Showing 201-300 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
201มหานิกาย110200506วัดยางสุทธารามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนพรานนก
202มหานิกาย110200507วัดลครทำบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
203มหานิกาย110200508วัดสีหไกรสรบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนพรานนก
204มหานิกาย110200509วัดสุทธาวาสบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครคลองลัดวัดทอง
205มหานิกาย110200510วัดอมรทายิการามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
206มหานิกาย110200511วัดอัมพวาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
207มหานิกาย110200601วัดเจ้าอามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน
208มหานิกาย110200602วัดไชยทิศบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
209มหานิกาย110200603วัดบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน
210มหานิกาย110200604วัดภาวนาภิรตารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
211มหานิกาย110200605วัดศรีสุดารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
212มหานิกาย110200606วัดใหม่ยายแป้นบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเลขที่ 63
213มหานิกาย110200607วัดใหม่บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน
214มหานิกาย110200701วัดบางเสาธงบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
215มหานิกาย110200702วัดเพลงวิปัสสนาบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ 37
216มหานิกาย110200703วัดมะลิบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
217มหานิกาย110200704วัดรวกสุทธารามบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
218มหานิกาย110200901วัดดุสิดารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
219มหานิกาย110200902วัดนายโรงอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์ 45
220มหานิกาย110200903วัดบางบำหรุอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
221มหานิกาย110200904วัดปฐมบุตรอิศรารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
222มหานิกาย110200905วัดปฐมบุตรอิศราราม (ปฐมบุตรอิสราราม)อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
223มหานิกาย110200906วัดปฐมบุตรอิสรารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
224มหานิกาย110200907วัดสุวรรณคีรีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนรุ่งประชา
225มหานิกาย110210501วัดกกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
226มหานิกาย110210502วัดธรรมคุณารามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร9 บ้านท่าข้าม
227มหานิกาย110210503วัดบัวผันท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร2
228มหานิกาย110210504วัดปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร8 บ้านท่าข้าม
229มหานิกาย110210505วัดประชาบำรุงท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร9 บ้านลูกวัว
230มหานิกาย110210506วัดเลาท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
231มหานิกาย110210507วัดหัวกระบือท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร7
232มหานิกาย110210701วัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
233มหานิกาย110210702วัดแทนวันดีสุขารามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4
234มหานิกาย110210703วัดบางกระดี่แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร8 ถนนบางกะดี่
235มหานิกาย110210704วัดพรหมรังษีแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4 บ้านพรหมแดน
236มหานิกาย110210705วัดสะแกงามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
237มหานิกาย110210706วัดสุธรรมวดีแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 บางกระดี่
238มหานิกาย110210707วัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร3 ถนนแสมดำ
239มหานิกาย110210708วัดแทนวันดีเจริญสุขแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
240มหานิกาย110220101วัดโคนอนบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร3 ถนนพัฒนาการ
241มหานิกาย110220102วัดนิมมานรดีบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร15 ถนนเพชรเกษม
242มหานิกาย110220103วัดรางบัวบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร6 คลองภาษีเจริญ
243มหานิกาย110220104วัดอ่างแก้วบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร2 ถนนพัฒนาการ
244มหานิกาย110220201วัดจันทร์ประดิษฐารามบางด้วนภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร2 คลองบางจาก
245มหานิกาย110220701วัดกำแพงบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10 บ้านสายแวก
246มหานิกาย110220702วัดชัยฉิมพลีบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร6 คลองบางแวก
247มหานิกาย110220703วัดตะโนบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร8 คลองบางจาก
248มหานิกาย110220704วัดโตนดบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1 ถนนสายบางแวก
249มหานิกาย110220705วัดโบสถ์อินทรสารเพชรบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร2 คลองชักพระ
250มหานิกาย110220801วัดตะล่อมคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1
251มหานิกาย110220802วัดมะพร้าวเตี้ยคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร4 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซ.พาณิชย์ธนฯ
252มหานิกาย110220901วัดกำแพงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
253มหานิกาย110220902วัดกำแพงบางจากปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
254มหานิกาย110220903วัดทองศาลางามปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม(ซอย 20 )
255มหานิกาย110220904วัดนวลนรดิศปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร7
256มหานิกาย110220905วัดนาคปรกปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเทอดไทย
257มหานิกาย110220906วัดนางชีปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
258มหานิกาย110220907วัดประดู่บางจากปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเบญจะ
259มหานิกาย110220908วัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
260มหานิกาย110220909วัดเพลงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนพัฒนาการ
261มหานิกาย110220910วัดอัปสรสวรรค์ปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
262มหานิกาย110221001วัดคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
263มหานิกาย110221002วัดนกคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคลองบางแวง
264มหานิกาย110221003วัดบางแวกคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคลองบางแวก
265มหานิกาย110221004วัดปากน้ำฝั่งใต้คูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
266มหานิกาย110221005วัดยางบางจากคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
267มหานิกาย110221006วัดวิจิตรการนิมิตรคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคลองชักพระ
268มหานิกาย110230201วัดศรีนวลหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร4 ถนนเอกชัย บางบอน 5
269มหานิกาย110230202วัดศรีนวลธรรมวิมลหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานครถนนเอกชัย บางบอน 5 ม. 4
270มหานิกาย110230203วัดหนองแขมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร8 ถนนภาษีเจริญฝั่งใต้
271มหานิกาย110230204วัดหลักสามหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร2 บ้านหลักสาม
272มหานิกาย110230301วัดไผ่เลี้ยงหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร3 บ้านหนองค้างพลู
273มหานิกาย110230302วัดวงษ์ลาภารามหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร6 บ้านหนองค้างพลู
274มหานิกาย110230303วัดอุดมรังสีหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร7 ถนนเพชรเกษม
275มหานิกาย110240101วัดแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร1
276มหานิกาย110240102วัดสนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร5 ถนนราษฎร์บูรณะ ซ.สุขสวัสดิ์
277มหานิกาย110240103วัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร8 ถนนสุขสวัสดิ์
278มหานิกาย110240201วัดเกียรติประดิษฐ์บางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร11
279มหานิกาย110240202วัดบางปะกอกบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขสวัสดิ์
280มหานิกาย110240203วัดประเสริฐสุทธาวาสบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร4
281มหานิกาย110240204วัดราษฎร์บูรณะบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร10 ถนนราษฎร์บูรณะ
282มหานิกาย110250101วัดเทพนารีบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
283มหานิกาย110250102วัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์(ซอย 68 )
284มหานิกาย110250103วัดบางพลัดบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
285มหานิกาย110250104วัดเพลงบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยภาณุรังษี
286มหานิกาย110250105วัดภาณุรังษีบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
287มหานิกาย110250106วัดสิงห์บางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
288มหานิกาย110250201วัดฉัตรแก้วจงกลณีบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
289มหานิกาย110250202วัดวิมุตยารามบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
290มหานิกาย110250301วัดรวกบางบำหรุบางบำหรุบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
291มหานิกาย110250401วัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
292มหานิกาย110250402วัดจตุรมิตรประดิษฐารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
293มหานิกาย110250403วัดดาวดึงษารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
294มหานิกาย110250404วัดทองบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
295มหานิกาย110250405วัดน้อยนางหงษ์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครคลองบางยี่ขัน
296มหานิกาย110250406วัดบางยี่ขันบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศื
297มหานิกาย110250407วัดเปาโรหิตย์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
298มหานิกาย110250408วัดพระยาศิริไอยสวรรค์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
299มหานิกาย110250409วัดภคินีนาถบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
300มหานิกาย110250410วัดใหม่เทพนิมิตรบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์)