Showing 1-50 of 7,360 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดบึงกาฬธรรมศึกษา430013โรงเรียภูทอกวิทยานาแสงศรีวิไลบึงกาฬ---
2คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432002โรงเรียนไฮหย่อง(พังโคน)ไฮหย่องพังโคนสกลนคร---
3คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437006โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด415--
4คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440079โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ---
5คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440065โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาไพรขุนหาญศรีสะเกษ---
6คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207019โรงเรียนไพฑูรย์วิทยาแก่งคอยแก่งคอยสระบุรี---
7คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258322โรงเรียนไทรโยคใหญ่ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี---
8คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258120โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี---
9คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258119โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี---
10คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447071โรงเรียนไทรแก้ววิทยากันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์---
11คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451055โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์วังเย็นแปลงยาวฉะเชิงเทรา---
12คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258052โรงเรียนไทยวัฒนารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
13คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444071โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐสีคิ้วสีคิ้วนครราชสีมา---
14คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258155โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี---
15คณะจังหวัดระนองธรรมศึกษา571008โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ลำเลียงกระบุรีระนอง82375
16คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672028โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)เขามีเกียรติสะเดาสงขลา---
17คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325024โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่---
18คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148004โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
19คณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมศึกษา262025โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว)บางแก้วเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม---
20คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา648003โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ดงขี้เหล็กเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
21คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203025โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
22คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207077โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)มวกเหล็กมวกเหล็กสระบุรี---
23คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565005โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖วังใหม่เมืองชุมพรชุมพร---
24คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260043โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔บ่อกระดานปากท่อราชบุรี---
25คณะจังหวัดอุทัยธานีธรรมศึกษา211032โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๘ (ห้วยคตสามัคคี)ห้วยคตห้วยคตอุทัยธานี---
26คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202010โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ วัดโบสถ์ดอนพรหมบางกร่างเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
27คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441080โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)คำพี้นาแกนครพนม---
28คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327022โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน---
29คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323067โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ทุ่งน้าวสองแพร่---
30คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440155โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗เสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
31คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257058โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี---
32คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325125โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)มะลิกาแม่อายเชียงใหม่---
33คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574020โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111น้ำผุดละงูสตูล---
34คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442017โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑บ้านค้อคำชะอีมุกดาหาร---
35คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253037โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)สำนักทองเมืองระยองระยอง---
36คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208003โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ท่าศาลาเมืองลพบุรีลพบุรี---
37วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113013โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
38คณะเขตบางเขน-จตุจักรธรรมศึกษา146007โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
39คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444164โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารหนองสาหร่ายปากช่องนครราชสีมา---
40คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437117โรงเรียนไตรมิตรวิทยากกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด---
41คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566044โรงเรียนไชยาวิทยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---
42คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441060โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมไชยบุรีท่าอุเทนนครพนม---
43วัดชัยฉิมพลีธรรมศึกษา195001โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร---
44วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144006โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร7433-
45คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440113โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมโพธิ์เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
46คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572023โรงเรียนในเมืองจะทิ้งพระสทิงพระสงขลา6156-
47วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
48วัดยานนาวาธรรมศึกษา136043โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์สะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร---
49คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120005โรงเรียนโสมาภาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
50คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443080โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยโนนหนามแท่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---