Showing 101-200 of 43,605 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
101มหานิกาย425020501วัดเขาวงศ์ย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 เขาด้วน
102มหานิกาย425020502วัดคลองแสงย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4 คลองแสง
103มหานิกาย425020503วัดโคกสว่างย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 ใหม่พัฒนา
104มหานิกาย425020504วัดตรอกปลาไหลย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
105มหานิกาย425020505วัดบ้านไผ่รสย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3 ไผ่รส
106มหานิกาย425020506วัดย่านรีย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
107มหานิกาย425020507วัดวาปีรัตนารามย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
108มหานิกาย425020508วัดสิกขวัฒนารามย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
109มหานิกาย425020601วัดคลองระกำวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 คลองระกำ
110มหานิกาย425020602วัดจันทรังษีวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี12 ซำป่าตอง
111มหานิกาย425020603วัดเนินสูงวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8
112มหานิกาย425020604วัดโนนฝาวพุทธารามวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1 โนนฝาว
113มหานิกาย425020605วัดบ้านแก่งวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
114มหานิกาย425020606วัดป่าเขากระแตวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2 เขากระแต
115มหานิกาย425020607วัดโพธิ์ศรีถาวรวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
116มหานิกาย425020608วัดวังตะเคียนวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี17 คลองนาเลิง
117มหานิกาย425020609วัดหนองคล้าวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี7
118มหานิกาย425020610วัดหนองหอยวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4 หนองหอย
119มหานิกาย425020611วัดใหม่สระบุรีวังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9
120มหานิกาย425020701วัดป่าหาดนางแก้วหาดนางแก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1 คลองปิรู
121มหานิกาย425020702วัดวังบัวทองหาดนางแก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
122มหานิกาย425020703วัดหาดสูงหาดนางแก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
123มหานิกาย425020801วัดเขาลูกช้างลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
124มหานิกาย425020802วัดคลองร่วมพัฒนาลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9
125มหานิกาย425020803วัดโคกมะม่วงลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8
126มหานิกาย425020804วัดบุญเกิดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
127มหานิกาย425020805วัดปทุมสรารามลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
128มหานิกาย425020806วัดป่าภาวนาธรรมลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2 บุญเกิด
129มหานิกาย425020807วัดลาดไพรจิตรลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี13
130มหานิกาย425020808วัดหนองคล้าลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
131มหานิกาย425020809วัดหนองตลาดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี7 หนองตลาด
132มหานิกาย425020810วัดหนองนมหนูลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
133มหานิกาย425020901วัดคลองชันราษฎร์บำรุงบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 คลองชัน
134มหานิกาย425020902วัดนาคำบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
135มหานิกาย425020903วัดบุเสี้ยวเจริญธรรมบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี7 บุเสี้ยว
136มหานิกาย425020904วัดวัฒนารังษีบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี5
137มหานิกาย425020905วัดสมศรีราษฎร์บ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
138มหานิกาย425020906วัดหนองโดนบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี10 หนองโดน
139มหานิกาย425020907วัดหนองนาในบ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
140มหานิกาย425020908วัดหนองสังข์บ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
141มหานิกาย425021001วัดกุงราษฎร์บำรุงบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
142มหานิกาย425021002วัดบ่อทองรังสรรค์บ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
143มหานิกาย425021003วัดหนองไผ่ล้อมบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8
144มหานิกาย425021004วัดเหลืองทองรังษีบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
145มหานิกาย425021101วัดคลองมะเลาหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี8 คลองมะเลา
146มหานิกาย425021102วัดโคกขี้เหล็กหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี2
147มหานิกาย425021103วัดโคกลานหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
148มหานิกาย425021104วัดโคกอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี1
149มหานิกาย425021105วัดเนินแสงทองหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี7 เนินแสงทอง
150มหานิกาย425021106วัดศรีวนาลัยหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
151มหานิกาย425021107วัดอุดมสันติหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี5 ทด
152มหานิกาย425021201วัดเจริญราษฎร์รังสรรค์นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี11 ตลิ่งชัน
153มหานิกาย425021202วัดท่าอุดมสมบูรณารามนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 ท่าอุดม
154มหานิกาย425021203วัดเนาวรัตนารามนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี10
155มหานิกาย425021204วัดบรรพตเขมารามนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
156มหานิกาย425021205วัดศรีสวัสดิ์นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6
157มหานิกาย425021206วัดสำโรงวนารามนาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5 สำโรง
158มหานิกาย425021301วัดคลองตามั่นเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี8 คลองตามั่น
159มหานิกาย425021302วัดบรรพตรัตนารามเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
160มหานิกาย425021303วัดโปร่งสะเดาเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 โปร่งสะเดา
161มหานิกาย425021304วัดพุทธารามเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2 คลองเจ้าแรง
162มหานิกาย425021305วัดใหม่เชตวันเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี5 สันดัน
163มหานิกาย425021401วัดคลองสิบสองวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6 คลองสิบสอง
164มหานิกาย425021402วัดโปร่งพัฒนารามวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี12 โปร่งพัฒนา
165มหานิกาย425021403วัดวังกวางวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี11 วังกวาง
166มหานิกาย425021404วัดวังดินสอวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี1 วังดินสอ
167มหานิกาย425021405วัดวังทองวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี22 วังทอง
168มหานิกาย425021406วัดวังท่าช้างวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3 วังท่าช้าง
169มหานิกาย425021407วัดวังมะกรูดวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
170มหานิกาย425021408วัดวังใหม่วังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี17 วังใหม่
171มหานิกาย425021409วัดใหม่คลองหันแดงวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี7 คลองหันแดง
172ธรรมยุต625020101วัดโนนสูงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี8 โนน
173ธรรมยุต625020201วัดป่าประดู่เมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี13
174ธรรมยุต625021001วัดหนองจรเข้บ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี9 หนองจรเข้
175ธรรมยุต625021101วัดป่าเกษมสุขหนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี6 โคกสั้น
176ธรรมยุต625021401วัดบ้านเขาถ้ำวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี10 เขาถ้ำ
177ธรรมยุต625021402วัดป่าญาณวิสุทธาวาสวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี2 เขาปูน
178ธรรมยุต625021403วัดป่าอุดมสุขวังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี20 อุดมสุข
179มหานิกาย446030101วัดข้าวหลามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2
180มหานิกาย446030102วัดงิ้วงามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3 งิ้วงาม
181มหานิกาย446030103วัดชัยมงคลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์1
182มหานิกาย446030104วัดดอนเปลือยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
183มหานิกาย446030105วัดน้ำจั้นกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์7
184มหานิกาย446030106วัดโปโลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์10
185มหานิกาย446030107วัดสงยางกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3
186มหานิกาย446030108วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์กมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์5
187มหานิกาย446030109วัดสะอาดชัยศรีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
188มหานิกาย446030110วัดอโนมานทีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์12 ปากน้ำ
189มหานิกาย446030201วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์3 ในเมือง
190มหานิกาย446030202วัดบ้านบึงหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์10
191มหานิกาย446030203วัดบ้านลาดหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์7
192มหานิกาย446030204วัดบ้านเล้าหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์6
193มหานิกาย446030205วัดปฐมเกษารามหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์2
194มหานิกาย446030206วัดโพธิ์ชัยหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์8 หัวขวา
195มหานิกาย446030207วัดโพธิ์โนนสว่างหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์5
196มหานิกาย446030208วัดโพธิ์บึงไฮหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์4
197มหานิกาย446030209วัดราษฎร์คงคาสีมารามหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์13
198มหานิกาย446030210วัดศิริสว่างหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์9
199มหานิกาย446030211วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัยหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์11
200มหานิกาย446030301วัดคำโพนทองโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์5