Showing 801-900 of 43,604 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย435041001วัดกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1
802มหานิกาย430181001วัดกุดขมิ้นหนองตะไก้สูงเนินนครราชสีมา3
803มหานิกาย216061401วัดกุดขามดอนดึงบ้านหมี่ลพบุรี2
804มหานิกาย430210501วัดกุดคล้าหมูสีปากช่องนครราชสีมา5 กุดคล้า
805มหานิกาย434010102วัดกุดคูณในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานีถนนพโลชัย
806มหานิกาย446180501วัดกุดฆ้องชัยลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์3
807มหานิกาย435010801วัดกุดจอกน้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร5 กุดจอก
808มหานิกาย430070901วัดกุดจอกน้อยละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา6
809มหานิกาย430070902วัดกุดจอกใหญ่ละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา7
810มหานิกาย430090801วัดกุดจิกสายออโนนไทยนครราชสีมา6 กุดจิกหนองแห้ว
811มหานิกาย430090802วัดกุดจิกสายออโนนไทยนครราชสีมา6 กุดจิก
812มหานิกาย430181101วัดกุดจิกกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา1
813มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
814มหานิกาย447010901วัดกุดจิกม่วงลายเมืองสกลนครสกลนคร5 กุดจิก
815ธรรมยุต641041601วัดกุดจิกหนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี1 กุดจิก
816มหานิกาย436040901วัดกุดฉิมหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ3
817มหานิกาย448051101วัดกุดฉิมน้อยกุดฉิมธาตุพนมนครพนม5 กุดฉิมน้อย
818มหานิกาย430200901วัดกุดชนวนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา4
819มหานิกาย434152001วัดกุดชุมหนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี1 กุดชุม
820มหานิกาย435030101วัดกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร4
821มหานิกาย444011001วัดกุดซุยลาดพัฒนาเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8 กุดซุย
822ธรรมยุต639030401วัดกุดดู่กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู2
823ธรรมยุต647060101วัดกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร5 กุดตะกาบ
824มหานิกาย426011201วัดกุดตะเคียนเขาพระเมืองนครนายกนครนายก8
825มหานิกาย434040201วัดกุดตากล้าสร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี4 กุดตากล้า
826มหานิกาย435040301วัดกุดตากล้าสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร2
827มหานิกาย437011001วัดกุดตากล้านาวังเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ1 กุดตากล้า
828มหานิกาย430280401วัดกุดตาดำทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา2 กุดตาดำ
829มหานิกาย367050601วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรมบ่อรังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์13 กุดตาบ้อง
830มหานิกาย436070501วัดกุดตาลาดโคกเริงรมย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ4
831มหานิกาย367060401วัดกุดตาแร้วนาสนุ่นศรีเทพเพชรบูรณ์7
832มหานิกาย446160201วัดกุดตาใกล้สายนาวังนาคูกาฬสินธุ์10 นาคู
833มหานิกาย219011201วัดกุดนกเปล้ากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี3 กุดนกเปล้า
834มหานิกาย430200601วัดกุดน้อยกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา1
835มหานิกาย430081301วัดกุดนางทอหูกหินดาดด่านขุนทดนครราชสีมา5
836มหานิกาย444091401วัดกุดนาดีหนองแสนวาปีปทุมมหาสารคาม5
837มหานิกาย433081001วัดกุดนาแก้วภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษ3
838มหานิกาย437011901วัดกุดน้ำกินนาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ5 กุดน้ำกิน
839มหานิกาย434190501วัดกุดน้ำเที่ยงทรายมูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี6 คอนสาย
840มหานิกาย440180101วัดกุดน้ำเที่ยงชนบทชนบทขอนแก่น8
841มหานิกาย430081101วัดกุดน้ำใสหนองบัวตะเกียดด่านขุนทดนครราชสีมา3
842มหานิกาย441030401วัดกุดน้ำใสกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี10 กุดน้ำใส
843มหานิกาย444070702วัดกุดน้ำใสหนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม1
844มหานิกาย444070701วัดกุดน้ำใส (บ้านกุดน้ำใส)หนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม1
845มหานิกาย447030101วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑
846มหานิกาย366110501วัดกุดประดู่สำนักขุนเณรดงเจริญพิจิตร7 กุดประดู่
847มหานิกาย434070901วัดกุดประทายกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี5 กุดประทาย
848มหานิกาย434152601วัดกุดปลาขาวบุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี9 กุดปลาขาว
849มหานิกาย446061101วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์5
850มหานิกาย430230501วัดกุดปลาฉลาดบึงสำโรงแก้งสนามนางนครราชสีมา6 กุดปลาฉลาด
851มหานิกาย435030201วัดกุดปลาดุกโนนเปือยกุดชุมยโสธร3
852มหานิกาย437010802วัดกุดปลาดุกนาผือเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ4
853มหานิกาย434260402วัดกุดปลาตองกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี4 กุดปลาตอง
854มหานิกาย430180501วัดกุดปลาเข็งโนนค่าสูงเนินนครราชสีมา1
855มหานิกาย434040302วัดกุดผักตบค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี4 ค้อทอง
856มหานิกาย433190401วัดกุดผักหนามหนองฮางเบญจลักษ์ศรีสะเกษ7 กุดผักหนาม
857มหานิกาย435060201วัดกุดพันเขียวหัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร5
858มหานิกาย430080101วัดกุดพิมานกุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา7
859มหานิกาย435081201วัดกุดมงคลโคกสำราญเลิงนกทายโสธร3
860มหานิกาย430080501วัดกุดม่วงตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา7
861มหานิกาย436130301วัดกุดมะนาวโนนคูณคอนสารชัยภูมิ1 โนนคูณ
862ธรรมยุต635081101วัดกุดมะฮงกุดแห่เลิงนกทายโสธร6 บ้านกุดมะฮง
863มหานิกาย432030401วัดกุดมะโนโพนครกท่าตูมสุรินทร์7 กุดมะโน
864มหานิกาย436020201วัดกุดยางตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ3 กุดยาง
865ธรรมยุต647080902วัดกุดยางชุมนาซอวานรนิวาสสกลนคร10 นาซอ
866มหานิกาย434112102วัดกุดยาลวนกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
867มหานิกาย434152602วัดกุดระงุมบุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี3 กุดระงุม
868มหานิกาย435011001วัดกุดระหวี่สิงห์เมืองยโสธรยโสธร8 กุดระหวี่
869มหานิกาย444070101วัดกุดรังสุทธารามนาเชือกนาเชือกมหาสารคาม2
870มหานิกาย434011601วัดกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี2 กุดลาด
871มหานิกาย446011501วัดกุดลายหนองกุงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์8 กุดลาย
872มหานิกาย441011101วัดกุดลิงง้อนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี3 กุดลิงง้อ
873มหานิกาย443160401วัดกุดลึกพระบาทนาสิงห์รัตนวาปีหนองคาย4 กุดลึก
874มหานิกาย434020301วัดกุดวารีเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี7 กุดก่วย
875มหานิกาย445071201วัดกุดสระน้อยสระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด13 กุดสระน้อย
876มหานิกาย430260401วัดกุดสระแก้ววังยายทองเทพารักษ์นครราชสีมา3 กุดสระแก้ว
877มหานิกาย430070201วัดกุดสวายพลับพลาโชคชัยนครราชสีมา12 กุดสวาย
878มหานิกาย447020402วัดกุดสะกอยโพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๗
879มหานิกาย443050801วัดกุดหมื่นสวนนาหนังโพนพิสัยหนองคาย1 นาหนัง
880มหานิกาย434070101วัดกุดหวายเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี9 กุดหวาย
881มหานิกาย446050602วัดกุดหว้าเก่ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1 กุดหว้า
882มหานิกาย430180502วัดกุดหัวช้างโนนค่าสูงเนินนครราชสีมา8
883มหานิกาย427060401วัดกุดหินคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว4 กุดหิน
884มหานิกาย430180301วัดกุดหินโคราชสูงเนินนครราชสีมา8
885มหานิกาย435030303วัดกุดหินกำแมดกุดชุมยโสธร4
886มหานิกาย446010301วัดกุดอ้อหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2
887มหานิกาย434220301วัดกุดอุดมสมบูรณ์หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี15 น้ำเกลี้ยง
888ธรรมยุต639050401วัดกุดฮูอรุณรังษีนาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู3 กุดฮู
889มหานิกาย427030101วัดกุดเตยตาพระยาตาพระยาสระแก้ว11 กุดเตย
890มหานิกาย433030701วัดกุดเตอะทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 ทาม
891มหานิกาย435041101วัดกุดเป่งเหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร5
892มหานิกาย367100201วัดกุดเป้าท้ายดงวังโป่งเพชรบูรณ์9
893มหานิกาย444120102วัดกุดเม็กกุดรังกุดรังมหาสารคาม8 กุดเม็ก
894มหานิกาย433020501วัดกุดเมืองฮามกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ5 กุดเมืองฮาม
895มหานิกาย434260403วัดกุดเรือกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี1 กุดเรือ
896มหานิกาย434030401วัดกุดเรือคำหนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี8 กุดเรือคำ
897ธรรมยุต647080101วัดกุดเรือคำกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร1 กุดเรือคำ
898มหานิกาย436040501วัดกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ2
899มหานิกาย427030102วัดกุดเวียนตาพระยาตาพระยาสระแก้ว4 กุดเวียน
900มหานิกาย430090702วัดกุดเวียนบัลลังก์โนนไทยนครราชสีมา4 กุดเวียน