Showing 1-50 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นโท-เอก6273001วัดจรณารามหานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง-148
2คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นโท-เอก6272001วัดดอนรักบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา-8151
3คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นโท-เอก6270001วัดควนกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา-812
4คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นโท-เอก6267001วัดเจริญสมณกิจตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตภูเก็ต-1810
5คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6266001วัดพัฒนารามตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี-114
6คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นโท-เอก6265001วัดโพธิการามนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร-716
7คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นโท-เอก6264001วัดพระมหาธาตุในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช-8329
8คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นโท-เอก6263001วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์-2422
9คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นโท-เอก6262001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม-13
10คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6261001วัดหนองจอกหนองจอกท่ายางเพชรบุรี-2210
11คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6260001วัดอมรินทรารามโคกหม้อเมืองราชบุรีราชบุรี-2421
12คณะจังหวัดสมุทรสาครนักธรรมชั้นโท-เอก6259001วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร-512
13คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6258001วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี-1417
14คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6257001วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี-115
15คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นโท-เอก6256001วัดสิรินธรเทพรัตนารามอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม-3016
16คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นโท-เอก6255001วัดบางปรือห้วยแร้งเมืองตราดตราด-25
17คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6254001วัดจันทนารามจันทนิมิตเมืองจันทบุรีจันทบุรี-3719
18คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นโท-เอก6253001วัดสารนาถธรรมารามทางเกวียนแกลงระยอง-4340
19คณะจังหวัดชลบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6252001วัดราษฎร์ศรัทธาเหมืองเมืองชลบุรีชลบุรี-2223
20คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก6251001วัดสมานรัตนารามบางแก้วเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา-1817
21คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นโท-เอก6250001วัดพราหมณีสาริกาเมืองนครนายกนครนายก-810
22คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นโท-เอก6249001วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว-814
23คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6248001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี-117
24คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก6247001วัดสุทธิธรรมารามนอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์-8148
25คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก6246001วัดศรีแก้งคร้อช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ-4224
26คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก6245001วัดทุ่งโพธิ์อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-2520
27คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก6244001วัดสุทธจินดาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา-11436
28คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นโท-เอก6243001วัดสำราญนิเวศบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ-5130
29คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นโท-เอก6242001วัดพุทโธธัมมธโรโชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร-3733
30คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก6241001วัดศรีเทพประดิษฐารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม-4628
31คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก6240001วัดหลวงสุมังคลารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ-10958
32คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นโท-เอก6239001วัดศรีธรรมารามในเมืองเมืองยโสธรยโสธร-7853
33คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6238001วัดสุปัฏนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี-13972
34คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก6237001วัดมิ่งเมืองกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด-10468
35คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-5661
36คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก6235001วัดประชาบำรุงตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม-2511
37คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก6234001วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น-14893
38คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก6233001วัดพิศาลรัญญาวาสหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู-8043
39คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก6232001วัดป่าสุทธาวาส (สุทธาวาส)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร-15383
40คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก6231001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย-12297
41คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก6230001วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ-2333
42คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก6229001วัดอรัญญวาสีท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย-5235
43คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6228001วัดโพธิสมภรณ์หมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี-268133
44คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก6225001วัดเจดีย์หลวงพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่-8451
45คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นโท-เอก6222001วัดอนาลโยทิพยารามสันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา-5819
46คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นโท-เอก6221001วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย-3817
47คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นโท-เอก6217001วัดป่าบนเนินลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย-4029
48คณะจังหวัดเพชรบูรณ์นักธรรมชั้นโท-เอก6215001วัดเพชรวรารามในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์-3434
49คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก6213001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-359
50คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นโท-เอก6212001วัดแสงธรรมสุทธารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์-1612