Showing 1,301-1,400 of 43,604 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1301มหานิกาย436011010วัดคงคาสามัคคีหนองนาแซงเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6 ปึกคงคา
1302มหานิกาย436110101วัดคงคาสีมาเดิมบ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ7 ข่า
1303มหานิกาย581020502วัดคงคาสุทธาวาสหน้าเขาเขาพนมกระบี่4 เขาดิน
1304มหานิกาย430130601วัดคงคาอุดมเขตตลาดไทรประทายนครราชสีมา11 ตูม
1305มหานิกาย580090301วัดคงคาเจริญหนองหงส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
1306มหานิกาย580012101วัดคงคาเลียบท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
1307มหานิกาย580110401วัดคงคาเลียบกุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช5
1308มหานิกาย580140302วัดคงคาเลียบฉลองสิชลนครศรีธรรมราช1
1309มหานิกาย590140201วัดคงคาเลียบท่าช้างบางกล่ำสงขลา14
1310มหานิกาย590090901วัดคงคาเลี้ยวเขาพระรัตภูมิสงขลา5 ป่าควนดินสอ
1311มหานิกาย590151101วัดคงคาเลี้ยวม่วงงามสิงหนครสงขลา7 ม่วงงาม
1312มหานิกาย580080601วัดคงคาเลื่อนสระแก้วท่าศาลานครศรีธรรมราช2
1313มหานิกาย443140102วัดคงนาหางสระใครสระใครหนองคาย4 ไชยา
1314มหานิกาย214080401วัดคงษาสุทธารามลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยา1 บ้านลาดน้ำเค็ม
1315มหานิกาย367070301วัดคงสมโภชน์บ้านโภชน์หนองไผ่เพชรบูรณ์1
1316มหานิกาย218010601วัดคงสวัสดิ์วัฒนารามหาดท่าเสาเมืองชัยนาทชัยนาท2
1317มหานิกาย430040113วัดคงสามัคคีเมืองคงคงนครราชสีมา11 คงสามัคคี
1318มหานิกาย433170309วัดคงเกษมวนาราม(โพธิ์คำ)ห้วยตึ๊กชูภูสิงห์ศรีสะเกษ16 โพธิ์คำ
1319มหานิกาย425020101วัดคชรัตน์กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
1320มหานิกาย424060803วัดคชวรรณวนารามเขาหินซ้อนพนมสารคามฉะเชิงเทรา1 วังยาง
1321ธรรมยุต695070201วัดคชศิลาวนารามบาละกาบังยะลา4 คชศิลา
1322มหานิกาย425010901วัดคชสารมุนีโคกไม้ลายเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี7 หนองเข้
1323มหานิกาย272090702วัดคณฑีหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี1
1324ธรรมยุต686011201วัดคณฑีธรรมารามบ้านนาเมืองชุมพรชุมพร3 คณฑี
1325มหานิกาย362011302วัดคณฑีศรีวชิรารามเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร9 โคนเหนือ
1326มหานิกาย110080101วัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพลับพลาไชย
1327มหานิกาย448020101วัดคณิศรธรรมิการามปลาปากปลาปากนครพนม13
1328มหานิกาย430010701วัดคนชุมปรุใหญ่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา1
1329มหานิกาย360100403วัดคนธารามท้ายวารีม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์8
1330มหานิกาย360100402วัดคนธารามท้ายวารี (หางน้ำหนองแขม)ม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์8
1331มหานิกาย582050701วัดคมนียเขตคึกคักตะกั่วป่าพังงา4 คึกคัก
1332มหานิกาย222010502วัดคมบางคมบางเมืองจันทบุรีจันทบุรี2
1333มหานิกาย350091001วัดคยานุสิทธิ์แม่คะฝางเชียงใหม่1
1334มหานิกาย352040101วัดครกขวางทุ่งงามเสริมงามลำปาง4
1335มหานิกาย355070401วัดครกคำตาลชุมเวียงสาน่าน4
1336มหานิกาย430021001วัดครบุรีครบุรีใต้ครบุรีนครราชสีมา6 ครบุรี
1337มหานิกาย447130201วัดครสวรรค์ท่าศิลาส่องดาวสกลนครหมู่๕ บ้านสีสุก
1338มหานิกาย440121101วัดครองธรรมมิการามโนนข่าพลขอนแก่น3
1339มหานิกาย441210301วัดครองธรรมิการามนาดีหนองแสงอุดรธานี11 นาฝาย
1340มหานิกาย447160501วัดครองธรรมิการามหนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร4
1341มหานิกาย440150501วัดครองบุรีสำโรงหนองสองห้องขอนแก่น5
1342ธรรมยุต667090201วัดครองยุตหลักด่านน้ำหนาวเพชรบูรณ์5
1343มหานิกาย271050402วัดคร้อพนันท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี7
1344มหานิกาย360080901วัดคร่อเรียงรายพนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์4
1345มหานิกาย357030302วัดครึ่งเหนือครึ่งเชียงของเชียงราย2
1346มหานิกาย357030301วัดครึ่งใต้ครึ่งเชียงของเชียงราย3
1347มหานิกาย430110201วัดครึมม่วงโนนเมืองขามสะแกแสงนครราชสีมา5
1348มหานิกาย110200501วัดครุฑบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
1349มหานิกาย351030501วัดครุฑเวฬุวันหนองปลาสะวายบ้านโฮ่งลำพูน141 หมู่ที่ 4
1350มหานิกาย214011802วัดครุธารามคลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองสระบัว
1351มหานิกาย211040401วัดครุนอกบางครุพระประแดงสมุทรปราการ7 บางครุ ถนนสุขสวัสดิ์
1352มหานิกาย211040402วัดครุในบางครุพระประแดงสมุทรปราการ11 ถนนสุขสวัสดิ์
1353มหานิกาย432010601วัดคฤห์สลักไดเมืองสุรินทร์สุรินทร์4
1354มหานิกาย110250401วัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1355มหานิกาย362050401วัดคฤหบดีสงฆ์ท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร3 ท่าพุทรา
1356มหานิกาย432050801วัดคฤห์ภูมิกาวาสโคกยางปราสาทสุรินทร์10 บ้านกะดาด
1357มหานิกาย426040601วัดคลอง ๑ทรายมูลองครักษ์นครนายก2 คลอง ๑
1358มหานิกาย426041101วัดคลอง ๑๔คลองใหญ่องครักษ์นครนายก5
1359มหานิกาย424030401วัดคลอง ๑๘หมอนทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราม.3
1360มหานิกาย426040301วัดคลอง ๒๔ศีรษะกระบือองครักษ์นครนายก9 บ้านคลอง 24
1361มหานิกาย426040302วัดคลอง ๒๔ (สามัคคีธรรม)ศีรษะกระบือองครักษ์นครนายก9 บ้านคลอง 24
1362มหานิกาย426030301วัดคลอง ๓๑บ้านพริกบ้านนานครนายก12 คลอง 31
1363มหานิกาย364070302วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลกสุโขทัย1
1364มหานิกาย216090202วัดคลองกระชายยางรากโคกเจริญลพบุรี5 คลองกระชาย
1365มหานิกาย367070302วัดคลองกระโบนบ้านโภชน์หนองไผ่เพชรบูรณ์4
1366มหานิกาย365040406วัดคลองกรับพวงวังอิทกบางระกำพิษณุโลก
1367มหานิกาย221060202วัดคลองกรำตาสิทธิ์ปลวกแดงระยอง1 คลองกรำ
1368มหานิกาย353070503วัดคลองกล้วยคอรุมพิชัยอุตรดิตถ์8 คลองกล้วย
1369มหานิกาย218020201วัดคลองกลางวัดโคกมโนรมย์ชัยนาท4
1370มหานิกาย222040205วัดคลองกลางโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี13 คลองกลาง
1371มหานิกาย425020102วัดคลองกลางกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี11 คลองกลาง
1372มหานิกาย430070202วัดคลองกลางพลับพลาโชคชัยนครราชสีมา15 คลองกลาง
1373มหานิกาย584170301วัดคลองกอลีเล็ดพุนพินสุราษฎร์ธานีม.7
1374มหานิกาย353070801วัดคลองกะพั้วบ้านโคนพิชัยอุตรดิตถ์6 คลองกะพั้ว
1375มหานิกาย360040101วัดคลองกำลังหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์11 คลองกำลัง
1376มหานิกาย430250301วัดคลองกี่ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา2 คลองกี่
1377มหานิกาย216020802วัดคลองกุ่มห้วยขุนรามพัฒนานิคมลพบุรี8 คลองกุ่ม
1378มหานิกาย430250302วัดคลองกุ่มระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา5 คลองกุ่ม
1379มหานิกาย580100101วัดคลองกุยนาบอนนาบอนนครศรีธรรมราช2 คลองกุย
1380มหานิกาย270090301วัดคลองขนอนวัดเพลงวัดเพลงราชบุรี9
1381มหานิกาย581080301วัดคลองขนานคลองขนานเหนือคลองกระบี่5 คลองขนาน
1382มหานิกาย222040206วัดคลองขนุนโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี7 คลองขนุน
1383มหานิกาย584120301วัดคลองขนุนทุ่งเตาบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีม.5
1384มหานิกาย580060401วัดคลองขยันบ้านกลางเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
1385มหานิกาย360050701วัดคลองขวัญตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์5
1386มหานิกาย212050601วัดคลองขวางคลองขวางไทรน้อยนนทบุรี6 บ้านคลองขวาง
1387มหานิกาย223011101วัดคลองขวางท่ากุ่มเมืองตราดตราด6 คลองขวาง
1388มหานิกาย272080301วัดคลองขอมสามชุกสามชุกสุพรรณบุรี3
1389มหานิกาย261030401วัดคลองข่อยไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี11 คลองข่อย
1390มหานิกาย366040401วัดคลองข่อยไผ่หลวงตะพานหินพิจิตร5 คลองข่อย
1391มหานิกาย366100401วัดคลองข่อยบางลายบึงนารางพิจิตร5 คลองข่อย
1392มหานิกาย213070901วัดคลองขุดเชียงรากน้อยสามโคกปทุมธานี4 บ้านคลองขุด
1393มหานิกาย222031401วัดคลองขุดคลองขุดท่าใหม่จันทบุรี1
1394มหานิกาย223010801วัดคลองขุดห้วยแร้งเมืองตราดตราด2 คลองขุด
1395มหานิกาย272041301วัดคลองขุดวัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี4
1396มหานิกาย362090102วัดคลองขุดโพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร4 คลองขุด
1397มหานิกาย593030601วัดคลองขุดหานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง8
1398มหานิกาย275031001วัดคลองขุดเล็กแพรกหนามแดงอัมพวาสมุทรสงคราม1 คลองขุดเล็ก
1399มหานิกาย212050501วัดคลองขุนศรีขุนศรีไทรน้อยนนทบุรี3 บ้านคลองขุนศรี
1400มหานิกาย222040402วัดคลองคตโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี7