Showing 1-50 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101001วัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร213232
2วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101002วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC)สวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี57415526
3วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101003โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร2301782
4วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101004โรงเรียนอุดมศึกษาพลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร17613527
5วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101005โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร1392513
6วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101006บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร23014573
7วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101007โรงเรียนโพธิสารพิทยากรบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร77152684
8วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101008โรงเรียนวัดบวรมงคลบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร107393
9วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101009โรงเรียนศิริมงคลศึกษาบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร13539-
10วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101010วัดเขมาภิรตารามสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี67752-
11วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101011โรงเรียนวัดพุทธบูชาบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร2008263
12วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101012วัดมัชฌันติการามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร104343
13วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101014โรงเรียนสตรีวิทยาบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร12124
14วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101015มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม18412428
15วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101017วัดบวรนิเวศวิหาร ๒บวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร---
16วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102001โรงเรียนวัดราชบพิธพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร86546235
17วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร17784-
18วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102003โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร210222-
19วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102004โรงเรียนอาษาวิทยาตลาดพระประแดงสมุทรปราการ2446011
20วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102005โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีตลาดพระประแดงสมุทรปราการ3562614
21วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102007โรงเรียนวัดทิพพาวาสลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร2219515
22วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102008โรงเรียนลาซาลบางนาบางนากรุงเทพมหานคร68--
23วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102009สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม---
24วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102010โรงเรียนประภามนตรีบางนาบางนากรุงเทพมหานคร3463-
25วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103001โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร18540-
26วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103002โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร4939-
27คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104001โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร206149-
28คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104002โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์คลองบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร548120-
29คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104003โรงเรียนบ้านนายสีบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร9239-
30คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104004โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)บางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร13124-
31คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104005โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บำรุง)บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร4162-
32คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104006โรงเรียนวัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร2429-
33คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104007โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร17374-
34คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104009โรงเรียนคงโครัดอุทิศคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร4542-
35คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104010โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร101--
36คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104011โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร142--
37วัดเทพศิรินทราวาสธรรมศึกษา106001โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร9585341
38วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107001วัดสามัคคีสุทธาวาสบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร981-
39วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107005โรงเรียนวัดท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร190223-
40วัดราชาธิวาสวิหารธรรมศึกษา108001โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร268579
41วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109002โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวันปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร189142
42วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109003โรงเรียนวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร133381
43วัดบรมนิวาสธรรมศึกษา110001โรงเรียนวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร1406213
44วัดธาตุทองธรรมศึกษา111001วัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร14643188
45วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร9936-
46วัดธรรมมงคลธรรมศึกษา112001วัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร2289261
47วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113001วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1817969
48วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113002โรงเรียนสารวิทยาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร493--
49วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113003โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร127132
50วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113005โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร223931