Showing 401-500 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
401มหานิกาย110450101วัดสามัคคีธรรมวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว 64
402มหานิกาย110460101วัดแป้นทองโสภารามสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร14
403มหานิกาย110460102วัดพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 ถนนพระยาสุเรนทร์
404มหานิกาย110460201วัดลำกะดานสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร10 ถนนนิมิตใหม่
405มหานิกาย110460202วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรมสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 คลองซอยที่ 9
406มหานิกาย110460203วัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานครคลองซอยที่ 9 ม.8
407มหานิกาย110460204วัดสุขใจทรายกองดินใต้คลองสามวากรุงเทพมหานคร6 บ้านสุขใจ
408มหานิกาย110460205วัดสุทธิสะอาดสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร4 ถนนนิมิตรใหม่
409มหานิกาย110460206วัดบ้านกลางสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร21
410มหานิกาย110460301วัดคู้บอนบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร7 ถนนคันนายาว
411ธรรมยุต110460401วัดจินดิตวิหารทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 บึงไผ่
412มหานิกาย110460402วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร2 ถนนนิมิตรใหม่
413มหานิกาย110470101วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร3 ถนนสรรพาวุธ
414มหานิกาย110470102วัดบางนาในบางนาบางนากรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท
415มหานิกาย110470103วัดศรีเอี่ยมบางนาบางนากรุงเทพมหานคร11 ถนนบางนา-ตราด
416มหานิกาย110480101วัดพิกุลทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร20
417มหานิกาย110480102วัดวิศิษฏ์บุญญาวาสทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร1 คลองบางกอกน้อย
418มหานิกาย110480103วัดศิริวัฒนารามทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร61/1 หมู่ 2
419มหานิกาย110480104วัดสุทธิจิตตารามทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร3 ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
420มหานิกาย110480201วัดโกมุทพุทธรังสีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร12
421มหานิกาย110480202วัดปุรณาวาสศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร3 คลองมหาสวัสดิ์
422มหานิกาย110490101วัดบางมดบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
423มหานิกาย110490102วัดบางมดโสธรารามบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
424มหานิกาย110490103วัดหลวงพ่อโอภาสี (บางมด)บางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
425มหานิกาย110490104วัดหลวงพ่อโอภาสีบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
426มหานิกาย110490201วัดทุ่งครุทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร5 ถนนประชาอุทิศ
427มหานิกาย110500101วัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร10 ถนนบางบอน 2
428มหานิกาย110500102วัดบางบอนบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
429มหานิกาย110500103วัดโพธิ์พุฒตาลบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3
430มหานิกาย110500301วัดน้อยวิสุทธารามคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร
431มหานิกาย211010101วัดกลางปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 คลองปากน้ำ
432มหานิกาย211010102วัดในสองวิหารปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 ถนนศิริาษฎร์ศรัทธา
433มหานิกาย211010103วัดพิชัยสงครามปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 ถนนประโคนชัย
434มหานิกาย211010201วัดด่านสำโรงสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ8 บ้านด่านสำโรง
435มหานิกาย211010301วัดบางปิ้งบางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ5 บ้านบางปิ้ง
436มหานิกาย211010302วัดมหาวงษ์บางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ถนนสุขุมวิท
437มหานิกาย211010401วัดชัยมงคลท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ถนนเทศบาล 18
438มหานิกาย211010402วัดโพธิยารามท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านท้ายบ้าน
439มหานิกาย211010403วัดราษฎร์โพธิ์ทองท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านโค้งโพธิ์
440มหานิกาย211010404วัดโสธรนิมิตต์ท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านท้ายบ้าน
441มหานิกาย211010801วัดตำหรุบางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านตำหรุ ถนนสุขุมวิท
442มหานิกาย211010802วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์บางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ2 คลองคอต่อ
443มหานิกาย211011001วัดแพรกษาแพรกษาเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านแพรกษา
444มหานิกาย211011101วัดบางโปรงบางโปรงเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ2 บ้านบางโปรง
445มหานิกาย211011201วัดราษฎร์บำรุงบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 บ้านคลองตาเจี่ย
446มหานิกาย211011202วัดศรีจันทารามบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านบางปู
447มหานิกาย211011203วัดแสงธรรมบุรารามบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 คลองบางปู
448มหานิกาย211011301วัดบางด้วนนอกบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ6 บ้านบางด้วน
449มหานิกาย211011302วัดบางด้วนในบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ5 บ้านบางด้วน
450มหานิกาย211011303วัดบางนางเกรงบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 คลองบางนางเกรง
451มหานิกาย211011401วัดไตรสามัคคีบางเมืองใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 บ้านบางเมือง
452มหานิกาย211011601วัดพุทธภาวนารามท้ายบ้านใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ท้ายบ้าน
453มหานิกาย211011701วัดน้อยสุวรรณารามแพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ7 บ้านคลองเก้า
454มหานิกาย211020101วัดคอลาดบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองคอลาด
455มหานิกาย211020102วัดบางบ่อบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านบางบ่อ
456มหานิกาย211020103วัดสุคันธาวาสบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ8 บ้านคลองสุคันธ์
457มหานิกาย211020201วัดบางนางเพ็งบ้านระกาศบางบ่อสมุทรปราการ2 บางนางเพ็ง
458มหานิกาย211020202วัดบ้านระกาศบ้านระกาศบางบ่อสมุทรปราการ3 ระกาศ
459มหานิกาย211020301วัดเกาะแก้วบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ7 บ้านคลองชวดพร้าว
460มหานิกาย211020302วัดนาคราชบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองพระยานาคราช
461มหานิกาย211020303วัดบางพลีน้อยบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ1 บ้านคลองบางพลีน้อย
462มหานิกาย211020304วัดหอมศีลบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านหอมศีล
463มหานิกาย211020401วัดโคธารามบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านคลองบางเหี้ย
464มหานิกาย211020402วัดบางเพรียงบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านบางเพรียง
465มหานิกาย211020403วัดลาดหวายบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ6 บ้านลาดหวาย
466มหานิกาย211020501วัดเจริญวรารามคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองด่าน ถนนหลวงพ่อปาน
467มหานิกาย211020502วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ12 บ้านคลองสีลัง
468มหานิกาย211020503วัดท้องคุ้งคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านท้องคุ้ง
469มหานิกาย211020504วัดปานประสิทธารามคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ1 บ้านปีกกา
470มหานิกาย211020505วัดมงคลโคธาวาสคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองด่าน
471มหานิกาย211020506วัดสร่างโศกคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ8 คลองด่าน
472มหานิกาย211020507วัดสว่างอารมณ์คลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ9 คลองด่าน
473มหานิกาย211020701วัดกาหลงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ9 บ้านกาหลง
474มหานิกาย211020702วัดเปร็งราษฎร์บำรุงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านคลองเปร็ง
475มหานิกาย211020801วัดนิยมยาตราคลองนิยมยาตราบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านคลองนิยมยาตรา
476มหานิกาย211030101วัดคลองชวดลากข้าวบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ16 บ้านคลองชวดลากข้าว
477มหานิกาย211030102วัดบางพลีใหญ่กลางบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ8 บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ
478มหานิกาย211030103วัดบางพลีใหญ่ในบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ11
479มหานิกาย211030104วัดสลุดบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ14 ถนนบางนา-ตราด กม.9
480มหานิกาย211030201วัดคลองปลัดเปรียงบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ12 บ้านคลองปลัดเปรียง
481มหานิกาย211030202วัดบางแก้วบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ14 บางแก้ว
482มหานิกาย211030203วัดหนามแดงบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ3 บ้านหนามแดง ถนนเทพารักษ์
483มหานิกาย211030301วัดราษฎร์นิยมธรรมบางปลาบางพลีสมุทรปราการ12 บ้านคลองสี่
484มหานิกาย211030302วัดราษฎร์บูรณะบางปลาบางพลีสมุทรปราการ2 บ้านบางปลา
485มหานิกาย211030401วัดบางโฉลงนอกบางโฉลงบางพลีสมุทรปราการ1 บ้านบางโฉลง
486มหานิกาย211030402วัดบางโฉลงในบางโฉลงบางพลีสมุทรปราการ2 บ้านบางโฉลง
487มหานิกาย211030801วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ13 ถนนกิ่งแก้ว
488มหานิกาย211030901วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรมหนองปรือบางพลีสมุทรปราการ6 บ้านคลองหนองปรือ
489มหานิกาย211040101วัดแคตลาดพระประแดงสมุทรปราการ3 ถนนพยาพายัพพิริยะกิจ
490มหานิกาย211040102วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์ตลาดพระประแดงสมุทรปราการ1 บ้านสะพานช้าง
491มหานิกาย211040103วัดทรงธรรมตลาดพระประแดงสมุทรปราการ2
492มหานิกาย211040104วัดโมกข์ตลาดพระประแดงสมุทรปราการ3 ถนนพยาพยัพพิริยะกิจ
493มหานิกาย211040201วัดกลางบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ6 ถนนนครเขื่อนขันธ์
494มหานิกาย211040202วัดบางพึ่งบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ1 บางพึ่ง
495มหานิกาย211040203วัดไพชยนต์พลเสพย์บางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ5
496มหานิกาย211040204วัดรวกบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ12 ถนนพระราชวิริยาภรณ์
497มหานิกาย211040301วัดชมนิมิตรบางจากพระประแดงสมุทรปราการ3 บ้านคลองตายวง ถนนสุขาภิบาล 3
498มหานิกาย211040302วัดชังเรืองบางจากพระประแดงสมุทรปราการ7 ถนนจัดสรรการคลัง
499มหานิกาย211040401วัดครุนอกบางครุพระประแดงสมุทรปราการ7 บางครุ ถนนสุขสวัสดิ์
500มหานิกาย211040402วัดครุในบางครุพระประแดงสมุทรปราการ11 ถนนสุขสวัสดิ์