Showing 1-50 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
19920301501กรมการปกครองและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน อำเภอพิมายในเมืองพิมายนครราชสีมา
29920100201กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
39920100109กระทรวงกลาโหมพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
41110100858กรุงเทพวิจิตรศิลป์และพณิชยการบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
51146100073กล้าขยันกิตติวุฒิหนองช้างสามชัยกาฬสินธุ์
61131100070กล้าปัญญาถนนหักนางรองบุรีรัมย์
79942103301การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร
81157100160การศึกษาคนตาบอดแม่สายศรีเมืองชุมแม่สายเชียงราย
91195100110ก้าวหน้าวิทยาวังพญารามันยะลา
101157100161กิตติคุณดอยหลวงวิทยาโชคชัยดอยหลวงเชียงราย
111183100026ขจรเกียรติเชิงทะเลศรีสุนทรถลางภูเก็ต
121034710360ขุหลุ(ประชาวิทยาคาร)ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
133210100001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
143210020001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
151157100269คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิตแม่เจดีย์เวียงป่าเป้าเชียงราย
161118200045คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติคุ้งสำเภามโนรมย์ชัยนาท
171024070074คลองตันคลอง ๑๘บางขนากบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
181196100094คานาวาลีวิทยานุสรณ์กาวะสุไหงปาดีนราธิวาส
191167100063จิตพิมลตาลเดี่ยวหล่มสักเพชรบูรณ์
201310106743จิตรลดา(สายวิชาชีพ)สวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
211111100031ชวลิตวิทยาปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ
221050130446ชุมชนบ้านขี้เหล็กหลวงขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
231055250001ชุมชนบ้านดอนมูลดู่ใต้เมืองน่านน่าน
241050131066ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม)แม่ข่าฝางเชียงใหม่
251084640247ชุมชนบ้านโตนดสูงคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี
261050130769ชุมชนบ้านใหม่ สาขาบ้านแม่เทยแม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่
271021470101ชุมชนวัดตะเคียนงาม (สาขาวัดสมมติเทพฯ)ปากน้ำกระแสแกลงระยอง
281066350246ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนสาขาวัดเขาพนมพาหนองพระวังทรายพูนพิจิตร
291186100015ชุมพรบริหารธุรกิจวังตะกอหลังสวนชุมพร
301016490280ซอย ๒๐ สาย ๔ ขวาชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี
311190100331ญันนะห์วิทยาคลองอู่ตะเภาหาดใหญ่สงขลา
321114100075ฐานชีวาเชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
337034010902ดงบังอาทรกิจวิทยาหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
341171100011ดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
351053690250ดอนแก้วแม่พูลลับแลอุตรดิตถ์
361054390145ดอนแก้ววิทยาคารสะเอียบสองแพร่
371196100081ดารุลอามานวิทยากาลิซาระแงะนราธิวาส
381195300010ดารุลไอตัมวัลมาซากีนกาตองยะหายะลา
391058420010ต.ช.ด.บำรุงที่ ๖๐แม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน
407241802306ตชด.คอนราดเฮงเค็ลนาในโพนสวรรค์นครพนม
417271020001ตชด.บ้านต้นมะม่วงวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี
427290104316ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรีธารคีรีสะบ้าย้อยสงขลา
431192100041ตรังร่วมพัฒนาทับเที่ยงเมืองตรังตรัง
441241170001ตำบลบ้านผือบ้านผือบ้านผืออุดรธานี
457271080001ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิ สุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์)ไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
461192100039ทรินิธิวิทยพัฒน์กะลาเสสิเกาตรัง
471141100120ทวิพัฒน์เวียงคำกุมภวาปีอุดรธานี
481050130483ทหารม้าอนุสรณ์ บ้านวังดินแม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
499912400101ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ ขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น
509912130301ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายรังสิตธัญบุรีปทุมธานี