Showing 1-50 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
150100358อนุบาลบวรทัตวิทยาต้นเปาสันกำแพงเชียงใหม่
254100053อนุบาลครูนิตย์ในเวียงเมืองแพร่แพร่
3741060820โรงเรียนพระปริยัติธรรม สวัสดิ์วิทยาผักตบหนองหานอุดรธานี
41010720001โรงเรียนพญาไททุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร
51010720002โรงเรียนโฆสิตสโมสรศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
61010720003โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
71010720004โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
81010720005โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
91010720006โรงเรียนวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
101010720007โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร
111010720008โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
121010720010โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
131010720011โรงเรียนวัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
141010720012โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร
151010720013โรงเรียนอนุบาลสามเสนสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร
161010720014โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร
171010720015โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร
181010720016โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
191010720017โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
201010720018โรงเรียนมหาวีรานุวัตรตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
211010720019โรงเรียนวัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร
221010720020โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
231010720021โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
241010720022โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
251010720023โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
261010720024โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร
271010720025โรงเรียนวัดเจ้ามูลวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
281010720026โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
291010720027โรงเรียนวัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร
301010720028โรงเรียนวัดนาคปรกปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
311010720029โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
321010720030โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร
331010720031โรงเรียนวัดสังข์กระจายวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
341010720032โรงเรียนทุ่งมหาเมฆทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร
351010720033โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร
361010720034โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)หนองบอนประเวศกรุงเทพมหานคร
371010720035โรงเรียนประถมนนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร
381010720036โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานคร
391010720037โรงเรียนวัดด่านบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร
401010720038โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
411010720039โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร
421010720040โรงเรียนสตรีวิทยาบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร
431010720041โรงเรียนวัดบวรนิเวศบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร
441010720042โรงเรียนวัดราชบพิธพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
451010720043โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร
461010720044โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
471010720045โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
481010720046โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
491010720047โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
501010720048โรงเรียนโยธินบูรณะบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร