Showing 301-400 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
301มหานิกาย110250411วัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
302มหานิกาย110260101วัดกุนนทีรุทธารามรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
303มหานิกาย110260102วัดพรหมวงศารามรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร
304มหานิกาย110270101วัดนวลจันทร์นวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร12
305มหานิกาย110270102วัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 1
306มหานิกาย110270103วัดพิชัยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขาภิบาล 2
307มหานิกาย110270104วัดสุวรรณประสิทธิ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร13
308มหานิกาย110280201วัดบรมสถลยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
309มหานิกาย110280202วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
310มหานิกาย110280203วัดลุ่มเจริญศรัทธายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนจันทร์ ซ.จรูญพลขันธ์
311มหานิกาย110280204วัดสุทธิวรารามยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
312มหานิกาย110290101วัดทองสุทธารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
313มหานิกาย110290102วัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
314มหานิกาย110290103วัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนพิบูลสงคราม
315มหานิกาย110290104วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฏร์สาย 1
316มหานิกาย110290105วัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ.จงสุข
317มหานิกาย110290106วัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
318มหานิกาย110290107วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
319มหานิกาย110300101วัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร19 คลองบางเขน
320มหานิกาย110300102วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
321มหานิกาย110310101วัดลาดบัวขาวบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
322มหานิกาย110310102วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครบ้านบางคอแหลม
323มหานิกาย110310201วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
324มหานิกาย110310202วัดวรจรรยาวาสวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
325มหานิกาย110310301วัดจันทร์นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
326มหานิกาย110310302วัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
327มหานิกาย110310303วัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
328มหานิกาย110310304วัดบางโคล่นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
329มหานิกาย110310305วัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนจันทร์
330มหานิกาย110310306วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
331มหานิกาย110320101วัดกระทุ่มประเวศประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท 77ซอยอ่อนนุช 67
332มหานิกาย110320201วัดตะกล่ำหนองบอนประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 17 ถนนสุขุมวิท 103 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 22
333มหานิกาย110320301วัดชมทองผินถวิลอุปถัมภ์ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
334มหานิกาย110320302วัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
335มหานิกาย110320303วัดทุ่งลานนาดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 165 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 3-1
336มหานิกาย110320304วัดทุ่งเศรษฐีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 144 ทุ่งเศรษฐี แยก28-1
337มหานิกาย110330101วัดคลองเตยนอกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานครถนนเกษมราษฎร์
338มหานิกาย110330102วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุนทรโกษา
339มหานิกาย110330301วัดขจรศิริพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุชกม.4-5)
340มหานิกาย110330302วัดต้นไทรย์พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
341มหานิกาย110330303วัดใต้พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร11
342มหานิกาย110330304วัดทองในพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
343มหานิกาย110330305วัดปากบ่อพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร4 ถนนสุขุมวิท 77
344มหานิกาย110330306วัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร13 ถนนกล้วยน้ำไท
345มหานิกาย110340101วัดขจรศิริสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอยอ่อนนุช 45
346มหานิกาย110340102วัดต้นไทรย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 29
347มหานิกาย110340103วัดทองในสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 6 ถนนสุขุมวิท77 ซอย อ่อนนุช 25
348มหานิกาย110340104วัดบ้านทุ่งสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครซอยพระราม 9 ที่ 41
349มหานิกาย110340105วัดปากบ่อสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 35
350มหานิกาย110340106วัดมหาบุศย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอย.อ่อนนุช
351มหานิกาย110340107วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 1197 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 23
352มหานิกาย110350101วัดแก้วไพฑูรย์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10 ถนนเอกชัย
353มหานิกาย110350102วัดไทรบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
354มหานิกาย110350103วัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
355มหานิกาย110350104วัดสิงห์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
356มหานิกาย110350201วัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.วุฒากาศ
357มหานิกาย110350202วัดมงคลวรารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ดาวคนอง-จอมทอง
358มหานิกาย110350203วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ริมคลองด่าน
359มหานิกาย110350204วัดศาลาครืนบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถนนริมคลองบางหว้า
360มหานิกาย110350205วัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครริมคลองด่าน
361มหานิกาย110350301วัดโพธิทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร4
362มหานิกาย110350302วัดยายร่มบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
363มหานิกาย110350303วัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
364มหานิกาย110350401วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร5 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8
365มหานิกาย110350402วัดบางขุนเทียนกลางจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง
366มหานิกาย110350403วัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง ซอยวัจนะ
367มหานิกาย110350404วัดบางขุนเทียนในจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร1 ถนนจอมทอง
368มหานิกาย110350405วัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
369มหานิกาย110360201วัดคลองบ้านใหม่สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร6 คลองบ้านใหม่
370มหานิกาย110360202วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
371มหานิกาย110360203วัดเทพนิมิตต์สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4 บ้านสีกัน
372มหานิกาย110360204วัดพรหมรังษีสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
373มหานิกาย110360205วัดเวฬุวนารามสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
374มหานิกาย110360206วัดสายอำพันธ์เอมสารสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4
375มหานิกาย110360207วัดสีกันสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
376มหานิกาย110370101วัดอภัยทายารามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชวิถี
377มหานิกาย110370401วัดดิสหงษารามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีตัดใหม่
378มหานิกาย110370402วัดทัศนารุณสุนทริการามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชปรารภ
379มหานิกาย110380101วัดลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร9
380มหานิกาย110380102วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร2
381มหานิกาย110380201วัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร7
382มหานิกาย110390201วัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร4 ถนนเอกมัย
383มหานิกาย110400301วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองบางแวก
384มหานิกาย110400302วัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร4 บ้านเศรษฐกิจ
385มหานิกาย110400303วัดศาลาแดงบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร6 คลองทวีวัฒนา
386มหานิกาย110400401วัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองภาษีเจริญ
387มหานิกาย110410201วัดหลักสี่ตลาดบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานคร3 ถนนวิภาวดีรังสิต
388มหานิกาย110420101วัดเจริญธรรมารามสายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านสายไหม
389มหานิกาย110420102วัดหนองใหญ่สายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร1 บ้านหนองใหญ่
390มหานิกาย110420201วัดโคกจ้าหล่าออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร7 บ้านจ้าหล่า
391มหานิกาย110420202วัดพรพระร่วงประสิทธิออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 5
392มหานิกาย110420203วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 5 ม.6
393มหานิกาย110420204วัดอยู่ดีบำรุงธรรมออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร1
394มหานิกาย110420301วัดเกาะสุวรรณารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร3
395มหานิกาย110420302วัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร4 ถนนพหลโยธิน
396มหานิกาย110420303วัดอมราวรารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านณัฐกานต์ 3
397มหานิกาย110430101วัดคลองครุคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร10 บ้านคลองครุ
398มหานิกาย110430102วัดบุญศรีมุนีกรณ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร11
399มหานิกาย110430103วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร5 คลองบางชัน
400มหานิกาย110440101วัดลาดบัวขาวสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานครเลขที่ 33 หมู่ที่ 14 ถนนวงแหวนรอบนอก