Showing 101-200 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
101มหานิกาย110180101วัดพิชยญาติการามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
102มหานิกาย110180102วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
103ธรรมยุต110460401วัดจินดิตวิหารทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 บึงไผ่
104มหานิกาย110460402วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร2 ถนนนิมิตรใหม่
105มหานิกาย110460204วัดสุขใจทรายกองดินใต้คลองสามวากรุงเทพมหานคร6 บ้านสุขใจ
106มหานิกาย110460301วัดคู้บอนบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร7 ถนนคันนายาว
107ธรรมยุต610460301วัดสัมมาชัญญาวาสบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 ถนนพระยาสุเรนทร์
108มหานิกาย110460102วัดพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 ถนนพระยาสุเรนทร์
109มหานิกาย110460101วัดแป้นทองโสภารามสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร14
110มหานิกาย110460206วัดบ้านกลางสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร21
111มหานิกาย110460201วัดลำกะดานสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร10 ถนนนิมิตใหม่
112มหานิกาย110460202วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรมสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 คลองซอยที่ 9
113มหานิกาย110460203วัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานครคลองซอยที่ 9 ม.8
114มหานิกาย110460205วัดสุทธิสะอาดสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร4 ถนนนิมิตรใหม่
115มหานิกาย110330101วัดคลองเตยนอกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานครถนนเกษมราษฎร์
116มหานิกาย110330102วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุนทรโกษา
117มหานิกาย110330301วัดขจรศิริพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุชกม.4-5)
118มหานิกาย110330302วัดต้นไทรย์พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
119มหานิกาย110330304วัดทองในพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
120มหานิกาย110330305วัดปากบ่อพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร4 ถนนสุขุมวิท 77
121มหานิกาย110330306วัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร13 ถนนกล้วยน้ำไท
122มหานิกาย110330303วัดใต้พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร11
123มหานิกาย110430101วัดคลองครุคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร10 บ้านคลองครุ
124มหานิกาย110430103วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร5 คลองบางชัน
125มหานิกาย110300101วัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร19 คลองบางเขน
126มหานิกาย110300102วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
127มหานิกาย110350401วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร5 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8
128มหานิกาย110350402วัดบางขุนเทียนกลางจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง
129มหานิกาย110350403วัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง ซอยวัจนะ
130มหานิกาย110350404วัดบางขุนเทียนในจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร1 ถนนจอมทอง
131มหานิกาย110350103วัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
132มหานิกาย110350104วัดสิงห์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
133มหานิกาย110350101วัดแก้วไพฑูรย์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10 ถนนเอกชัย
134มหานิกาย110350102วัดไทรบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
135มหานิกาย110350201วัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.วุฒากาศ
136มหานิกาย110350202วัดมงคลวรารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ดาวคนอง-จอมทอง
137มหานิกาย110350203วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ริมคลองด่าน
138มหานิกาย110350204วัดศาลาครืนบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถนนริมคลองบางหว้า
139มหานิกาย110350205วัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครริมคลองด่าน
140มหานิกาย110350302วัดยายร่มบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
141มหานิกาย110350303วัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
142มหานิกาย110350301วัดโพธิทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร4
143มหานิกาย110350405วัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
144มหานิกาย110360201วัดคลองบ้านใหม่สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร6 คลองบ้านใหม่
145มหานิกาย110360202วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
146มหานิกาย110360204วัดพรหมรังษีสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
147มหานิกาย110360206วัดสายอำพันธ์เอมสารสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4
148มหานิกาย110360207วัดสีกันสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
149มหานิกาย110360203วัดเทพนิมิตต์สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4 บ้านสีกัน
150มหานิกาย110360205วัดเวฬุวนารามสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
151มหานิกาย110260101วัดกุนนทีรุทธารามรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
152มหานิกาย110260102วัดพรหมวงศารามรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร
153มหานิกาย110020101วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
154มหานิกาย110020102วัดโบสถ์ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
155มหานิกาย110020602วัดจอมสุดารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนนครไชยศรี
156มหานิกาย110020603วัดจันทรสโมสรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
157มหานิกาย110020604วัดธรรมาภิรตารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนเตชะวนิช
158มหานิกาย110020605วัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
159มหานิกาย110020606วัดประชาระบือธรรมถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
160มหานิกาย110020607วัดสวัสดิ์วารีสีมารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนนครไชยศรี
161มหานิกาย110020609วัดอัมพวันถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
162มหานิกาย110020601วัดแก้วฟ้าจุฬามณีถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนทหาร
163มหานิกาย110020608วัดใหม่ทองเสนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
164มหานิกาย110020202วัดประสาทบุญญาวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานครถนนดาวข่าง
165ธรรมยุต610020201วัดราชผาติการามวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
166ธรรมยุต610020202วัดราชาธิวาสวิหารวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
167มหานิกาย110020201วัดเทวราชกุญชรวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
168มหานิกาย110020301วัดสุคันธารามสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
169ธรรมยุต610020401วัดสมณานัมบริหารสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
170มหานิกาย110190101วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
171มหานิกาย110190102วัดช่างเหล็กคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานครคลองชักพระ
172มหานิกาย110190103วัดตลิ่งชันคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
173มหานิกาย110190104วัดปากน้ำฝั่งเหนือคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
174มหานิกาย110190105วัดรัชฎาธิษฐานคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
175มหานิกาย110190106วัดเรไรคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานครคลองชักพระ
176มหานิกาย110190301วัดกระจังฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร14 คลองบางระมาด
177มหานิกาย110190302วัดทองฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร15 คลองบางระมาด
178มหานิกาย110190303วัดทอง (บางระมาด)ฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
179มหานิกาย110190304วัดพุทธจักรมงคลชยารามฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร11 บ้านคลองบัว
180มหานิกาย110190305วัดมณฑปฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร1 คลองบางระมาด
181มหานิกาย110190306วัดสมรโกฎิฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร16 คลองบางระมาด
182มหานิกาย110190307วัดสมรโกฏิฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานครคลองบางระมาด ม. 16
183มหานิกาย110190202วัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร4
184มหานิกาย110190203วัดนครป่าหมากตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุขาภิบาล
185มหานิกาย110190204วัดน้อยในตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร4 ถนนชัยพฤกษ์
186มหานิกาย110190201วัดไก่เตี้ยตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุขาภิบาล
187มหานิกาย110190401วัดกระโจมทองบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร6 คลองบางน้อย
188มหานิกาย110190404วัดประสาทบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10 คลองบางพรม
189มหานิกาย110190407วัดศิริวัฒนารามบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร2 บ้านบางระมาด
190มหานิกาย110190408วัดสะพานบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร7 บ้านคลองบางน้อย
191มหานิกาย110190403วัดเทพพลบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร14 คลองบางพรม
192มหานิกาย110190405วัดเพลงบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร13
193มหานิกาย110190406วัดเพลง (กลางสวน)บางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
194มหานิกาย110190402วัดแก้วบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร8 ถนนจรัลสนิทวงศ์
195มหานิกาย110190508วัดโพธิ์รามบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร12 บางระมาด
196มหานิกาย110190502วัดจำปาบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร5 คลองบางระมาด
197มหานิกาย110190504วัดตะเข้บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร2
198มหานิกาย110190503วัดตะเข้ (โคกพระเถร)บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร2
199มหานิกาย110190506วัดมะกอกบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร8 คลองบางระมาด
200มหานิกาย110190507วัดอินทราวาสบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร22 บ้านคลองบางขุนพรหม