Showing 601-700 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย433042009วัดหนองผักกรูดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองผักกรูด
602มหานิกาย433042010วัดหนองหัวช้างขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 หนองหัวช้าง
603มหานิกาย433042101วัดกัททลิวันสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 มะลิวัลย์
604มหานิกาย433042102วัดจำนันสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 จำนัน
605มหานิกาย433042103วัดทุ่งศรีนวลสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
606มหานิกาย433042104วัดโนนเรือสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 โนนเรือ
607มหานิกาย433042105วัดโนนสะแบงสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 โนนสะแบง
608มหานิกาย433042106วัดบ้านคำบอนสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 คำบอน
609มหานิกาย433042107วัดบ้านซำเม็งเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ซำเม็ง
610มหานิกาย433042108วัดบ้านภูมิซรอลเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษบ้านภูมิซรอล หมู่ 12
611มหานิกาย433042109วัดศิริมงคลสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 สายเจริญ
612มหานิกาย433042110วัดศิริมงคลสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ16 สายเจริญ
613มหานิกาย433042111วัดศิลารามสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
614มหานิกาย433042112วัดสวนสวรรค์สวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 สวนสวรรค์
615มหานิกาย433042113วัดนทีธรรมารามเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 โนนสว่าง
616มหานิกาย433042301วัดจันทองเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 เดียงตะวันออก
617มหานิกาย433042302วัดเดียงทรงธรรมเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 เดียงตะวันตก
618มหานิกาย433042303วัดนาตาลเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 นาตาล
619มหานิกาย433042304วัดวังชมภูเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 วังชมภู
620มหานิกาย433042401วัดกระมอลทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 กระมอล
621มหานิกาย433042402วัดทุ่งประทายทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 ทุ่งประทาย
622มหานิกาย433042403วัดทุ่งสว่างทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ทุ่งใหญ่
623มหานิกาย433042404วัดบ้านตาซุนทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ตาซุน
624มหานิกาย433042405วัดบ้านม่วงทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ม่วง
625มหานิกาย433042406วัดผือเก่าธรรมารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 ผือเก่า
626มหานิกาย433042407วัดร่องธรรมารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ร่อง
627มหานิกาย433042408วัดอินทารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 โคก
628มหานิกาย433042501วัดด่านใต้พัฒนารามภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ด่านใต้
629มหานิกาย433042502วัดบ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 ด่าน
630มหานิกาย433042503วัดบ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษหมู่ 3 บ้านด่าน
631มหานิกาย433042504วัดโศกขามป้อมภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 โศกขามป้อม
632ธรรมยุต633040101วัดป่าอริยธรรมบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 หนองตลาด
633ธรรมยุต633040102วัดหนองศาลาบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองศาลา
634ธรรมยุต633040501วัดป่าร่มโพธิ์ธรรมสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ทุ่งโพธิ์
635ธรรมยุต633040502วัดป่าสังเม็กตะวันตกสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ18 สังเม็กตะวันตก
636ธรรมยุต633040601วัดป่าเทพพิทักษ์ธรรมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ขยุง
637ธรรมยุต633040801วัดป่าพลานอุดมธรรมรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หนองอุดม
638ธรรมยุต633040802วัดป่าหนองโปร่งใหญ่รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองโปร่งใหญ่
639ธรรมยุต633040803วัดพลาญจำปารุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 โดนเอาว์ใต้
640ธรรมยุต633041101วัดศรีอุดมจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ศรีอุดม
641ธรรมยุต633041201วัดป่าศรีสมบูรณ์ภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 ศรีสมบูรณ์
642ธรรมยุต633041301วัดป่าชำม่วงชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ชำม่วง
643ธรรมยุต633041302วัดอัมพวนารามชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ชำม่วง
644ธรรมยุต633041401วัดป่าโนนสมประสงค์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนสมประสงค์
645ธรรมยุต633041402วัดป่าโนนแสงธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ระโยง
646ธรรมยุต633041403วัดป่าวิสุทธิธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ซำเบ็ง
647ธรรมยุต633041404วัดป่าศรัทธาธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนสมประสงค์
648ธรรมยุต633041501วัดท่าสว่างสามัคคีโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ท่าสว่างสามัคคี
649ธรรมยุต633041502วัดป่าหนองติมโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองติม
650ธรรมยุต633041601วัดกันทรลักษ์ธรรมารามหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนม่วงใต้
651ธรรมยุต633041602วัดป่าดำรงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 ห้วยพอก
652ธรรมยุต633041603วัดหนองหญ้าลาดหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 หนองหญ้าลาด
653ธรรมยุต633041901วัดป่าบึงบัวทองเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 โนนเจริยญ
654ธรรมยุต633041902วัดป่าพระแก้วจอมทองเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 หนองเม็กน้อย
655ธรรมยุต633042001วัดป่าปทุมทิพย์ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ขนุน
656ธรรมยุต633042101วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
657ธรรมยุต633042301วัดเดียงตะวันออกเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 เดียงตะวันออก
658ธรรมยุต633042302วัดหนองแกศรีมงคลเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หนองแก
659ธรรมยุต633042401วัดป่าโคกใต้พัฒนาทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 โคกใต้พัฒนา
660ธรรมยุต633042501วัดป่าก่อเจริญธรรมภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 โศกขามป้อม
661ธรรมยุต633042502วัดป่าภูผาหมอกภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ภูผาหมอก
662มหานิกาย444040101วัดปทุมวนารามโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม8
663มหานิกาย444040102วัดราษฎร์สามัคคีโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม5
664มหานิกาย444040103วัดศรีสมบูรณ์โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม11
665มหานิกาย444040104วัดสระแก้วบุบผารามโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม6
666มหานิกาย444040105วัดสว่างดุสิตโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม9
667มหานิกาย444040106วัดสุวรรณาวาสโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม1
668มหานิกาย444040107วัดหนองไร่สามัคคีโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม7 หนองไร่
669มหานิกาย444040201วัดชัยมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม3 หนองขอน
670มหานิกาย444040202วัดดอนพระนอนคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
671มหานิกาย444040203วัดดอนพระนอน (พุทธไสยาสน์)คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
672มหานิกาย444040204วัดถิรญาณคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม8
673มหานิกาย444040205วัดพุทธมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม2
674มหานิกาย444040206วัดพุทธไสยาสน์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
675มหานิกาย444040207วัดโพนพิพัฒน์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม10
676มหานิกาย444040208วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม5
677มหานิกาย444040209วัดสุวรรณมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม1
678มหานิกาย444040210วัดแสงอุทัยคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม9
679มหานิกาย444040301วัดกุดเวียนมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม6
680มหานิกาย444040302วัดเกษรเจริญผลมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม1
681มหานิกาย444040303วัดตาลเรืองมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม9
682มหานิกาย444040304วัดท่าสีดาบัวขาวมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม7
683มหานิกาย444040305วัดป่ายางห่างมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม8
684มหานิกาย444040306วัดเวฬุวันมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม5
685มหานิกาย444040307วัดศรีมงคลมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม13
686มหานิกาย444040308วัดสว่างอารมณ์มะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม2
687มหานิกาย444040309วัดเสนาวารีมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม10
688มหานิกาย444040310วัดเสริมสุขคงคามะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม12
689มหานิกาย444040401วัดเจริญผลท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม2
690มหานิกาย444040402วัดดอนยมท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม7
691มหานิกาย444040403วัดดอนสวนท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม12 ดอนสวน
692มหานิกาย444040404วัดบูรพาท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม9
693มหานิกาย444040405วัดพิไชยารามท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม10
694มหานิกาย444040406วัดมหาผลท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม3
695มหานิกาย444040407วัดศรีเวียงชัยท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม8
696มหานิกาย444040408วัดสว่างวารีท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม1
697มหานิกาย444040501วัดเขวาโดนนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม10
698มหานิกาย444040502วัดชัยมงคลนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม4
699มหานิกาย444040503วัดตำแยนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม2 ตำแย
700มหานิกาย444040504วัดธรรมนิมิตนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม9