Showing 201-300 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
201มหานิกาย362020603วัดป่าพานทองใต้พานทองไทรงามกำแพงเพชร1 พานทอง
202มหานิกาย362020602วัดบ่อแก้วพานทองไทรงามกำแพงเพชร5
203มหานิกาย362020601วัดคลองเจริญพานทองไทรงามกำแพงเพชร4 คลองเจริญ
204มหานิกาย362020507วัดห้วยใหญ่ยางงามมหาชัยไทรงามกำแพงเพชร5 ห้วยใหญ่ยางงาม
205มหานิกาย362020506วัดหนองเอื้อมสามัคคีมหาชัยไทรงามกำแพงเพชร6 หนองเอื้อม
206มหานิกาย362020505วัดศรีวิไลมหาชัยไทรงามกำแพงเพชร3 ป่าถั่ว
207มหานิกาย362020504วัดมหาชัยวนารามมหาชัยไทรงามกำแพงเพชร1 มหาชัย
208มหานิกาย362020503วัดบุญญารักษ์มหาชัยไทรงามกำแพงเพชร4 ห้วยน้อย
209มหานิกาย362020502วัดทุ่งมหาศาลมหาชัยไทรงามกำแพงเพชร7
210มหานิกาย362020501วัดแก้วสุวรรณมหาชัยไทรงามกำแพงเพชร3 แก้วสุวรรณ
211มหานิกาย362020405วัดหนองไม้กองหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร1 หนองไม้กอง
212มหานิกาย362020404วัดสักขีย์วนารามหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร2 สักขี
213มหานิกาย362020403วัดทุ่งรวงทองหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร4 ทุ่งรวงทอง
214มหานิกาย362020402วัดทีฆายุการามหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร3 แม่ยื้อ
215มหานิกาย362020401วัดจิกลาดหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร7 จิกลาด
216มหานิกาย362020307วัดใหม่โคกเจริญหนองทองไทรงามกำแพงเพชร4
217มหานิกาย362020306วัดศรีบุญส่งหนองทองไทรงามกำแพงเพชร7
218มหานิกาย362020305วัดมณีทรงธรรมหนองทองไทรงามกำแพงเพชร5 ลานกระดี่
219มหานิกาย362020304วัดโนนใหญ่วัฒนารามหนองทองไทรงามกำแพงเพชร6 โนนใหญ่
220มหานิกาย362020303วัดเนินกรอยหนองทองไทรงามกำแพงเพชร2 เนินกรอย
221มหานิกาย362020302วัดจิกคันซ้อนหนองทองไทรงามกำแพงเพชร3
222มหานิกาย362020301วัดงิ้วสองนางหนองทองไทรงามกำแพงเพชร1
223มหานิกาย362020207วัดใหม่ท้ายวังหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร6 ใหม่ท้ายวัง
224มหานิกาย362020206วัดใหม่เจริญพรหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร5 ใหม่เจริญพร
225มหานิกาย362020205วัดหัวยางหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร4
226มหานิกาย362020204วัดสว่างอารมณ์หนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร3
227มหานิกาย362020203วัดโปร่งตะคลองหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร7
228มหานิกาย362020202วัดป่าเรไลย์หนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร1
229มหานิกาย362020201วัดคงคารามหนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร2 วังโขน
230มหานิกาย362020107วัดหนองไม้แดงไทรงามไทรงามกำแพงเพชร6 หนองไม้แดง
231มหานิกาย362020106วัดบ้านดงเย็นไทรงามไทรงามกำแพงเพชร10 ดงเย็น
232มหานิกาย362020105วัดเนินสำราญไทรงามไทรงามกำแพงเพชร2 เนินสำราญ
233มหานิกาย362020104วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร7 ไทรงามใต้
234มหานิกาย362020103วัดไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร4
235มหานิกาย362020102วัดเทพนิมิตมงคลไทรงามไทรงามกำแพงเพชร1
236มหานิกาย362020101วัดแก้วชัยมงคลไทรงามไทรงามกำแพงเพชร8 แก้วชัยมงคล
237ธรรมยุต635090501วัดหนองสองห้องคำไผ่ไทยเจริญยโสธร5 หนองสองห้อง
238มหานิกาย435090509วัดโพธิ์ทองคำไผ่ไทยเจริญยโสธร6 พอก
239มหานิกาย435090508วัดสามัคคีธรรมน้ำคำไทยเจริญยโสธร9 โชคชัยพร
240มหานิกาย435090507วัดพุทธวนารามน้ำคำไทยเจริญยโสธร7 นาข้างเฒ่า
241มหานิกาย435090506วัดโสมนัสสยารามคำไผ่ไทยเจริญยโสธร5
242มหานิกาย435090505วัดโสกน้ำใสคำไผ่ไทยเจริญยโสธร7
243มหานิกาย435090504วัดโพธิ์ศรีตารามคำไผ่ไทยเจริญยโสธร2
244มหานิกาย435090503วัดท่าศรีใครคำไผ่ไทยเจริญยโสธร2
245มหานิกาย435090502วัดโชติเขตตารามน้ำคำไทยเจริญยโสธร6
246มหานิกาย435090501วัดคำไผ่เหนือคำไผ่ไทยเจริญยโสธร4
247มหานิกาย435090405วัดแสงทองจันทรารามคำเตยไทยเจริญยโสธร13 คำเตยแสงทอง
248มหานิกาย435090404วัดหนองสวรรค์คำเตยไทยเจริญยโสธร3
249มหานิกาย435090403วัดหนองลุมพุกคำเตยไทยเจริญยโสธร6
250มหานิกาย435090402วัดหนองซ่งแย้คำเตยไทยเจริญยโสธร9
251มหานิกาย435090401วัดสิงห์ทองคำเตยไทยเจริญยโสธร1
252มหานิกาย435090305วัดเหล่าหันทรายส้มผ่อไทยเจริญยโสธร6
253มหานิกาย435090304วัดโพธิ์ศรีส้มผ่อไทยเจริญยโสธร2
254มหานิกาย435090303วัดโนนแดงส้มผ่อไทยเจริญยโสธร3
255มหานิกาย435090302วัดนาสานส้มผ่อไทยเจริญยโสธร1
256มหานิกาย435090301วัดนางามส้มผ่อไทยเจริญยโสธร5
257มหานิกาย435090203วัดอัมพวันน้ำคำไทยเจริญยโสธร1
258มหานิกาย435090202วัดลัฎฐิวันน้ำคำไทยเจริญยโสธร1
259มหานิกาย435090201วัดคำสร้างบ่อน้ำคำไทยเจริญยโสธร6
260มหานิกาย435090105วัดสำเภาทองปทุมรัตน์ไทยเจริญไทยเจริญยโสธร6 เทพเจริญ
261มหานิกาย435090104วัดห้วยยางไทยเจริญไทยเจริญยโสธร2
262มหานิกาย435090103วัดพนอมตาวไทยเจริญไทยเจริญยโสธร3
263มหานิกาย435090102วัดป่าชาปฐมไทยเจริญไทยเจริญยโสธร3 ป่าตาว
264มหานิกาย435090101วัดไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร10
265ธรรมยุต615020501วัดเฉลิมกาญจนาภิเษกราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง6 หนองขุม
266ธรรมยุต615020401วัดศุขเกษมธรรมิการามเทวราชไชโยอ่างทอง1 บ้านสุขเกษม
267มหานิกาย215020901วัดบ้านป่าตรีณรงค์ไชโยอ่างทอง2 บ้านป่า
268มหานิกาย215020704วัดประทุมคงคารามหลักฟ้าไชโยอ่างทอง1 บ้านปทุมคงคา
269มหานิกาย215020703วัดปทุมคงคา (ประทุมคงคาราม)หลักฟ้าไชโยอ่างทอง1 บ้านปทุมคงคา
270มหานิกาย215020702วัดปทุมคงคาหลักฟ้าไชโยอ่างทอง1 บ้านปทุมคงคา
271มหานิกาย215020701วัดกำแพงหลักฟ้าไชโยอ่างทอง3 บ้านกำแพง
272มหานิกาย215020603วัดสกุณารามไชโยไชโยอ่างทอง5 บ้านสกุณา
273มหานิกาย215020602วัดละมุดสุทธิยารามไชโยไชโยอ่างทอง6 บ้านละมุด
274มหานิกาย215020601วัดไชโยไชโยไชโยอ่างทอง3
275มหานิกาย215020503วัดวงษ์ภาศนารามราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง4
276มหานิกาย215020502วัดปราสาทราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง5 บ้านปราสาท
277มหานิกาย215020501วัดดอนกระต่ายราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง1 บ้านดอนกระต่าย
278มหานิกาย215020404วัดเยื้องคงคารามเทวราชไชโยอ่างทอง1 บ้านเยื้องคงคา
279มหานิกาย215020403วัดเทวราชเทวราชไชโยอ่างทอง5 บ้านเทวราช
280มหานิกาย215020402วัดตะเคียนเทวราชไชโยอ่างทอง4 บ้านตะเคียน
281มหานิกาย215020401วัดเจ้าบุญเกิดเทวราชไชโยอ่างทอง6
282มหานิกาย215020303วัดบางศาลาชัยฤทธิ์ไชโยอ่างทอง1 บ้านบางศาลา
283มหานิกาย215020302วัดนางเล่วชัยฤทธิ์ไชโยอ่างทอง4
284มหานิกาย215020301วัดชัยสิทธารามชัยฤทธิ์ไชโยอ่างทอง5 บ้านชัยฤทธิ์
285มหานิกาย215020205วัดสระเกษไชยภูมิไชโยอ่างทอง7 บ้านสระเกษ
286มหานิกาย215020204วัดมหานามไชยภูมิไชโยอ่างทอง4 บ้านมหานาม
287มหานิกาย215020203วัดโบสถ์อัมพวาไชยภูมิไชโยอ่างทอง1 บ้านสวนมะม่วง
288มหานิกาย215020202วัดทองครุไชยภูมิไชโยอ่างทอง4 มหานาม
289มหานิกาย215020201วัดไชยภูมิไชยภูมิไชโยอ่างทอง2 บ้านชัยภูมิ
290มหานิกาย215020103วัดศรีมณฑปจรเข้ร้องไชโยอ่างทอง2 สวนมะม่วง
291มหานิกาย215020102วัดมะขามจรเข้ร้องไชโยอ่างทอง1 บ้านมะขาม
292มหานิกาย215020101วัดไทรย์นิโคธารามจรเข้ร้องไชโยอ่างทอง4 บ้านไทร
293มหานิกาย584060902วัดห้วยตาหมิงปากหมากไชยาสุราษฎร์ธานีม.6
294มหานิกาย584060901วัดวิโรจนารามปากหมากไชยาสุราษฎร์ธานีม.2
295มหานิกาย584060801วัดสุทธาวาสโมถ่ายไชยาสุราษฎร์ธานีม.2
296มหานิกาย584060703วัดวิชิตธารารามตะกรบไชยาสุราษฎร์ธานีม.5
297มหานิกาย584060702วัดตะกรบตะกรบไชยาสุราษฎร์ธานีม.2
298มหานิกาย584060701วัดดอนทรายตะกรบไชยาสุราษฎร์ธานีม.1
299มหานิกาย584060603วัดเววนป่าเวไชยาสุราษฎร์ธานีม.1
300มหานิกาย584060602วัดเดิมเจ้าป่าเวไชยาสุราษฎร์ธานีม.2