Showing 1,301-1,400 of 43,513 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1301มหานิกาย436110101วัดคงคาสีมาเดิมบ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ7 ข่า
1302มหานิกาย581020502วัดคงคาสุทธาวาสหน้าเขาเขาพนมกระบี่4 เขาดิน
1303มหานิกาย430130601วัดคงคาอุดมเขตตลาดไทรประทายนครราชสีมา11 ตูม
1304มหานิกาย580090301วัดคงคาเจริญหนองหงส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
1305มหานิกาย580012101วัดคงคาเลียบท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
1306มหานิกาย580110401วัดคงคาเลียบกุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช5
1307มหานิกาย580140302วัดคงคาเลียบฉลองสิชลนครศรีธรรมราช1
1308มหานิกาย590140201วัดคงคาเลียบท่าช้างบางกล่ำสงขลา14
1309มหานิกาย590090901วัดคงคาเลี้ยวเขาพระรัตภูมิสงขลา5 ป่าควนดินสอ
1310มหานิกาย590151101วัดคงคาเลี้ยวม่วงงามสิงหนครสงขลา7 ม่วงงาม
1311มหานิกาย580080601วัดคงคาเลื่อนสระแก้วท่าศาลานครศรีธรรมราช2
1312มหานิกาย443140102วัดคงนาหางสระใครสระใครหนองคาย4 ไชยา
1313มหานิกาย214080401วัดคงษาสุทธารามลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยา1 บ้านลาดน้ำเค็ม
1314มหานิกาย367070301วัดคงสมโภชน์บ้านโภชน์หนองไผ่เพชรบูรณ์1
1315มหานิกาย218010601วัดคงสวัสดิ์วัฒนารามหาดท่าเสาเมืองชัยนาทชัยนาท2
1316มหานิกาย430040113วัดคงสามัคคีเมืองคงคงนครราชสีมา11 คงสามัคคี
1317มหานิกาย433170309วัดคงเกษมวนาราม(โพธิ์คำ)ห้วยตึ๊กชูภูสิงห์ศรีสะเกษ16 โพธิ์คำ
1318มหานิกาย425020101วัดคชรัตน์กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี4
1319มหานิกาย424060803วัดคชวรรณวนารามเขาหินซ้อนพนมสารคามฉะเชิงเทรา1 วังยาง
1320ธรรมยุต695070201วัดคชศิลาวนารามบาละกาบังยะลา4 คชศิลา
1321มหานิกาย425010901วัดคชสารมุนีโคกไม้ลายเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี7 หนองเข้
1322มหานิกาย272090702วัดคณฑีหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี1
1323ธรรมยุต686011201วัดคณฑีธรรมารามบ้านนาเมืองชุมพรชุมพร3 คณฑี
1324มหานิกาย362011302วัดคณฑีศรีวชิรารามเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร9 โคนเหนือ
1325มหานิกาย110080101วัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพลับพลาไชย
1326มหานิกาย448020101วัดคณิศรธรรมิการามปลาปากปลาปากนครพนม13
1327มหานิกาย430010701วัดคนชุมปรุใหญ่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา1
1328มหานิกาย360100403วัดคนธารามท้ายวารีม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์8
1329มหานิกาย360100402วัดคนธารามท้ายวารี (หางน้ำหนองแขม)ม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์8
1330มหานิกาย582050701วัดคมนียเขตคึกคักตะกั่วป่าพังงา4 คึกคัก
1331มหานิกาย222010502วัดคมบางคมบางเมืองจันทบุรีจันทบุรี2
1332มหานิกาย350091001วัดคยานุสิทธิ์แม่คะฝางเชียงใหม่1
1333มหานิกาย352040101วัดครกขวางทุ่งงามเสริมงามลำปาง4
1334มหานิกาย355070401วัดครกคำตาลชุมเวียงสาน่าน4
1335มหานิกาย430021001วัดครบุรีครบุรีใต้ครบุรีนครราชสีมา6 ครบุรี
1336มหานิกาย447130201วัดครสวรรค์ท่าศิลาส่องดาวสกลนครหมู่๕ บ้านสีสุก
1337มหานิกาย440121101วัดครองธรรมมิการามโนนข่าพลขอนแก่น3
1338มหานิกาย441210301วัดครองธรรมิการามนาดีหนองแสงอุดรธานี11 นาฝาย
1339มหานิกาย447160501วัดครองธรรมิการามหนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร4
1340มหานิกาย440150501วัดครองบุรีสำโรงหนองสองห้องขอนแก่น5
1341ธรรมยุต667090201วัดครองยุตหลักด่านน้ำหนาวเพชรบูรณ์5
1342มหานิกาย271050402วัดคร้อพนันท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี7
1343มหานิกาย360080901วัดคร่อเรียงรายพนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์4
1344มหานิกาย357030302วัดครึ่งเหนือครึ่งเชียงของเชียงราย2
1345มหานิกาย357030301วัดครึ่งใต้ครึ่งเชียงของเชียงราย3
1346มหานิกาย430110201วัดครึมม่วงโนนเมืองขามสะแกแสงนครราชสีมา5
1347มหานิกาย110200501วัดครุฑบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
1348มหานิกาย351030501วัดครุฑเวฬุวันหนองปลาสะวายบ้านโฮ่งลำพูน141 หมู่ที่ 4
1349มหานิกาย214011802วัดครุธารามคลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองสระบัว
1350มหานิกาย211040401วัดครุนอกบางครุพระประแดงสมุทรปราการ7 บางครุ ถนนสุขสวัสดิ์
1351มหานิกาย211040402วัดครุในบางครุพระประแดงสมุทรปราการ11 ถนนสุขสวัสดิ์
1352มหานิกาย432010601วัดคฤห์สลักไดเมืองสุรินทร์สุรินทร์4
1353มหานิกาย110250401วัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1354มหานิกาย362050401วัดคฤหบดีสงฆ์ท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร3 ท่าพุทรา
1355มหานิกาย432050801วัดคฤห์ภูมิกาวาสโคกยางปราสาทสุรินทร์10 บ้านกะดาด
1356มหานิกาย426040601วัดคลอง ๑ทรายมูลองครักษ์นครนายก2 คลอง ๑
1357มหานิกาย426041101วัดคลอง ๑๔คลองใหญ่องครักษ์นครนายก5
1358มหานิกาย424030401วัดคลอง ๑๘หมอนทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราม.3
1359มหานิกาย426040301วัดคลอง ๒๔ศีรษะกระบือองครักษ์นครนายก9 บ้านคลอง 24
1360มหานิกาย426040302วัดคลอง ๒๔ (สามัคคีธรรม)ศีรษะกระบือองครักษ์นครนายก9 บ้านคลอง 24
1361มหานิกาย426030301วัดคลอง ๓๑บ้านพริกบ้านนานครนายก12 คลอง 31
1362มหานิกาย364070302วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลกสุโขทัย1
1363มหานิกาย216090202วัดคลองกระชายยางรากโคกเจริญลพบุรี5 คลองกระชาย
1364มหานิกาย367070302วัดคลองกระโบนบ้านโภชน์หนองไผ่เพชรบูรณ์4
1365มหานิกาย365040406วัดคลองกรับพวงวังอิทกบางระกำพิษณุโลก
1366มหานิกาย221060202วัดคลองกรำตาสิทธิ์ปลวกแดงระยอง1 คลองกรำ
1367มหานิกาย353070503วัดคลองกล้วยคอรุมพิชัยอุตรดิตถ์8 คลองกล้วย
1368มหานิกาย218020201วัดคลองกลางวัดโคกมโนรมย์ชัยนาท4
1369มหานิกาย222040205วัดคลองกลางโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี13 คลองกลาง
1370มหานิกาย425020102วัดคลองกลางกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี11 คลองกลาง
1371มหานิกาย430070202วัดคลองกลางพลับพลาโชคชัยนครราชสีมา15 คลองกลาง
1372มหานิกาย584170301วัดคลองกอลีเล็ดพุนพินสุราษฎร์ธานีม.7
1373มหานิกาย353070801วัดคลองกะพั้วบ้านโคนพิชัยอุตรดิตถ์6 คลองกะพั้ว
1374มหานิกาย360040101วัดคลองกำลังหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์11 คลองกำลัง
1375มหานิกาย430250301วัดคลองกี่ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา2 คลองกี่
1376มหานิกาย216020802วัดคลองกุ่มห้วยขุนรามพัฒนานิคมลพบุรี8 คลองกุ่ม
1377มหานิกาย430250302วัดคลองกุ่มระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา5 คลองกุ่ม
1378มหานิกาย580100101วัดคลองกุยนาบอนนาบอนนครศรีธรรมราช2 คลองกุย
1379มหานิกาย270090301วัดคลองขนอนวัดเพลงวัดเพลงราชบุรี9
1380มหานิกาย581080301วัดคลองขนานคลองขนานเหนือคลองกระบี่5 คลองขนาน
1381มหานิกาย222040206วัดคลองขนุนโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี7 คลองขนุน
1382มหานิกาย584120301วัดคลองขนุนทุ่งเตาบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีม.5
1383มหานิกาย580060401วัดคลองขยันบ้านกลางเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
1384มหานิกาย360050701วัดคลองขวัญตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์5
1385มหานิกาย212050601วัดคลองขวางคลองขวางไทรน้อยนนทบุรี6 บ้านคลองขวาง
1386มหานิกาย223011101วัดคลองขวางท่ากุ่มเมืองตราดตราด6 คลองขวาง
1387มหานิกาย272080301วัดคลองขอมสามชุกสามชุกสุพรรณบุรี3
1388มหานิกาย261030401วัดคลองข่อยไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี11 คลองข่อย
1389มหานิกาย366040401วัดคลองข่อยไผ่หลวงตะพานหินพิจิตร5 คลองข่อย
1390มหานิกาย366100401วัดคลองข่อยบางลายบึงนารางพิจิตร5 คลองข่อย
1391มหานิกาย213070901วัดคลองขุดเชียงรากน้อยสามโคกปทุมธานี4 บ้านคลองขุด
1392มหานิกาย222031401วัดคลองขุดคลองขุดท่าใหม่จันทบุรี1
1393มหานิกาย223010801วัดคลองขุดห้วยแร้งเมืองตราดตราด2 คลองขุด
1394มหานิกาย272041301วัดคลองขุดวัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี4
1395มหานิกาย362090102วัดคลองขุดโพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร4 คลองขุด
1396มหานิกาย593030601วัดคลองขุดหานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง8
1397มหานิกาย275031001วัดคลองขุดเล็กแพรกหนามแดงอัมพวาสมุทรสงคราม1 คลองขุดเล็ก
1398มหานิกาย212050501วัดคลองขุนศรีขุนศรีไทรน้อยนนทบุรี3 บ้านคลองขุนศรี
1399มหานิกาย222040402วัดคลองคตโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี7
1400มหานิกาย222080401วัดคลองครกพวาแก่งหางแมวจันทบุรี6 คลองครก