Showing 401-500 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
401มหานิกาย273030101วัดกลางบางแก้วนครชัยศรีนครชัยศรีนครปฐม2
402มหานิกาย272090401วัดกลางบ้านดอนบ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรี1
403มหานิกาย445140201วัดกลางบ้านเหล่าโพนเมืองอาจสามารถร้อยเอ็ด7
404มหานิกาย440010601วัดกลางบุรีเมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น6 ดอนบม
405มหานิกาย433210101วัดกลางประชาสรรค์โดดโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ5 หนองบัว
406มหานิกาย430140101วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา11 ตลาดเก่า
407มหานิกาย214010701วัดกลางปากกรานปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13 บ้านกลางคลองตะเคียน
408มหานิกาย360130501วัดกลางพรมฉิมพลีเขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์6 ตลุกข่อยน้ำ
409มหานิกาย217010601วัดกลางพรหมนครต้นโพธิ์เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี9
410มหานิกาย432100711วัดกลางพระแก้วพระแก้วสังขะสุรินทร์15 กลางสามัคคี
411ธรรมยุต680140101วัดกลางพัฒนารามสิชลสิชลนครศรีธรรมราช7 เขาฝ้าย
412มหานิกาย215041103วัดกลางพุฒนิมิตบ่อแร่โพธิ์ทองอ่างทอง3
413มหานิกาย447030501วัดกลางภูกุดไหกุดบากสกลนคร3
414มหานิกาย446160501วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์1
415มหานิกาย446090701วัดกลางมาลัยโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์2
416มหานิกาย445110701วัดกลางมิ่งมงคลบ่อพันขันสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด7
417มหานิกาย445010101วัดกลางมิ่งเมืองในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
418มหานิกาย215061301วัดกลางราชครูธารามหัวตะพานวิเศษชัยชาญอ่างทอง4 คลองหัวตะพาน
419มหานิกาย214011001วัดกลางรามัญสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกลาง
420มหานิกาย424050701วัดกลางราษฎร์บำรุงเทพราชบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา3
421มหานิกาย366120401วัดกลางวงศ์มณีหนองหลุมวชิรบารมีพิจิตร10 โนนไร่
422มหานิกาย430250501วัดกลางวังน้ำเขียวไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนครราชสีมา8 พุทธชาติ
423มหานิกาย270060201วัดกลางวังเย็นวังเย็นบางแพราชบุรี6
424มหานิกาย447020401วัดกลางวิทยาโพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๓ บ้านโพธิไพศาล
425มหานิกาย432150101วัดกลางศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์สุรินทร์1
426มหานิกาย447011702วัดกลางศรีเชียงใหม่เหล่าปอแดงเมืองสกลนครสกลนคร9 ท่าวัดใต้
427มหานิกาย445070601วัดกลางศิริมงคลโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด10
428ธรรมยุต649070601วัดกลางสนามหนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหาร8 หนองสูง
429มหานิกาย440150401วัดกลางสระขามตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่น6
430มหานิกาย431101401วัดกลางสระตะโกหนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์13 หนองโก
431มหานิกาย211040501วัดกลางสวนบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
432มหานิกาย363011101วัดกลางสวนดอกไม้แม่ท้อเมืองตากตาก2 แม่ท้อ
433มหานิกาย440050601วัดกลางสว่างหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น5 หนองไผ่ใต้
434มหานิกาย216062001วัดกลางสว่างอารมณ์เชียงงาบ้านหมี่ลพบุรี1
435มหานิกาย432031001วัดกลางสว่างอารมณ์ทุ่งกุลาท่าตูมสุรินทร์10 เรียงพนม
436มหานิกาย432100101วัดกลางสังขะสังขะสังขะสุรินทร์4
437มหานิกาย441190801วัดกลางสามัคคีจอมศรีเพ็ญอุดรธานี11 โนนศรีสมบูรณ์
438มหานิกาย447011801วัดกลางสามัคคีหนองลาดเมืองสกลนครสกลนคร3 ทุ่งมั่ง
439ธรรมยุต640060301วัดกลางสามัคคีนาจานสีชมพูขอนแก่น10 วังขอนยม
440ธรรมยุต646071301วัดกลางสีมารามนาดียางตลาดกาฬสินธุ์9 นาดี
441มหานิกาย433012301วัดกลางสุนทราวาสโพธิ์เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ4 โนนหุ่ง
442มหานิกาย365040403วัดกลางสุริยวงศ์วังอิทกบางระกำพิษณุโลก5 วัดกลาง
443มหานิกาย432040401วัดกลางหนองขอนใหญ่บุแกรงจอมพระสุรินทร์6 หนองขอนใหญ่
444มหานิกาย436010501วัดกลางหมื่นแผ้วบ้านค่ายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ1
445มหานิกาย445180501วัดกลางหมูม้นหมูม้นเชียงขวัญร้อยเอ็ด8 หมูม้น
446มหานิกาย446080101วัดกลางห้วยเม็กห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์1
447มหานิกาย440070708วัดกลางอรัญญเขตบ้านขามน้ำพองขอนแก่น
448มหานิกาย440070701วัดกลางอรัญเขตบ้านขามน้ำพองขอนแก่น4
449มหานิกาย274010801วัดกลางอ่างแก้วท่าจีนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร6
450มหานิกาย446051001วัดกลางอุดมวารีนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
451มหานิกาย445060101วัดกลางอุดมเวทย์พนมไพรพนมไพรร้อยเอ็ด6
452มหานิกาย430130401วัดกลางอุ่มจานวังไม้แดงประทายนครราชสีมา4
453มหานิกาย212060201วัดกลางเกร็ดบางตลาดปากเกร็ดนนทบุรี1 บ้านคลองลัดเกร็ด
454มหานิกาย445050101วัดกลางเก่านิเวศน์ธวัชบุรีร้อยเอ็ด2 จอมพล
455ธรรมยุต622021001วัดกลางเก่าตรอกนองขลุงจันทบุรี3 ตรอกนอง
456มหานิกาย214061601วัดกลางเกาะระกำบ้านสร้างบางปะอินพระนครศรีอยุธยา8
457มหานิกาย261010401วัดกลางเขาดอนขวางเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี7
458มหานิกาย444050101วัดกลางเชียงยืนเชียงยืนเชียงยืนมหาสารคาม4 เชียงยืน
459มหานิกาย444080401วัดกลางเม็กดำเม็กดำพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม1 ดอนไผ่งาม
460มหานิกาย425020201วัดกลางเมืองเก่าเมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
461มหานิกาย436010101วัดกลางเมืองเก่าในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
462มหานิกาย350110101วัดกลางเวียงเวียงพร้าวเชียงใหม่2
463มหานิกาย357010101วัดกลางเวียงเวียงเมืองเชียงรายเชียงราย1
464มหานิกาย357020201วัดกลางเวียงเวียงชัยเวียงชัยเชียงราย13
465มหานิกาย275020801วัดกลางเหนือบางกุ้งบางคนทีสมุทรสงคราม2 กลางใต้
466มหานิกาย360010201วัดกลางแดดกลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์4
467มหานิกาย441180201วัดกลางแหลมทองน้ำโสมน้ำโสมอุดรธานี1 น้ำโสม
468มหานิกาย444030101วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม1
469มหานิกาย446070101วัดกลางโคกค้อยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์3 ค้อ
470มหานิกาย436020601วัดกลางโนนแดงโนนแดงบ้านเขว้าชัยภูมิ6
471มหานิกาย447070401วัดกลางโพธิ์ชัยสุวรรณคามนิคมน้ำอูนสกลนครหมู่ ๑ บ้านหนองปลิงน้อย
472ธรรมยุต635060101วัดกลางโพธิ์ชัยฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร2 ฟ้าหยาด
473มหานิกาย446130101วัดกลางโสภณสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์7
474มหานิกาย426020601วัดกลางโสภาหนองแสงปากพลีนครนายก2
475มหานิกาย584010201วัดกลางใหม่มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีม.2
476มหานิกาย213020201วัดกล้าชอุ่มคลองสองคลองหลวงปทุมธานี4 บ้านคลองสอง
477มหานิกาย360050301วัดกล่ำหูกวางหูกวางบรรพตพิสัยนครสวรรค์2
478ธรรมยุต653010801วัดกลิ่นลอยบุปผารามน้ำริดเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำริด
479มหานิกาย430101101วัดกลึงขามเฒ่าโนนสูงนครราชสีมา5 กลึง
480มหานิกาย367050901วัดกลุ่มชัยนาทสามัคคีธรรมภูน้ำหยดวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์10 กลุ่มชัยนาท
481มหานิกาย367050301วัดกลุ่มนครนายกสามแยกวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์4
482มหานิกาย219110401วัดกลุ่มพระบาทหนองย่างเสือมวกเหล็กสระบุรี9 กลุ่มพระบาท
483มหานิกาย443050301วัดกลุ่มพัฒนากุดบงโพนพิสัยหนองคาย10 กลุ่มพัฒนา
484มหานิกาย222080301วัดกลุ่มสระบุรีสามพี่น้องแก่งหางแมวจันทบุรี5 กลุ่มสระบุรี
485มหานิกาย447140401วัดกวนบุ่นจันทร์เพ็ญเต่างอยสกลนคร5
486มหานิกาย433051501วัดกวางขาวนิคมพัฒนาขุขันธ์ศรีสะเกษ7 กวางขาว
487มหานิกาย434040101วัดกวางคำเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี6 โนนธาตุกวางคำ
488มหานิกาย431100701วัดกวางงอยโคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์7
489มหานิกาย434080201วัดกวางดีดโนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี2 กวางดีด
490มหานิกาย365040901วัดกวางทองบ่อทองบางระกำพิษณุโลก5 กวางอั้น
491มหานิกาย435011201วัดกว้างใหม่พัฒนาเขื่องคำเมืองยโสธรยโสธร11 กว้างใหม่พัฒนา
492มหานิกาย356030901วัดกว้านเจดีย์คำเชียงคำพะเยา6 บ้านกว้าน
493มหานิกาย357050102วัดกว๋าวโท้งสันมะเค็ดพานเชียงราย2
494มหานิกาย216010201วัดกวิศรารามท่าหินเมืองลพบุรีลพบุรีถ.เทพราชา
495มหานิกาย354010201วัดกวีรัตน์นาจักรเมืองแพร่แพร่1
496มหานิกาย214012001วัดกษัตราธิราชบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
497มหานิกาย355020601วัดก้อแม่จริมแม่จริมน่าน3
498มหานิกาย355140601วัดกอกท่าน้าวภูเพียงน่าน1 กอก
499มหานิกาย356031201วัดกอกแม่ลาวเชียงคำพะเยา11 กอก
500มหานิกาย430100501วัดกอกดอนชมพูโนนสูงนครราชสีมา6 เมืองที