบื้องชุมพลบุรีสุรินทร์7 ขุนหาร
1241มหานิกาย433080701วัดขุนหารขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ1 ขุนหาร
1242มหานิกาย215040201วัดขุนอินทประมูลอินทประมูลโพธิ์ทองอ่างทอง3
1243มหานิกาย445041101วัดขุนเทหนองสิมดู่น้อยจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด8 หนองสิม
1244มหานิกาย350150901วัดขุนเสหนองควายหางดงเชียงใหม่8 บ้านขุนเส
1245มหานิกาย350250102วัดขุนแม่รวมแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ขุนแม่รวม หมู่ที่ 1
1246มหานิกาย272040202วัดขุนไกรบางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี4
1247มหานิกาย432020301วัดขุนไชยทองไพรขลาชุมพลบุรีสุรินทร์8 ขุนไชยทอง
1248มหานิกาย271061201วัดขุนไทยธารามรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี1 ลำขุนไทย
1249มหานิกาย358020101วัดขุ่มขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน2
1250มหานิกาย426020602วัดขุมข้าวหนองแสงปากพลีนครนายก2
1251มหานิกาย433160102วัดขุมคำบุสูงวังหินศรีสะเกษ6 ขุมคำ
1252มหานิกาย434120302วัดขุมคำแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี9 ขุมคำ
1253มหานิกาย261010301วัดขุมทรัพย์สะแกกรังเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี1
1254มหานิกาย110110601วัดขุมทองขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5 คลองตาสอน
1255มหานิกาย215060101วัดขุมทองไผ่จำศีลวิเศษชัยชาญอ่างทอง6 บ้านขุมทอง
1256มหานิกาย223030601วัดขุมบ่อทรัพย์ประณีตเขาสมิงตราด7 อีเร็ม
1257มหานิกาย445060701วัดขุมเงินโคกสว่างพนมไพรร้อยเอ็ด8
1258มหานิกาย437060501วัดขุมเหล็กโพนเมืองน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ8
1259มหานิกาย213030501วัดขุมแก้วบึงสนั่นธัญบุรีปทุมธานี4 คลองสิบ
1260มหานิกาย214090701วัดขุมแก้วกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา1 บ้านกระจิว
1261มหานิกาย443050201วัดคงกระพันชาตรีวัดหลวงโพนพิสัยหนองคาย1
1262มหานิกาย212030101วัดคงคาบางม่วงบางใหญ่นนทบุรี3 คลองบางใหญ่
1263มหานิกาย271090202วัดคงคาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี9 ใหม่
1264มหานิกาย350090301วัดคงคานิมิตรม่อนปิ่นฝางเชียงใหม่1
1265มหานิกาย595040301วัดคงคานิมิตรแม่หวาดธารโตยะลา2 วังไทร
1266มหานิกาย582050101วัดคงคาภิมุขตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา
1267มหานิกาย364010901วัดคงคามาลัยปากพระเมืองสุโขทัยสุโขทัย1
1268มหานิกาย216030701วัดคงคารามสะแกราบโคกสำโรงลพบุรี6 ทุ่งทอง
1269มหานิกาย216050801วัดคงคารามหัวสำโรงท่าวุ้งลพบุรี4
1270มหานิกาย218040401วัดคงคารามโพนางดำตกสรรพยาชัยนาท3
1271มหานิกาย222020201วัดคงคารามบ่อขลุงจันทบุรี4
1272มหานิกาย270070501วัดคงคารามคลองตาคตโพธารามราชบุรี3
1273มหานิกาย276010204วัดคงคารามคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
1274มหานิกาย350091101วัดคงคารามแม่ข่าฝางเชียงใหม่6
1275มหานิกาย357071101วัดคงคารามศรีค้ำแม่จันเชียงราย5
1276มหานิกาย362020201วัดคงคารามหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร2 วังโขน
1277มหานิกาย362050501วัดคงคารามแม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร1 ใหม่สมบูรณ์
1278มหานิกาย366060801วัดคงคารามบางคลานโพทะเลพิจิตร2
1279มหานิกาย424040104วัดคงคารามบางปะกงบางปะกงฉะเชิงเทรา2
1280มหานิกาย432120201วัดคงคารามหนองไผ่ล้อมสำโรงทาบสุรินทร์5
1281มหานิกาย440170401วัดคงคารามโพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่น8
1282มหานิกาย580070901วัดคงคารามควนหนองหงษ์ชะอวดนครศรีธรรมราช1 กาโห่ใต้
1283มหานิกาย584040101วัดคงคารามอ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีม.2
1284มหานิกาย586041001วัดคงคารามพ้อแดงหลังสวนชุมพร5
1285มหานิกาย222020202วัดคงคาราม (บ่อ)บ่อขลุงจันทบุรี4
1286มหานิกาย585030301วัดคงคารีเชี่ยวเหลียงกะเปอร์ระนอง2 ย่านยาว
1287มหานิกาย584021301วัดคงคาล้อมคลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
1288มหานิกาย580020401วัดคงคาวงทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช3
1289มหานิกาย580121301วัดคงคาวดีบางตะพงปากพนังนครศรีธรรมราช3
1290มหานิกาย580210302วัดคงคาวดีกะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช4 คงคาวดี
1291มหานิกาย590130101วัดคงคาวดีรัตภูมิควนเนียงสงขลา3
1292มหานิกาย592011802วัดคงคาวดีบ้านโพธิ์เมืองตรังตรัง7 นางน้อย
1293ธรรมยุต680140401วัดคงคาวดีเสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช2
1294มหานิกาย430230102วัดคงคาวนารามแก้งสนามนางแก้งสนามนางนครราชสีมา7 ฤทธิรักษา
1295มหานิกาย442020401วัดคงคาวนารามท่าสวรรค์นาด้วงเลย1 ท่าสวรรค์
1296มหานิกาย221031701วัดคงคาวรารามห้วยยางแกลงระยอง1 คลองคา
1297มหานิกาย445180201วัดคงคาวารีพลับพลาเชียงขวัญร้อยเอ็ด8 หนองแก่ง
1298มหานิกาย580121001วัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช
1299มหานิกาย590050702วัดคงคาสวัสดิ์สะกอมเทพาสงขลา5
1300ธรรมยุต693010901วัดคงคาสวัสดิ์ลำปำเมืองพัทลุงพัทลุง4 คงคาสวัสดิ์