Showing 701-800 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย596010501วัดกำแพงกะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส2 กำแพง
702มหานิกาย350150101วัดกำแพงงามหางดงหางดงเชียงใหม่3
703มหานิกาย364010601วัดกำแพงงามบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัย2
704มหานิกาย366070201วัดกำแพงดินกำแพงดินสามง่ามพิจิตร4 กำแพงดิน
705มหานิกาย580020501วัดกำแพงถมนาเรียงพรหมคีรีนครศรีธรรมราช5 กำแพงถม
706มหานิกาย110220902วัดกำแพงบางจากปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
707มหานิกาย216030101วัดกำแพงประชารามโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี5 โคกสำโรง
708มหานิกาย215060801วัดกำแพงมณีห้วยคันแหลนวิเศษชัยชาญอ่างทอง2
709มหานิกาย365050301วัดกำแพงมณีโคกสลุดบางกระทุ่มพิษณุโลก6 โฉงใต้
710มหานิกาย362040701วัดกำแพงสวรรค์บ่อถ้ำขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร1 คลองกระดาน
711มหานิกาย350051401วัดกำแพงหินเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่8 ปางกำแพงหิน
712มหานิกาย352090106วัดกำแพงหินแม่พริกแม่พริกลำปางหมู่ 11 บ้านแพะดอกเข็ม
713มหานิกาย356010801วัดกำแพงหินแม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา8 สันต้นผึ้ง
714ธรรมยุต662010101วัดกำแพงเพชรในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
715มหานิกาย270070702วัดกำแพงเหนือบ้านสิงห์โพธารามราชบุรี6
716มหานิกาย214050401วัดกำแพงแก้วสะพานไทยบางบาลพระนครศรีอยุธยา1
717มหานิกาย276010101วัดกำแพงแลงท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
718มหานิกาย273021001วัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม6
719มหานิกาย270070701วัดกำแพงใต้บ้านสิงห์โพธารามราชบุรี9
720มหานิกาย350200102วัดกำแพงใหม่เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่3
721มหานิกาย433070301วัดกำแมดหนองเชียงทูนปรางค์กู่ศรีสะเกษ3 กำแมด
722มหานิกาย435030301วัดกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
723มหานิกาย435030302วัดกำแมด (สุริโยกำแมด)กำแมดกุดชุมยโสธร1
724มหานิกาย362011901วัดกิ่งทองวนารามสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร6 ลำมะโกรก
725มหานิกาย217020702วัดกิ่งประดิษฐ์พักทันบางระจันสิงห์บุรี6
726มหานิกาย211030801วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ13 ถนนกิ่งแก้ว
727มหานิกาย366030501วัดกิจวินัยวรรณาดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
728มหานิกาย441100401วัดกิตติดำรงธรรมผาสุกวังสามหมออุดรธานี6 คำจวง
729ธรรมยุต648120101วัดกิตติพรพุทธารามยอดชาดวังยางนครพนม5 นาดอย
730มหานิกาย432051101วัดกิตติพัฒน์วนารามโชคนาสามปราสาทสุรินทร์8 ตะเพรา
731มหานิกาย434191101วัดกิตติราชเจริญศรีระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1 นาแก
732มหานิกาย358040201วัดกิตติวงศ์แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน2 ในเวียง
733มหานิกาย583020103วัดกิตติวนารามรัษฎาเมืองภูเก็ตภูเก็ต1 กะทู้
734มหานิกาย583010801วัดกิตติสังฆารามกะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต2 บ้านกะตะ
735ธรรมยุต667020102วัดกิตติสารวนารามชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์หมู่ 14
736มหานิกาย350210201วัดกิ่วจำปีศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่11
737มหานิกาย356030601วัดกิ่วชมภูน้ำแวนเชียงคำพะเยา6 ชัยชมภู
738มหานิกาย357071201วัดกิ่วพร้าวจันจว้าใต้แม่จันเชียงราย4
739มหานิกาย351011306วัดกิ่วมื่นมะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 8
740มหานิกาย350160401วัดกิ่วลมบ่อหลวงฮอดเชียงใหม่8 กิ่วลม
741มหานิกาย352100401วัดกิ่วหลวงบ้านกิ่วแม่ทะลำปาง1
742มหานิกาย356020101วัดกิ่วแก้วห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา11 กิ่วแก้ว
743มหานิกาย350120601วัดกิ่วแลน้อยบ้านแมสันป่าตองเชียงใหม่10 กิ่วแลน้อย
744มหานิกาย350120101วัดกิ่วแลหลวงยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่4
745มหานิกาย427060605วัดกิโลสองศรัทธารามป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว6 หนองหมากบี้
746มหานิกาย427010501วัดกิโลสามท่าแยกเมืองสระแก้วสระแก้ว12 กิโลสาม
747มหานิกาย427010502วัดกิโลสี่ท่าแยกเมืองสระแก้วสระแก้ว9 กิโลสี่
748มหานิกาย440101601วัดกิโลเมตรสิบหกหนองน้ำใสบ้านไผ่ขอนแก่น9
749มหานิกาย434110301วัดกึ่งพุทธกาลเกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี15 กึ่งพุทธกาล
750มหานิกาย443011701วัดกุกุรัตนารามปะโคเมืองหนองคายหนองคาย6
751มหานิกาย437070301วัดกุงชัยเปือยลืออำนาจอำนาจเจริญ10
752มหานิกาย425021001วัดกุงราษฎร์บำรุงบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี3
753มหานิกาย447020301วัดกุงศรีนาเพียงกุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๑ บ้านกุงศรี
754มหานิกาย439040901วัดกุงศรีสันติยารามหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู4
755มหานิกาย439040902วัดกุงศรีสันติยาราม (ดุงศรีสันติยาราม)หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู4
756มหานิกาย446110201วัดกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์6
757มหานิกาย358010401วัดกุงเปาปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน11 ขุนกลาง
758มหานิกาย358010402วัดกุงไม้สักปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน2
759มหานิกาย219070301วัดกุญชรบ้านหลวงดอนพุดสระบุรี4 บ้านหลวง
760มหานิกาย448030202วัดกุญชรโนนตาลท่าอุเทนนครพนม5
761มหานิกาย215030601วัดกุญชรชาติการามนรสิงห์ป่าโมกอ่างทอง4 บ้านตะพุ่น
762มหานิกาย441070301วัดกุญชรดารามนาชุมแสงทุ่งฝนอุดรธานี5 ช้างใหญ่
763มหานิกาย434320201วัดกุญชรดิตถารามท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี2 ท่าช้าง
764มหานิกาย365070101วัดกุญชรทรงธรรมวัดโบสถ์วัดโบสถ์พิษณุโลก10 คลองช้าง
765มหานิกาย354040601วัดกุญชรนิมิตบ้านกวางสูงเม่นแพร่5
766มหานิกาย276020901วัดกุญชรวชิรารามห้วยท่าช้างเขาย้อยเพชรบุรี4
767มหานิกาย276020902วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)ห้วยท่าช้างเขาย้อยเพชรบุรี4
768มหานิกาย444010901วัดกุญชรวนารามท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม7 หนองเขื่อนช้าง
769มหานิกาย362050901วัดกุญชรศรัทธาธรรมวังไทรคลองขลุงกำแพงเพชร13 ช้างคับ
770มหานิกาย434110101วัดกุญชรารามขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี6 ดอนทับช้าง
771มหานิกาย441180701วัดกุญชรเกษารามโสมเยี่ยมน้ำโสมอุดรธานี3 หัวช้าง
772มหานิกาย592010102วัดกุฎยารามทับเที่ยงเมืองตรังตรัง2 ถนนเพลินพิทักษ์
773มหานิกาย214030201วัดกุฎีกรุท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
774มหานิกาย276010201วัดกุฎีดาวคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
775มหานิกาย367011102วัดกุฎีดาวนาป่าเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5
776มหานิกาย214010501วัดกุฎีทองท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกุฎีทอง
777มหานิกาย214150802วัดกุฎีทองพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา7
778มหานิกาย217040301วัดกุฎีทองบางน้ำเชี่ยวพรหมบุรีสิงห์บุรี3
779มหานิกาย272010202วัดกุฎีทองรั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี3 กุฎีทอง
780มหานิกาย214110401วัดกุฎีประสิทธิ์ลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1
781มหานิกาย367020301วัดกุฎีพระท่าข้ามชนแดนเพชรบูรณ์4
782มหานิกาย214011501วัดกุฎีลายบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
783มหานิกาย426030401วัดกุฎีเตี้ยอาษาบ้านนานครนายก3
784มหานิกาย220060901วัดกุฎโง้งกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี5
785มหานิกาย360040901วัดกุฏตามั่นวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์12 กุดตามั่น
786มหานิกาย276020301วัดกุฏิบางเค็มเขาย้อยเพชรบุรี4
787มหานิกาย276070901วัดกุฏิท่าแร้งบ้านแหลมเพชรบุรี5
788มหานิกาย580012201วัดกุฏิท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช16
789มหานิกาย362060101วัดกุฏิการามพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร10 พรานกระต่าย
790มหานิกาย426010501วัดกุฏิการามท่าทรายเมืองนครนายกนครนายก6
791มหานิกาย353080701วัดกุฏิพระฤาษีทรงธรรมทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์4 ตาล
792มหานิกาย593010901วัดกุฏิภักดีสังวรลำปำเมืองพัทลุงพัทลุง7
793มหานิกาย353080702วัดกุฏีพระฤาษีทรงธรรมทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์ม.๔ บ.ตาล
794มหานิกาย220020201วัดกุณฑีธารคลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี1
795มหานิกาย435011209วัดกุดกงเขื่องคำเมืองยโสธรยโสธร4 กุดกง
796มหานิกาย435020301วัดกุดกว้างดงมะไฟทรายมูลยโสธร2 กุดกว้าง
797มหานิกาย446060801วัดกุดกอกสระพังทองเขาวงกาฬสินธุ์5
798มหานิกาย434040102วัดกุดกะเสียนเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี11
799มหานิกาย434240101วัดกุดกั่วดอนมดแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี3 กุดกั่ว
800มหานิกาย430290301วัดกุดกี่สีดารามช่องแมวลำทะเมนชัยนครราชสีมา6 กุดกี่