Showing 601-700 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย271110105วัดพระธาตุโป่งนกด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี4 โป่งนก
602มหานิกาย271110106วัดพุตามั่นด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3 พุตามั่น
603มหานิกาย271110107วัดมโณธรรมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี11 บ้านหนองสะแกรวม
604มหานิกาย271110109วัดหนองหัววัวด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7
605มหานิกาย271110110วัดหนองหินด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี8
606มหานิกาย271110108วัดหนองโสนเทียมจันทร์ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี6 หนองโสน
607มหานิกาย271110401วัดถ้ำเขาชะอางค์หนองไผ่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี1
608มหานิกาย271110402วัดหนองปากดงหนองไผ่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี12 หนองปากดง
609มหานิกาย271110403วัดหินแท่นลำภาชีหนองไผ่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3 หินแด้น
610ธรรมยุต671070501วัดป่าถ้ำภูเตยชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีบ้านภูเตย หมู่ที่ 5
611มหานิกาย271070502วัดคลีตี้ผลธรรมารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี4 คลีตี้
612มหานิกาย271070503วัดชะอี้สุวิมลธรรมารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ชะอี้
613มหานิกาย271070504วัดทิพุเยโกวิทยารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี3 ทิพุเย
614มหานิกาย271070505วัดธุดงค์สมเด็จชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ทุ่งนางครวญ
615มหานิกาย271070506วัดพุทโธภาวนาชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เกริงกระเวีย
616มหานิกาย271070507วัดส่องท่อธรรมสถิตย์ชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี5 ภูเตย
617มหานิกาย271070508วัดห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ห้วยเสือ
618มหานิกาย271070501วัดเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เกริงกระเวีย
619ธรรมยุต671070103วัดป่าถ้ำสาริกาท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หินแหลม
620มหานิกาย271070118วัดอู่ล่องท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี
621มหานิกาย271070102วัดจวบจันทร์วนารามท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3 จันเดย์
622มหานิกาย271070103วัดทองผาภูมิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
623มหานิกาย271070104วัดท่าขนุนท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
624มหานิกาย271070105วัดบ้านไร่ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี6
625มหานิกาย271070106วัดประจำไม้ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี11
626มหานิกาย271070107วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3
627มหานิกาย271070108วัดปากลำปิล็อกท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี9
628ธรรมยุต671070102วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรีบ้านหินแหลม หมู่ ๕
629มหานิกาย271070109วัดพุทธบริษัทท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3 องธิ
630มหานิกาย271070110วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาสท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี4 ทุ่งสมอ
631มหานิกาย271070114วัดห้วยปากคอกท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี6
632มหานิกาย271070113วัดห้วยเขย่งท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี10
633มหานิกาย271070115วัดหินแหลมท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี5
634มหานิกาย271070116วัดองธิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี2 องธิ
635มหานิกาย271070117วัดอู่ลองท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี4 อู่ลอง(อพป)
636มหานิกาย271070101วัดเขื่อนวชิราลงกรณท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ท่าขนุน
637ธรรมยุต671070101วัดเวฬุวันท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
638มหานิกาย271070112วัดเสาหงษ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เสาหงษ์
639มหานิกาย271070111วัดไร่ป้าท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี12
640มหานิกาย271070201วัดเหมืองแร่ปิล็อกปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรี6
641มหานิกาย271070401วัดกุยแหย่ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
642มหานิกาย271070403วัดถ้ำผาสุกิจวนารามลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2 กุยแหย่
643มหานิกาย271070404วัดนามกุยทายิการามลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2 นามกุย
644มหานิกาย271070405วัดผาสุกิจสุวรรณเขตลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หนองบาง
645มหานิกาย271070406วัดพุถ่องเจริญธรรมลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี1 พุถ่อง
646มหานิกาย271070407วัดลิ่นถิ่นลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี4
647มหานิกาย271070408วัดหนองเจริญศรัทธาธรรมลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี6 หนองเจริญ
648มหานิกาย271070402วัดเชิงเขาลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
649มหานิกาย271070704วัดขุนจิตราธรรมาวาสสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
