Showing 301-400 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
301มหานิกาย110260101วัดกุนนทีรุทธารามรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
302มหานิกาย110260102วัดพรหมวงศารามรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร
303มหานิกาย110270101วัดนวลจันทร์นวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร12
304มหานิกาย110270102วัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 1
305มหานิกาย110270103วัดพิชัยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขาภิบาล 2
306มหานิกาย110270104วัดสุวรรณประสิทธิ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร13
307มหานิกาย110280201วัดบรมสถลยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
308มหานิกาย110280202วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
309มหานิกาย110280203วัดลุ่มเจริญศรัทธายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนจันทร์ ซ.จรูญพลขันธ์
310มหานิกาย110280204วัดสุทธิวรารามยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
311มหานิกาย110290101วัดทองสุทธารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
312มหานิกาย110290102วัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
313มหานิกาย110290103วัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนพิบูลสงคราม
314มหานิกาย110290104วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฏร์สาย 1
315มหานิกาย110290105วัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ.จงสุข
316มหานิกาย110290106วัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
317มหานิกาย110290107วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
318มหานิกาย110300101วัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร19 คลองบางเขน
319มหานิกาย110300102วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
320มหานิกาย110310101วัดลาดบัวขาวบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
321มหานิกาย110310102วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครบ้านบางคอแหลม
322มหานิกาย110310201วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
323มหานิกาย110310202วัดวรจรรยาวาสวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
324มหานิกาย110310301วัดจันทร์นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
325มหานิกาย110310302วัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
326มหานิกาย110310303วัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
327มหานิกาย110310304วัดบางโคล่นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
328มหานิกาย110310305วัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนจันทร์
329มหานิกาย110310306วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
330มหานิกาย110320101วัดกระทุ่มประเวศประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท 77ซอยอ่อนนุช 67
331มหานิกาย110320201วัดตะกล่ำหนองบอนประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 17 ถนนสุขุมวิท 103 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 22
332มหานิกาย110320301วัดชมทองผินถวิลอุปถัมภ์ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
333มหานิกาย110320302วัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
334มหานิกาย110320303วัดทุ่งลานนาดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 165 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 3-1
335มหานิกาย110320304วัดทุ่งเศรษฐีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 144 ทุ่งเศรษฐี แยก28-1
336มหานิกาย110330101วัดคลองเตยนอกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานครถนนเกษมราษฎร์
337มหานิกาย110330102วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุนทรโกษา
338มหานิกาย110330301วัดขจรศิริพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุชกม.4-5)
339มหานิกาย110330302วัดต้นไทรย์พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
340มหานิกาย110330303วัดใต้พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร11
341มหานิกาย110330304วัดทองในพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
342มหานิกาย110330305วัดปากบ่อพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร4 ถนนสุขุมวิท 77
343มหานิกาย110330306วัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร13 ถนนกล้วยน้ำไท
344มหานิกาย110340101วัดขจรศิริสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอยอ่อนนุช 45
345มหานิกาย110340102วัดต้นไทรย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 29
346มหานิกาย110340103วัดทองในสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 6 ถนนสุขุมวิท77 ซอย อ่อนนุช 25
347มหานิกาย110340104วัดบ้านทุ่งสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครซอยพระราม 9 ที่ 41
348มหานิกาย110340105วัดปากบ่อสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 35
349มหานิกาย110340106วัดมหาบุศย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอย.อ่อนนุช
350มหานิกาย110340107วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 1197 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 23
351มหานิกาย110350101วัดแก้วไพฑูรย์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10 ถนนเอกชัย
352มหานิกาย110350102วัดไทรบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
353มหานิกาย110350103วัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
354มหานิกาย110350104วัดสิงห์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
355มหานิกาย110350201วัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.วุฒากาศ
356มหานิกาย110350202วัดมงคลวรารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ดาวคนอง-จอมทอง
357มหานิกาย110350203วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ริมคลองด่าน
358มหานิกาย110350204วัดศาลาครืนบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถนนริมคลองบางหว้า
359มหานิกาย110350205วัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครริมคลองด่าน
360มหานิกาย110350301วัดโพธิทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร4
361มหานิกาย110350302วัดยายร่มบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
362มหานิกาย110350303วัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
363มหานิกาย110350401วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร5 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8
364มหานิกาย110350402วัดบางขุนเทียนกลางจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง
365มหานิกาย110350403วัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง ซอยวัจนะ
366มหานิกาย110350404วัดบางขุนเทียนในจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร1 ถนนจอมทอง
367มหานิกาย110350405วัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
368มหานิกาย110360201วัดคลองบ้านใหม่สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร6 คลองบ้านใหม่
369มหานิกาย110360202วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
370มหานิกาย110360203วัดเทพนิมิตต์สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4 บ้านสีกัน
371มหานิกาย110360204วัดพรหมรังษีสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
372มหานิกาย110360205วัดเวฬุวนารามสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
373มหานิกาย110360206วัดสายอำพันธ์เอมสารสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4
374มหานิกาย110360207วัดสีกันสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
375มหานิกาย110370101วัดอภัยทายารามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชวิถี
376มหานิกาย110370401วัดดิสหงษารามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีตัดใหม่
377มหานิกาย110370402วัดทัศนารุณสุนทริการามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชปรารภ
378มหานิกาย110380101วัดลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร9
379มหานิกาย110380102วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร2
380มหานิกาย110380201วัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร7
381มหานิกาย110390201วัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร4 ถนนเอกมัย
382มหานิกาย110400301วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองบางแวก
383มหานิกาย110400302วัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร4 บ้านเศรษฐกิจ
384มหานิกาย110400303วัดศาลาแดงบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร6 คลองทวีวัฒนา
385มหานิกาย110400401วัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองภาษีเจริญ
386มหานิกาย110410201วัดหลักสี่ตลาดบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานคร3 ถนนวิภาวดีรังสิต
387มหานิกาย110420101วัดเจริญธรรมารามสายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านสายไหม
388มหานิกาย110420102วัดหนองใหญ่สายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร1 บ้านหนองใหญ่
389มหานิกาย110420201วัดโคกจ้าหล่าออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร7 บ้านจ้าหล่า
390มหานิกาย110420202วัดพรพระร่วงประสิทธิออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 5
391มหานิกาย110420203วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 5 ม.6
392มหานิกาย110420204วัดอยู่ดีบำรุงธรรมออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร1
393มหานิกาย110420301วัดเกาะสุวรรณารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร3
394มหานิกาย110420302วัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร4 ถนนพหลโยธิน
395มหานิกาย110420303วัดอมราวรารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านณัฐกานต์ 3
396มหานิกาย110430101วัดคลองครุคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร10 บ้านคลองครุ
397มหานิกาย110430102วัดบุญศรีมุนีกรณ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร11
398มหานิกาย110430103วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร5 คลองบางชัน
399มหานิกาย110440101วัดลาดบัวขาวสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานครเลขที่ 33 หมู่ที่ 14 ถนนวงแหวนรอบนอก
400มหานิกาย110450101วัดสามัคคีธรรมวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว 64