Showing 1-50 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นโท-เอก6273001วัดจรณารามหานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง---
2คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นโท-เอก6272001วัดดอนรักบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา---
3คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นโท-เอก6270001วัดควนกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา---
4คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นโท-เอก6267001วัดเจริญสมณกิจตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตภูเก็ต---
5คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6266001วัดพัฒนารามตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี---
6คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นโท-เอก6265001วัดโพธิการามนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร---
7คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นโท-เอก6264001วัดพระมหาธาตุในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
8คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นโท-เอก6263001วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
9คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นโท-เอก6262001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม---
10คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6261001วัดหนองจอกหนองจอกท่ายางเพชรบุรี---
11คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6260001วัดอมรินทรารามโคกหม้อเมืองราชบุรีราชบุรี---
12คณะจังหวัดสมุทรสาครนักธรรมชั้นโท-เอก6259001วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร---
13คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6258001วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
14คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6257001วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---
15คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นโท-เอก6256001วัดสิรินธรเทพรัตนารามอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม---
16คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นโท-เอก6255001วัดบางปรือห้วยแร้งเมืองตราดตราด---
17คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6254001วัดจันทนารามจันทนิมิตเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
18คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นโท-เอก6253001วัดสารนาถธรรมารามทางเกวียนแกลงระยอง---
19คณะจังหวัดชลบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6252001วัดราษฎร์ศรัทธาเหมืองเมืองชลบุรีชลบุรี---
20คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก6251001วัดสมานรัตนารามบางแก้วเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา---
21คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นโท-เอก6250001วัดพราหมณีสาริกาเมืองนครนายกนครนายก---
22คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นโท-เอก6249001วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว---
23คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6248001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
24คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก6247001วัดสุทธิธรรมารามนอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
25คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก6246001วัดศรีแก้งคร้อช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ---
26คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก6245001วัดทุ่งโพธิ์อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
27คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก6244001วัดสุทธจินดาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
28คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นโท-เอก6243001วัดสำราญนิเวศบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---
29คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นโท-เอก6242001วัดพุทโธธัมมธโรโชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร---
30คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก6241001วัดศรีเทพประดิษฐารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม---
31คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก6240001วัดหลวงสุมังคลารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
32คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นโท-เอก6239001วัดศรีธรรมารามในเมืองเมืองยโสธรยโสธร---
33คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6238001วัดสุปัฏนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
34คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก6237001วัดมิ่งเมืองกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด---
35คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
36คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก6235001วัดประชาบำรุงตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม---
37คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก6234001วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
38คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก6233001วัดพิศาลรัญญาวาสหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู---
39คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก6232001วัดป่าสุทธาวาส (สุทธาวาส)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร---
40คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก6231001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย---
41คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก6230001วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ---
42คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก6229001วัดอรัญญวาสีท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย---
43คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6228001วัดโพธิสมภรณ์หมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี---
44คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก6225001วัดเจดีย์หลวงพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่---
45คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นโท-เอก6222001วัดอนาลโยทิพยารามสันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา---
46คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นโท-เอก6221001วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย---
47คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นโท-เอก6217001วัดป่าบนเนินลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย---
48คณะจังหวัดเพชรบูรณ์นักธรรมชั้นโท-เอก6215001วัดเพชรวรารามในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์---
49คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก6213001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
50คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นโท-เอก6212001วัดแสงธรรมสุทธารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์---