650มหานิกาย271070702วัดสะพานลาวประชาสรรค์สหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี2 สะพานลาว
651มหานิกาย271070703วัดห้วยสมจิตสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี5 ห้วยสมจิต
652มหานิกาย271070701วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคมสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
653ธรรมยุต671070602วัดป่าแก้วกุลเจริญห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี4 ประจำไม้
654มหานิกาย271070601วัดท่ามะเดื่อห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี7
655มหานิกาย271070602วัดนพเก้าทายิการามห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี6 บ้านไร่
656ธรรมยุต671070601วัดป่าเขาใหญ่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี8 รวมใจ
657มหานิกาย271070603วัดวังปะโท่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี8
658มหานิกาย271070604วัดห้วยเจริญศรัทธารามห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี7 ห้วยปากคอก
659มหานิกาย271070302วัดจันทร์หงายหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี7
660มหานิกาย271070303วัดดงโคร่งหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี7
661มหานิกาย271070304วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี2 หม่องกะลา
662มหานิกาย271070305วัดธารน้ำร้อนหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1
663มหานิกาย271070306วัดป่าผาตาดธารสวรรค์หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี8 ผาตาด
664มหานิกาย271070307วัดวังผาตาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี8
665มหานิกาย271070308วัดวังหินหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1 วังหิน
666มหานิกาย271070309วัดหินดาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี4
667มหานิกาย271070310วัดหินดาดผาสุการามหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หินดาด
668มหานิกาย271070301วัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนารามหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1 วังหิน
669มหานิกาย271061101วัดท่าตะคร้อท่าตะคร้อท่าม่วงกาญจนบุรี1
670มหานิกาย271060101วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี1
671มหานิกาย271060402วัดบ้านทองท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี1
672มหานิกาย271060403วัดป่าพุทธบาทเขาน้อยท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี2 ท่าล้อ
673มหานิกาย271060404วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี5
674มหานิกาย271060401วัดเทวธรรมท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี3 ท่าล้อ
675มหานิกาย271060601วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี1 กร่างทอง
676มหานิกาย271060602วัดศรีสุวรรณาวาสทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี2
677มหานิกาย271060603วัดห้วยนาคราชทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี2
678มหานิกาย271060902วัดต้นลำใยบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี3
679มหานิกาย271060903วัดถ้ำกูปนฬวันบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี8 วังดุม
680มหานิกาย271060904วัดบ้านใหม่บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี2
681มหานิกาย271060905วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี5
682มหานิกาย271060906วัดหนองน้ำขุ่นบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี7
683มหานิกาย271060907วัดหนองสำรองบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี4
684มหานิกาย271060901วัดเขานางพิมพ์ปรีชารามบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี10 เขานางพิมพ์
685มหานิกาย271061004วัดตลาดสำรองพันธารามพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี
686มหานิกาย271061005วัดรางเฆ่พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี6 รางเฆ่
687มหานิกาย271061006วัดหนองพังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองพังตรุ
688มหานิกาย271061001วัดเขาคันหอกพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี7
689มหานิกาย271061002วัดเขาเพิงพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี9 ห้วยไร่
690มหานิกาย271061003วัดเขาเล็กพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี4 รางสะเดา
691มหานิกาย271060805วัดถ้ำเขาน้อยม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี5
692มหานิกาย271060801วัดถ้ำเสือม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี3 ม่วงชุม
693มหานิกาย271060802วัดพิไชยธารามม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี1
694มหานิกาย271060804วัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี5
695มหานิกาย271060803วัดมโนธรรมมารามม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี3
696มหานิกาย271061201วัดขุนไทยธารามรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี1 ลำขุนไทย
697มหานิกาย271061202วัดสระกลอยรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี5 สระกลอย
698มหานิกาย271060201วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี2
699มหานิกาย271060302วัดวังศาลาวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี1
700มหานิกาย271060303วัดหนองเสือวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี4