Showing 601-700 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย584121101วัดกันตารามเพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีม.5 กอบแกบ
602ธรรมยุต633041601วัดกันทรลักษ์ธรรมารามหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนม่วงใต้
603มหานิกาย433080902วัดกันทรอมน้อยกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ6 กันทรอมน้อย
604มหานิกาย433080903วัดกันทรอมอุดมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ1 กันทรอม
605มหานิกาย433080901วัดกันทรอมใต้กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
606มหานิกาย433030101วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษในเขตเทศบาลตำบลกันทราราย์
607มหานิกาย432051601วัดกันทรารามกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์1 กันตวจระมวล
608ธรรมยุต610130201วัดกันมาตุยารามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนมังกร
609มหานิกาย584160201วัดกันหลาสินปุนพระแสงสุราษฎร์ธานีม.2
610มหานิกาย443010701วัดกัปปาสิกวันหาดคำเมืองหนองคายหนองคาย7
611มหานิกาย584150401วัดกัลปนารามทุ่งหลวงเวียงสระสุราษฎร์ธานีม.4
612มหานิกาย362010701วัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1 ลานดอกไม้
613มหานิกาย431061001วัดกัลยาณธรรมหนองตะครองละหานทรายบุรีรัมย์2 หนองกี่
614ธรรมยุต647080901วัดกัลยาณธัมโมนาซอวานรนิวาสสกลนคร7 สมสนุก
615มหานิกาย219090801วัดกัลยาณบรรพตพุกร่างพระพุทธบาทสระบุรี5 บ้านเขาเลี้ยว
616มหานิกาย446090702วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์10
617มหานิกาย431041701วัดกัลยาณมิตตารามลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์5 หนองยาง
618มหานิกาย110150101วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
619มหานิกาย431030801วัดกัลยาณวัฒน์บ้านปรือกระสังบุรีรัมย์5
620มหานิกาย273061502วัดกัลยาณีทรงธรรมบ้านใหม่สามพรานนครปฐม4 สวนผัก
621มหานิกาย432011001วัดกัลยาณโกมุทแกใหญ่เมืองสุรินทร์สุรินทร์2
622ธรรมยุต680120201วัดกัลยานฤมิตคลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช5
623มหานิกาย360060301วัดกัลยารัตน์หนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์4
624มหานิกาย448080401วัดกัลยารามสามผงศรีสงครามนครพนม4 ปากยาม
625มหานิกาย433090102วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ14
626มหานิกาย443020601วัดกัสสปมธุโลมบ้านถ่อนท่าบ่อหนองคาย6
627ธรรมยุต640040403วัดกัสสปะวงษารามยางคำหนองเรือขอนแก่น9 หนองนางวงษ์
628มหานิกาย357070301วัดกาคำแม่คำแม่จันเชียงราย1
629มหานิกาย432090101วัดกางของระแงงศีขรภูมิสุรินทร์9
630มหานิกาย580090901วัดก้างปลาที่วังทุ่งสงนครศรีธรรมราช3
631มหานิกาย276020801วัดกาจับศรัทธาธรรมห้วยโรงเขาย้อยเพชรบุรี3
632มหานิกาย354010601วัดกาซ้องเหมืองหม้อเมืองแพร่แพร่4
633มหานิกาย354010801วัดกาซ้องเหนือแม่หล่ายเมืองแพร่แพร่3
634มหานิกาย592060801วัดกาญจนบริรักษ์เขาขาวห้วยยอดตรัง2 โคกแค
635มหานิกาย271010701วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
636มหานิกาย449010601วัดกาญจนประดิษฐ์ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 นาคำ
637มหานิกาย447180201วัดกาญจนวนารามหลุบเลาภูพานสกลนคร7 กกแต้
638มหานิกาย110190101วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
639มหานิกาย272100101วัดกาญจนารามหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี4 ดอนสำโรง
640มหานิกาย354012001วัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่6
641มหานิกาย439030301วัดกาญจนารามหนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู6
642มหานิกาย440130301วัดกาญจนารามโนนทองแวงใหญ่ขอนแก่น1
643มหานิกาย580121201วัดกาญจนารามบางพระปากพนังนครศรีธรรมราช3
644ธรรมยุต684020301วัดกาญจนารามกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
645ธรรมยุต647120601วัดกาญจนาวนารามบงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร10 พิมพ์พัฒนา
646มหานิกาย590030101วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา2
647มหานิกาย356090101วัดกาดถีห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา8 กาดถี
648มหานิกาย362011101วัดกาทิ้งสามัคคีธรรมคณฑีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1 เกาะสง่า
649มหานิกาย433012401วัดก้านเหลืองหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ6 ก้านเหลือง
650มหานิกาย434010801วัดก้านเหลืองขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี3 ก้านเหลือง
651มหานิกาย431041501วัดก้านเหลืองเก่าก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์10
652ธรรมยุต632050901วัดกาบกระบือโคกสะอาดปราสาทสุรินทร์7 กาบกระบือ
653มหานิกาย272020401วัดกาบบัวเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี6 กาบบัว
654มหานิกาย432080601วัดกาพระคุณารามหัวงัวสนมสุรินทร์2
655มหานิกาย350061001วัดก๋ายน้อยเมืองก๋ายแม่แตงเชียงใหม่1
656มหานิกาย217060901วัดการ้องห้วยชันอินทร์บุรีสิงห์บุรี3
657มหานิกาย272011701วัดการ้องสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี1 การ้อง
658มหานิกาย434112101วัดการุณญาวาสกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี3 กาจับ
659มหานิกาย449070401วัดการุณทราวาสบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหาร3 บ้านเป้า
660มหานิกาย218050501วัดการเปรียญบางขุดสรรคบุรีชัยนาท10 หัวเด่น
661มหานิกาย586010601วัดกาลพัฒนารามนาชะอังเมืองชุมพรชุมพร5
662มหานิกาย350100201วัดกาวีละแม่สาวแม่อายเชียงใหม่7 กาวีละ
663มหานิกาย362070501วัดก้าวเจริญพรประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร8 ก้าวเจริญพร
664มหานิกาย354020101วัดกาศผาแพร่ร้องกวางร้องกวางแพร่4 กาศผาแพร่
665มหานิกาย352010601วัดกาศเมฆชมพูเมืองลำปางลำปาง5
666มหานิกาย354040802วัดกาศเหนือบ้านกาศสูงเม่นแพร่9
667มหานิกาย352010801วัดกาศโป่งปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง7
668มหานิกาย354040801วัดกาศใต้บ้านกาศสูงเม่นแพร่3
669มหานิกาย357070101วัดกาสาแม่จันแม่จันเชียงราย3
670มหานิกาย443170201วัดกาหมโพนทองโพธิ์ตากหนองคาย3 กาหม
671มหานิกาย590080201วัดกาหรำโรงกระแสสินธุ์สงขลา2
672มหานิกาย211020701วัดกาหลงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ9 บ้านกาหลง
673มหานิกาย274010601วัดกาหลงกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร1
674มหานิกาย596070501วัดกาหลงคีรีธรรมารามกาหลงศรีสาครนราธิวาส1 กาหลง
675มหานิกาย432030211วัดกาฬสรารามกระโพท่าตูมสุรินทร์3 หนองอีดำ
676มหานิกาย584070301วัดกาฬสินธุ์ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานีม.3
677มหานิกาย432090201วัดกาเกาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
678มหานิกาย432090202วัดกาเกาะ (กาเจาะ)ตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
679มหานิกาย432090203วัดกาเจาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
680ธรรมยุต615041201วัดกาไสย์ธรรมิการามทางพระโพธิ์ทองอ่างทอง4 กาไสย์
681มหานิกาย358010102วัดก้ำก่อจองคำเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
682มหานิกาย430090302วัดกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา8 กำปัง
683มหานิกาย357050301วัดกำพร้าวัวทองธารทองพานเชียงราย7
684มหานิกาย444060601วัดกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม1
685มหานิกาย272020101วัดกำมะเชียรเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี6 กำมะเชียร
686มหานิกาย277050301วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์2
687มหานิกาย110210701วัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
688มหานิกาย110220701วัดกำแพงบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10 บ้านสายแวก
689มหานิกาย110220901วัดกำแพงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
690มหานิกาย212010302วัดกำแพงบางเขนเมืองนนทบุรีนนทบุรี8
691มหานิกาย214060101วัดกำแพงบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา4 บ้านเลน
692มหานิกาย215020701วัดกำแพงหลักฟ้าไชโยอ่างทอง3 บ้านกำแพง
693มหานิกาย215060201วัดกำแพงศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญอ่างทอง11 บ้านศาลเจ้า
694มหานิกาย216060501วัดกำแพงบ้านชีบ้านหมี่ลพบุรี6
695มหานิกาย217060601วัดกำแพงท่างามอินทร์บุรีสิงห์บุรี2
696มหานิกาย218040101วัดกำแพงสรรพยาสรรพยาชัยนาท1
697มหานิกาย218050101วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีชัยนาท15
698มหานิกาย220010202วัดกำแพงมะขามหย่งเมืองชลบุรีชลบุรี
699มหานิกาย425070601วัดกำแพงคำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี8
700มหานิกาย436100701วัดกำแพงโคกสะอาดภูเขียวชัยภูมิ3