Showing 601-700 of 43,604 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย272050901วัดไก่เตี้ยวังยางศรีประจันต์สุพรรณบุรี2
602มหานิกาย214160401วัดไก่เตี้ยคลองน้อยบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองน้อย
603มหานิกาย214012101วัดไก่เตี้ยบ้านรุนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านมอญ
604มหานิกาย213070401วัดไก่เตี้ยกระแชงสามโคกปทุมธานี1
605มหานิกาย110190201วัดไก่เตี้ยตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุขาภิบาล
606มหานิกาย365011401วัดไก่เขี่ยบ้านคลองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก2 คลอง
607มหานิกาย277070101วัดไกลกังวลหัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์
608มหานิกาย218060201วัดไกลกังวลบ้านเชี่ยนหันคาชัยนาท7
609มหานิกาย584090401วัดไกรสรเขาพังบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีม.4
610ธรรมยุต676061801วัดไก่ฟ้าประชาสรรค์ห้วยลึกบ้านลาดเพชรบุรี4 หนองไก่เถื่อน
611มหานิกาย445052401วัดไก่ป่าหนองพอกธวัชบุรีร้อยเอ็ด6 ไก่ป่า
612มหานิกาย261080301วัดไก่ดิ้นห้วยคตห้วยคตอุทัยธานี2 ไก่ดิ้น
613มหานิกาย214020301วัดไก่จ้นท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา10 บ้านไก่จ้น
614มหานิกาย214070701วัดไก่หันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยา3 บ้านแจ้ง
615มหานิกาย367051009วัดใหม่ไร่อุดมซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์3 ไร่อุดม
616มหานิกาย216090506วัดใหม่ไพศาลีโคกแสมสารโคกเจริญลพบุรี2
617มหานิกาย427010815วัดใหม่ไพรวัลย์สระขวัญเมืองสระแก้วสระแก้ว7 ใหม่ไพรวัลย์
618มหานิกาย365050807วัดใหม่ไพรมณีเนินกุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลก11 ใหม่ไพรมณี
619มหานิกาย427060802วัดใหม่ไทรทองบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว1 ใหม่หนองไทร
620มหานิกาย360140111วัดใหม่ไทรทองแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์19 ใหม่ไทรทอง
621มหานิกาย592030802วัดใหม่ไทรงามเกาะเปียะย่านตาขาวตรัง6 คลองทรายขาว
622มหานิกาย580210103วัดใหม่ไทยเจริญนบพิตำนบพิตำนครศรีธรรมราช1 โรงเหล็ก
623มหานิกาย431120504วัดใหม่ไทยเจริญหูทำนบปะคำบุรีรัมย์4 ไทยเจริญ
624มหานิกาย427061106วัดใหม่ไทยเจริญคลองทับจันทร์อรัญประเทศสระแก้ว5 ใหม่ไทยเจริญ
625มหานิกาย261070107วัดใหม่ไทยอีสานลานสักลานสักอุทัยธานี7 ใหม่ไทยอีสาน
626มหานิกาย427051008วัดใหม่ไทยพัฒนาหนองตะเคียนบอนวัฒนานครสระแก้ว6 ใหม่ไทยพัฒนา
627มหานิกาย367031408วัดใหม่ไทยพัฒนาน้ำชุนหล่มสักเพชรบูรณ์12
628มหานิกาย364040704วัดใหม่ไทยบำรุงป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย3
629มหานิกาย427030606วัดใหม่ไทยถาวรทัพราชตาพระยาสระแก้ว5 ใหม่ไทยถาวร
630มหานิกาย440140507วัดใหม่ไตรมิตรวรารามท่าวัดแวงน้อยขอนแก่น1 โคกล่าม
631มหานิกาย447170110วัดใหม่ไชยาบ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร8 ใหม่ไชยา
632มหานิกาย445140113วัดใหม่ไชยสิทธิ์อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด7 ชูชาติ
633มหานิกาย355040309วัดใหม่ไชยสถานศรีษะเกษนาน้อยน่าน7
634มหานิกาย357060109วัดใหม่ใต้ป่าแดดป่าแดดเชียงราย6
635มหานิกาย216110208วัดใหม่โสพิมพ์บ่อทองหนองม่วงลพบุรี2
636มหานิกาย441020109วัดใหม่โพนทองกุดจับกุดจับอุดรธานี3 ดงบัง
637มหานิกาย425060402วัดใหม่โพธิ์เย็นบางยางบ้านสร้างปราจีนบุรี11
638มหานิกาย430150211วัดใหม่โพธิสัตว์ธารละหลอดพิมายนครราชสีมา13
639มหานิกาย430151105วัดใหม่โพธิสัตย์ธารละหลอดพิมายนครราชสีมาบ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๑๓
640มหานิกาย448051007วัดใหม่โพธิ์ศรีนาหนาดธาตุพนมนครพนม6 ใหม่โพธิ์ศรี
641มหานิกาย364041103วัดใหม่โพธิ์ทองบ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย7
642มหานิกาย364030903วัดใหม่โพธิ์ทองบ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัย5 ใหม่โพธิ์ทอง
643มหานิกาย216020605วัดใหม่โพธิ์ทองชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี3
644มหานิกาย440080209วัดใหม่โพธิ์งามบ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่น3 ดง
645มหานิกาย430140709วัดใหม่โพธิ์งามดอนปักธงชัยนครราชสีมา2
646มหานิกาย365060609วัดใหม่โพธิ์งามศรีภิรมย์พรหมพิรามพิษณุโลก9 คลองมะแพลบ
647มหานิกาย219021203วัดใหม่โพธิ์งามเตาปูนแก่งคอยสระบุรี2 โพธิ์งาม
648มหานิกาย223040302วัดใหม่โพธารามด่านชุมพลบ่อไร่ตราด1 ด่านชุมพล
649มหานิกาย436080314วัดใหม่โป่งนครห้วยแย้หนองบัวระเหวชัยภูมิ
650มหานิกาย436090217วัดใหม่โนนเมืองห้วยยายจิ๋วเทพสถิตชัยภูมิ14 ใหม่โนนเมือง
651มหานิกาย497080210วัดใหม่โนนหนองบัวบุ่งคล้าบุ่งคล้าบึงกาฬ2 บุ่งคล้าทุ่ง
652มหานิกาย446110103วัดใหม่โนนสำราญท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์6 โนนสำราญ
653มหานิกาย445101809วัดใหม่โนนสวรรค์บึงเกลือเสลภูมิร้อยเอ็ด3
654มหานิกาย430190509วัดใหม่โนนตาลบึงอ้อขามทะเลสอนครราชสีมา2 โนนตาล
655มหานิกาย357120503วัดใหม่โชคชัยตาดควันพญาเม็งรายเชียงราย
656มหานิกาย442120111วัดใหม่โคกใหญ่ผาขาวผาขาวเลย4 บ้านกกไฮ
657มหานิกาย431010309วัดใหม่โคกเพชรเสม็ดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์2 โคกเพชร
658มหานิกาย367050506วัดใหม่โคกเจริญน้ำร้อนวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์4 โคกสำราญ
659มหานิกาย362020307วัดใหม่โคกเจริญหนองทองไทรงามกำแพงเพชร4
660มหานิกาย440100108วัดใหม่โคกสูงบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น7 โคกสูง
661มหานิกาย426020506วัดใหม่โคกสำโรงท่าเรือปากพลีนครนายก6 โคกสำโรง
662มหานิกาย430020311วัดใหม่โกรกสำโรงครบุรีครบุรีนครราชสีมาบ้านโกรกสำโรง หมู่ ๔
663มหานิกาย362051304วัดใหม่โกรกน้ำซึมวังบัวคลองขลุงกำแพงเพชร9 โกรกน้ำซึม
664มหานิกาย432150507วัดใหม่แสนอุดมศรีสุขศรีณรงค์สุรินทร์6 กล้วย
665มหานิกาย430080109วัดใหม่แสนสุข (บ้านใหม่แสนสุข)กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา8
666มหานิกาย430080110วัดใหม่แสนสุขกุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา8
667มหานิกาย446100204วัดใหม่แสงอุทัยสามัคคีโพนคำม่วงกาฬสินธุ์14 ใหมชัยมงคล
668มหานิกาย447080703วัดใหม่แสงอรุณหนองแวงวานรนิวาสสกลนคร3 ห้วยแสง
669มหานิกาย441210208วัดใหม่แสงสว่างแสงสว่างหนองแสงอุดรธานี6 แสงสว่าง
670มหานิกาย364050507วัดใหม่แสงทองบ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย9 แสงทอง
671ธรรมยุต667020303วัดใหม่แก้วกัลยาท่าข้ามชนแดนเพชรบูรณ์4 กุฏิพระ
672มหานิกาย427010207วัดใหม่เหล่ากกโกบ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว8 ใหม่เหล่ากกโก
673มหานิกาย431041305วัดใหม่เรไรทองถนนหักนางรองบุรีรัมย์1
674มหานิกาย353020110วัดใหม่เยาวชนวังแดงตรอนอุตรดิตถ์5 ใหม่โพธิ์ทอง
675มหานิกาย358030603วัดใหม่เมืองแปงเมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน2
676มหานิกาย350220509วัดใหม่เมืองสวรรค์ดอนเปาแม่วางเชียงใหม่7 ใหม่สวรรค์
677มหานิกาย272071106วัดใหม่เพชรรัตน์ศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี5
678มหานิกาย220070308วัดใหม่เนินพยอมทุ่งสุขลาศรีราชาชลบุรี1
679มหานิกาย216070104วัดใหม่เทพมงคลท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี2
680มหานิกาย367050913วัดใหม่เทพประสิทธิ์ภูน้ำหยดวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์5 ซับมะหาด
681มหานิกาย219031807วัดใหม่เทพนิมิตรหนองโรงหนองแคสระบุรี10 คลองห้า
682มหานิกาย110250410วัดใหม่เทพนิมิตรบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์)
683มหานิกาย272100507วัดใหม่เทพนิมิตหนองขามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี10 หนองเสือเต้น
684มหานิกาย353080408วัดใหม่เชียงแสนฝายหลวงลับแลอุตรดิตถ์1 เชียงแสน
685มหานิกาย362090208วัดใหม่เชียงรายหินดาตปางศิลาทองกำแพงเพชร5 ใหม่เชียงราย
686มหานิกาย441020210วัดใหม่เชียงคงปะโคกุดจับอุดรธานี7 ผักกาดย่า
687มหานิกาย220060205วัดใหม่เชิงเนินหน้าพระธาตุพนัสนิคมชลบุรี6
688มหานิกาย425021305วัดใหม่เชตวันเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5 สันดัน
689มหานิกาย360130328วัดใหม่เจ้าพระยาแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์15 ใหม่เจ้าพระยา
690มหานิกาย430080206วัดใหม่เจริญสุขด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา5
691มหานิกาย353080803วัดใหม่เจริญสุขด่านแม่คำมันลับแลอุตรดิตถ์4 ด่านแม่คำมัน
692มหานิกาย271100211วัดใหม่เจริญสุขหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี9
693มหานิกาย355071109วัดใหม่เจริญราษฎร์อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน4 ใหม่เจริญราษฎร์
694มหานิกาย110030404วัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร11
695มหานิกาย362020206วัดใหม่เจริญพรหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร5 ใหม่เจริญพร
696มหานิกาย364030604วัดใหม่เจริญผลหนองจิกคีรีมาศสุโขทัย4
697มหานิกาย271050702วัดใหม่เจริญผลท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี3
698มหานิกาย442080209วัดใหม่เจริญธรรมหนองผือท่าลี่เลย2 บ้านปากคาน
699มหานิกาย436050306วัดใหม่เจริญธรรมถ้ำวัวแดงหนองบัวแดงชัยภูมิ6 หนองหอยปัง
700มหานิกาย430260211วัดใหม่เจริญธรรมหนองแวงเทพารักษ์นครราชสีมา10 ใหม่เจริญธรรม